Glynis Kanaliserar Sitt Högre Jag – Se På Krig med Urskiljning, 10 mars, 2022

Glynis
Se på Krig med Urskiljning och Välgrundad Medkänsla
Genom historien har mänskligheten, kollektivt och personligen, tyvärr varit tvingade att uppleva många smärtsamma, livsförändrande händelser. Under dessa omständigheter beror det på hur vi agerar, reagerar och interagerar personligen, socialt, kollektivt och andligt, för att avgöra om vi bidrar till att underblåsa rädsla och okunnighet, eller känna medkänsla och kärlek för att bättre tjäna mänskligheten. Vi kanske inte förstår de krafter som ligger bakom sådana händelser, men vi har alla en roll att spela som kommer att påverka resultatet.
Idag, när vi står inför ett krig mellan Ryssland och Ukraina, har vi alla ett avgörande beslut att fatta som direkt kommer att påverka hela mänsklighetens kollektiva medvetande, och därmed indirekt avgöra konsekvenserna av denna konflikt. Så fråga er själv – hur kommer mina handlingar och reaktioner av tankar och känslor som tvingats på mig, mina systrar och bröder, i slutändan påverka mitt och kollektivets liv?
Kommer jag att låta rädsla och okunnighet leda mig nerför egots väg genom subjektiv kontroll, ELLER kommer jag att ta ställning och lita på att mitt hjärta och min själ kommer att leda mig med kärleksfull avsikt på vägen mot kärlek, rationalitet och objektivitet?
Väljer jag att manifestera kärlek, frid och helande genom mina handlingar och reaktioner? Om så, hur accepterar och hanterar jag de val andra gör? Eller (för de som inte är i direkt kontakt med attackerna), väljer jag att titta bort för att det är alltför smärtsamt att se?
Oavsett om de är vakna eller inte, finner de flesta, om inte alla, att de inte kan uttyda vilket som är sanning eller bedrägeri och vad som är sanna eller falska nyheter. Det finns absolut inget sätt att vet hela sanningen om ni inte är en del av sanningen. Så vad kan vi göra när vi söker svar?
~ Tillåt inte rädsla eller egot släcka er medvetna förmåga till objektivitet när ni föreställer er varje möjlighet, orsak och resultat; följ istället VISDOMENS väg. Att vara ansvarig för ert medvetande gör att ni kan dra slutsatser mer i linje med sanning, kärlek och ljus inom alla områden av ert liv, inklusive den offentliga och politiska arenan.
~ Låt er inte påverkas av den rådande allmänna synen på något – en idé vars form mjukas upp genom rädsla snarare än genom visdom.
~ Följ inte blint andra utan att undersöka deras meriter, forskning och agendor, oavsett vilka de är. Lita på er magkänsla! De svar ni söker finns inom ER.
~ Ta KONTAKT med ert högre jag, era andliga guider, ärkeänglarna, uppstigna mästare och be om hjälp. LITA sedan på er instinkt, FÖLJ er intuition, TITTA efter tecken från själen, SPRID er kärlek och ert ljus till dem i behov av skydd, och kom ihåg – vi är aldrig ensamma.
Så läs, sök och undersök efter eget gottfinnande. Och om ni bestämmer er för att dela med er av era insikter och kunskaper, gör det med stor urskillning och medkänsla. De som väljer att rättfärdiga en verklighet som ger dem mest tröst utan bevis för ett sådant rättfärdigande, sviker sig själva och mänskligheten som ett kollektiv.
Jag sänder kärlek och ljus till Ukraina och Ryssland. Må fred råda!
Glynis
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...