Träden på Nova Gaia via Galaxygirl | 3 april 2022

 

Träden på Nova Gaia via Galaxygirl | 3 april 2022

Träden på Nova Gaia 3.4.2022

Vi är Nova Gaias träd. Vi prasslar av ljusets och vindarnas lugnande energier från detta utrymme av kunskap, av frid, av acceptans, av upplösning. Vi befinner oss i fullbordandets utrymme och ändå skapande. Ni befinner er i utrymmet av nedbrytning och återskapande och det känns som om ni är i tomrummet, för era yttre och era inre världar stämmer inte överens och det är en tid av frånkoppling från verkligheter.

Vi är Nova Gaias träd. Vi är djupt rotade i ljuset av ny början och av de gamla sätten för frid. Allt du ser är inte djupt rotat. Allt är inte rotat i sanning och ljus och det mesta är helt enkelt skuggor, plantor av idéer som inte har slagit rot. (Jag ser gamla mörka träd ryckas upp med rötterna och läggas på marken. Jag ser dem bli täckta med plantor av grönt, bli givare av nytt liv.) Vi visar dig detta, galaxygirl, för många mörka idéer rycks upp, kasseras och nya idéer kommer att slå rot. Allt är inte förlorat. Ni har assimilerat och omorganiserat er egen genetiska och cellulära struktur med dessa solstormar och energiuppgraderingar. Vi skickar dig vårt ljus nu. (Jag är omgiven av ljusgröna löv och jag känner vindarna och solstrålarna från Nova Gaia i mitt ansikte. Jag känner den svala mörka jorden på mina tår och jag jordar med dem. Jag ser små gröna skott omsluta mina fötter och kittla dem. ) Vi är väldigt verkliga här i det här utrymmet, galaxygirl, mer verkliga än vad du ser. Holo-världen förvandlas till mycket mer än du har upplevt, absolut under denna livstid. Ni minns alla, ni gamla, ni minns och det var därför ni återvände, för att föra in detta utrymme till ett av ren skönhet, av ljus, av hopp och av ren skapelse.

Glädjen kommer tillbaka men den måste vårdas inifrån. Glädje förnyas i de tysta rummen och platserna i ditt hjärta när ljus och näringsämnen från det du kallar egenvård och vad vi kallar nödvändig tid ges. Du har varit i en konsumentverklighet där det tas om det behövs. I Nova Gaia, om det behövs, ges det och återskapas så att det inte finns någon brist eller utrymme för förlust. Så måste det göras för ditt eget mänskliga kärl. Om du ger, ersätt med självkärlek, med tid, med healing så att du kan återskapa din egen energi från det stora Allt Som Är. Det finns ingen brist på denna energi. Det är själva luften som du andas, det är kärleken som omger dig. Vi kan känna denna kärlek, den finns i våra rötter och blad. Våra grenar vajar i de milda vindarna och vi flyttar denna kärlek för att dela med de andra. Vi är kärlek, i trädform. Du är kärlek i mänsklig form. Du har varit många former. Vi sänder dig trädkärlek nu. Känn vår gröna våg av ljus omge din mänskliga form och kom ihåg friheten och enheten som är din genom födslorätt.

Vi är Nova Gaias träd. Några av er kommer att välja att leva inom våra grenar och stammar i trädkojor, upplysta med kristaller som lyser och kommunicerar lätt. Andra kommer att välja att använda Nova Gaia som hemmabas och resa till stjärnorna. Allt är tillåtet, allt är kloka val, för det finns ingen tid. Det finns all tid. Det finns all tid för utrymmet för helande och förnyelse, för återföreningar och återfödelser, för återskapande. Nova Gaia är i full drift. Vi är djupt förankrade i hennes ramverk. Vi är nära förbundna med hennes kristallnätverk av ljus och det är därför vi är lätt upplysta på natten för kristallnätverken livar upp oss. (Jag ser hur trädkommunikation i vår värld inte liknar det djup av kommunikation som Nova Gaia-träden kan utföra, eftersom det finns så mycket grönska och skogsbruk på henne, att det hela är ett enormt kommunikationsnätverk. Jag ser att deras rötter är djupt sammanflätade med frökristaller och nätverket av det kristallina medvetandet är djupt sammanvävt för maximal kommunikation och glädje.) Det är så det mänskliga nätverket var tänkt att fungera. Du kommer inte längre att känna dig avskuren och kommunikationen kommer att vara enkel och lätt, utan ansträngning.

Mänskligheten har varit bortkopplad på många sätt, uppdelad från varandra och från er egen gudomliga förståelse. (Jag ser nyplanterade träd, alla i rad, åtskilda och ensamma, utan skogens gemenskap.) Detta kommer inte längre att vara så. (Jag ser rötter under jorden växa utåt, sträcka sig efter andra rötter och hitta dem). Det här är vad ni alla gör nu. Ni hittar varandra. Allt är ett enormt nätverk av ljus, av kommunikation. Stjärnfröna håller på att gro och återväxa. Rötter spirar, idéer bildas och gemenskaper kommer att bildas. Du är inte ensam. Stjärnnätverk är ungefär som vårt trädnätverk. Vi visar er rötterna så att ni lättare kan ta del av era egna stjärnfamiljer, för det är vad som händer. Alla nätverk av kommunikation, av återförening, av ljus, omgrupperas. Detta är det stora firandet. Och vi önskar att ni ska känna vår spänning. Det är mycket mer än Gaias helande. Det är omkalibreringen och omgrupperingen, mångas återförening. Mycket läkning ska ske.

Vi träd tänker djupa tankar och vi ser och känner många saker. Använd vårt kommunikationsnätverk och känn den tröst vi erbjuder er med respekt och vördnad. Vi uppskattar djupt tillväxten, arbetet, kärleken som ni har planterat på er Gaia. Det skapar oss. Ni har planterat oss. Ser ni? För det finns ingen tid. Tiden är en spiral utan slut. Vi ansluter till er nu.

Vi är Nova Gaias träd. Vi älskar er med djupa rötter och öppna grenar. Vila med oss en stund.

Vi är Nova Gaias träd. Vi skickar er vår kärlek och djupa kunskap nu. Känn våra rötter av ljus och kärlek runt dig nu och var i frid.

~ galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...