Jesus via John Smallman, 19 mars 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

 

Jesus Genom John Smallman 19 mars 2022

 

Jesus Genom John: Gud/Kärleken/Källan Straffar Aldrig Någon

19 mars 2022

av John Smallman

https://tinyurl.com/3krcyjpp

Gud/Kärlek/Källan straffar aldrig någon

 

 

Här i de andliga eller icke-fysiska världarna är vi mycket medvetna om era bekymmer och er oro när kaos och förvirring verkar eskalera på er vackra planet Jorden.

Börja er dag med att gå djupt inom er själva, till era heliga inre helgedomar, och öppna sedan era hjärtan för Kärleken, som bor där permanent, väntar tålmodigt, redo och mycket villig att omfamna och trösta er när ni väljer och minns att bjuda in Den.

Ni är aldrig oälskade, eller utan Kärlek. Ett sådant tillstånd är omöjligt eftersom Kärlek är er sanna natur, som ni vet djupt inom er själva; och Den är alltid med er, den är Du.

Men det verkar ofta för dig som att du är utan Den, lever oälskad och övergiven i en ogästvänlig värld. Och ändå vet du att så inte är fallet, att det bara ser ut så på grund av ditt val att gå in i illusionen och spela separationsspelet, ett spel som, medan du spelar det, verkar MYCKET verkligt, MYCKET seriöst, och VÄLDIGT viktigt.

Det var er avsikt när ni kollektivt konstruerade den, och eftersom ni har den kraften och de kreativa förmågor som er kära Fader har, som skänkts till er i ögonblicket för er skapelse, kunde ni verkligen konstruera en overklig miljö som verkar vara otroligt verklig.

Genom att etablera en daglig rutin med att gå djupt inom er själva, vid den tidpunkt som ni är mest bekväma med – för att börja dagen på det sättet fungerar inte för alla – och öppna er själva och bjuda in Kärleken att omfamna er, stärker ni mycket effektivt er djupa inre kunskap att det mänskliga livet ni upplever är overkligt, eftersom er känslighet för att känna och vara medvetna om Verkligheten av Kärlekens Närvaro växer. Kärlek är alltid närvarande eftersom Den Är Allt, överallt, nu, för evigt, utan avbrott, och den vill att ni ska känna det och vara medvetna om det och välkomna den in i era hjärtan så att ni känner och njuter av dess kärleksfulla och tröstande omfamning.

Men många av er känner er ovärdiga att vara i Dess Närvaro, och har djupt rotade övertygelser som bekräftar detta på en nivå under er nivå av medveten medvetenhet.

Därför är det viktigt att ni dagligen påminner er själva om att dessa skadliga övertygelser är felaktiga, är ogiltiga. Först kommer era egon sannolikt att försöka distrahera er genom att uppmärksamma er på det obehag ni känner när ni säger till er själva att ni är värda Guds Kärlek, och sedan antyda att människor bara kan vara ovärdiga genom att dra er uppmärksamhet till den skada ni kollektivt och ständigt orsakar varandra och planeten.

Och, naturligtvis, det är en giltig observation av vad som händer i spelet/illusionen där ni upplever separation. Men det gör det inte Verkligt!

Det finns INGEN separation. Ni är alla för evigt Ett, lever i perfekt och oavbruten harmoni med Källan, och ni ÄR helt och fullständigt värda att vara i Kärlekens Närvaro.

Upplös därför dessa ogiltiga övertygelser genom att påminna er själva när de dyker upp att de är ogiltiga, osanna och sedan vägra att acceptera dem.

Detta kan ta ett tag eftersom era övertygelser tenderar att vara väldigt djupt rotade. När de fortsätter att dyka upp, påminn er, om och om igen, att– upprepning är viktigt – att de är ogiltiga, osanna och lögner, ignorera dem sedan och bjud in Kärleken att omfamna er, vilket Den naturligtvis kommer att göra.

Många av er är hängivna helgon och heliga människor som ni tror levde nästan felfria liv när de kärleksfullt tjänade Gud och andra. Ändå hade de också starka övertygelser om sin otillräcklighet eller ovärdighet som ofta drev dem att göra totalt onödiga personliga uppoffringar på grund av de kulturella och religiösa miljöer där de växte upp.

Synd, skam och ovärdighet intrasslad i den Protestantiska Arbetsetikens hårdhet gjorde dömande till en viktig aspekt av livet för många av dem. Att döma sig själva negativt, observera och döma andra negativt, och ibland fördöma dessa andra, uppmuntrande dem ytterligare att leva strama liv efter stränga, kärlekslösa och smärtsamma discipliner i försök att bevisa för Gud att de verkligen älskade Honom, skulle göra vad som helst för Honom, och att visa för andra vad de trodde att Gud krävde av varje människa.

Men Gud vill aldrig någonsin att några av Hans älskade barn ska göra offer för att bevisa att de älskar Honom, att göra det skulle verkligen vara vansinnigt! Ingen vill att en annan som han verkligen älskar ska bevisa sin kärlek genom att göra uppoffringar. Inte heller Gud. Kärlek är totalt och fullständigt accepterande av allt villkorslöst eftersom det är kärlekens natur. Gud är Kärleken, för evigt älskande sina skapelser och alla dess kännande, medvetna och fullkomligt kärleksfulla barn.

Kärlek älskar, punkt!

Så dessa helgon och heliga behagade inte Gud genom att behandla sig själva så kärlekslöst! Och ofta, djupt inom sig själva, förnekade och gömda från deras medvetenhet, låg en okänd bitterhet och förbittring, eftersom livet verkade behandla dem så orättvist, medan “syndare” verkade leva fritt och njuta av livet, utan att lida något straff för sin synd.

Gud/Kärleken/Källan straffar aldrig någon! Straff är overkligt!

Hur kunde Den Som är Kärlek, och som skapar perfekta varelser, någonsin välja att straffa någon av dem?

Inom det dröm-/illusoriska formtillståndet verkar det som om stor ondska gör fruktansvärd skada och orsakar omedvetet lidande för ett enormt antal människor. Men ni måste fortsätta påminna er själva om att era liv i form är overkliga!

Ja, de kan vara extremt smärtsamma och ni kan lida enormt under dem, men den upplevelsen som ni genomgår som människa i form är ett val av fria vilja som var och en av er gjorde innan ni inkarnerade för att på ett magnifikt sätt hjälpa till i mänsklighetens kollektiva uppvaknandeprocess.

Det finns ingen ondska, det finns inget helvete, de är bara aspekter av den overklighet som ni kollektivt etablerade när ni konstruerade en illusion i vilken ni kan uppleva separation från er Källa. Kärlek är Allt, Allt Som Är. Ondska, synd och helvete är bara overkliga aspekter av den overklighet ni konstruerade för att uppleva separation, och när ni vaknar, eftersom de är overkliga, kommer de att vara borta.

När ni vaknar, som ni snart kommer att göra, kommer ni att finna er själva helt medvetna och fullt medvetna om er Verkliga natur, och det kommer inte att finnas något i omgivningen som inte är i fullständig och evig linje med Kärleken.

Hur kunde någon form av overklig och något icke-existerande tillstånd vara närvarande i Verkligheten?

Ni är Ett med Kärleken i evig Enhet eller Samexistens, lever i härlig harmoni nu och för alltid som Ett, det finns inget existerande, inget annat tillstånd som är det minsta annorlunda någon annanstans eftersom det inte finns någon annanstans!

 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...