Ljusvarelserna via Andrew Martin, 28 augusti, 2016

Teamet

Ljusvarelserna

via Andrew Martin

28 augusti, 2016

För tillfället befinner ni er i en korridor av förberedelse. Kollektivet har valt en accelererad tidslinje och allting har skiftat. I varje ögonblick står ständigt ett flertal möjliga tidslinjer till buds för er. Flera potentiella tidslinjer påbörjas i september, som skulle kunna bära er genom återstoden av året. I uppstigningsprocessen skulle allt detta innebära en större milstolpe, det är bara frågan om hur snabbt den skulle kunna inträffa.

Lejonportens portal av detta år blev så att säga en prövningsgrund. De av oss som har som uppgift att bevaka mänsklighetens läge, för att säkra att processen vecklar ut sig på det möjligast mest medkännande sättet, har väntat på att få ta del av hur er planet skulle svara på energierna och därtill vilken effekt detta skulle få på Allt Som Är. De rådande astrologiska aspekterna tyder även de på en gynnsam snabb expansion och tillväxt. De två tidslinjer, som var de mest sannolika för denna period, befann sig bägge två i linje med en fortsatt uppstigning. Men det fanns en som skulle ha kunnat kallas mer ”avvaktande”, och en som ansågs vara mer ”avancerad” och accelererad.

Ni är redo för – och har valt den accelererade tidslinjen. Överraskande nog, så var detta inte den tidslinje som hade den största sannolikheten för att hamna i förgrunden. Vi blev glatt överraskade av hur snabbt och hur smidigt ni (som ett kollektiv) kunde integrera dessa energier. Kanske ni undrar exakt vilka det var som valde den accelererade vägen? Ni gjorde det. Era val, som ni har gjort genom era mänskliga upplevelser, så väl som valen från era högre jag och era ljus-team, tog alla beslutet att gå vidare på denna tidslinje.

De av oss som arbetar bakom kulisserna för era upplevelser, har agerat snabbt för att göra förberedelser för de avancerade tidslinje-scenarier som redan håller på att veckla ut sig. De som ni benämner ”de mörka hattarna” har fått uppleva sin makt och kontroll dramatiskt minska, vilket i hög grad har varit till deras förtret. De av er som har fått uppgiften att vara vägvisare och guider och som är de som vi skulle anse vara av den Första och Andra Vågen, har snabbt expanderat och tagit er vida bortom våra förväntningar. Den Tredje Vågen som når sin kulmen i september, kan redan nu kännas av och tas emot av många av er. Denna Tredje Energi-Våg är i stort sett orsaken till accelerationen. Resultatet av denna våg kommer att vara oerhört stort och kommer att väcka upp Tredje Vågen hos dem som befinner sig på sin valda väg mot Uppstigningen.

Tänk er för ett ögonblick bilden av skådespelare, som är i färd med att göra sig redo för sin premiärföreställning. Plötsligt kallar regissören samman skådespelarna och teamet och säger att det i manuset har skett vissa revideringar, ändringar i scendesignen och även vissa rollbyten. Han säger att alla får en timme på sig att genomföra alla nödvändiga ändringar, eftersom premiären ska ske som planerat. Ni kan föreställa er vilken uppståndelse i aktiviteterna som skulle uppstå! Detta är en passande jämförelse av det som för närvarande sker.

Vad innebär det i praktiken för era dagliga liv? Först av allt betyder det att september och resten av året inom samtliga områden kommer att få se en ännu större intensiv och snabb tillväxt. Det kommer, vilket alltid gäller, vara beroende av var ni befinner er vid varje givet ögonblick. Ständigt vidtas största försiktighet för att säkra, att ni aldrig ska knuffas bortom de gränser som ni kan hantera. Men tänk på att det blir som en idrottskvinna, som plötsligt har bestämt sig för att flytta sin träning till något som kan jämföras med högintensiv träning. Hon jobbar inom de acceptabla gränserna för vad hon klarar av, men tar ut sig inom alla områden och sätter sina färdigheter och förmågor på prov. Hon upptäcker nya gränser och nivåer av uthållighet, genom att hon går bortom allt som sinnet och kroppen tidigare trodde var möjligt.

För det andra innebär det för nästa vecka ungefär, att många av era förbindelser med era guider, högre jag och ljus-team kommer att vara annorlunda eller i läget ”av”. Ni kan också få uppleva fysiska skiften och symptom. Detta är inget att oroa sig för och det är tillfälligt. Ni ska naturligtvis uppsöka medicinsk vård om ni känner att det behövs. Det snabba skiftet till denna tidslinje har snabbat på allting, inklusive frekvensuppgraderingar och energinerladdningar. Det påminner om när er dator behöver en uppdatering av mjukvaran och för en kort stund behöver stängas av för att starta om, ladda ner och uppdatera informationen och sedan startas om. Detta innebär olika saker för er alla, beroende på var ni står. Andrew märker att han redan nu under dagen tar mer frekventa tupplurar, eftersom hans sömn inte ger honom vila, för han är om natten rätt aktiv i sitt drömtillstånd. Som alltid, respektera behoven i era emotionella, fysiska, energimässiga, mentala och andliga jag. Se ofta över dessa fem nivåer av medvetande, för att se vad de olika aspekterna behöver för att hållas sunda, balanserade och må bra. Vi har väglett Andrew att börja varje dag med att se över dessa nivåer av jaget, för att få se vad som planeras för var och en av dem. Också att under dagen göra en check, närhelst han känner att han inte mår bra, eller är osäker på hur han ska gå framåt, kan omedelbart ge klarhet till situationen. Som resultat av denna ”omstart”, efter augusti, kommer många av er att få se snabba skiften i ert medvetande, er sociala närhet och uppkoppling, era förmågor och er upplevelse om vad ni får ta emot. Det blir en mycket plötslig, snabb uppgradering som kommer att överraska många av er.

För det tredje innebär det att ni får se era planer plötsligt bli ändrade. Det som ni tidigare kanske hade planerat att göra nästa månad, kan antingen inträffa mycket snabbare, eller kanske inte alls längre är ett genomförbart alternativ. Ni kan få se plötsliga skiften i relationer, levnadsförhållanden, jobb, geografisk belägenhet osv, som plötsligt kräver er uppmärksamhet och medvetenhet. Allting är ständigt ”planerat” utifrån ert nuvarande energi-tillstånd vid alla givna ögonblick i tiden. När ett stort steg inträffar i er nuvarande position av tid/rum, så skiftar även allt som var på väg att inträffa. Detta innebär ofta att det som tidigare hade en hög potential att bli manifesterat som en upplevelse, kan blir helt ogiltigt. Följ med flödet!

Till slut vill vi råda er att gå in i meditation, ta kontakt med ert Högre Jag och era Ljus-team, samt be om att nu få ta emot alla tidigare nerladdningar eller integreringar, som inte har blivit fullkomligt genomförda. De energivågor, som har kommit in på er planet och till er, med början från september förra året, har varit några av de mest kraftfulla energier som ni någonsin har haft tillgång till, medan ni har befunnit er i en mänsklig kropp. Era Högre Jag och Ljus-team tar ofta beslutet att hålla igen med vissa uppdateringar, för att ge er tid för vila och återhämtning, före nästa integration. Vi önskar att ni ska förstå att det finns mycket lite tid, om någon överhuvudtaget, mellan de energier som nu börjar anlända och som kommer att pågå in i 2017. Detta är ingen anledning till oro, det är faktiskt en rätt spännande utveckling! Ni har alla överträffat all tidigare planering gällande vad ni skulle kunna hantera och ni är fullständigt kapabla att hantera det.

Det borde noteras att många själar kommer att lämna planeten under de kommande månaderna genom sina egna upplevelser. Detta är alltid i linje med deras själars val och den Gudomliga Viljan. Ingen är någonsin ett mål för att ”någonting händer dem”, som skulle falla utanför deras suveräna val. Många själar samtyckte till att komma för att leva sina inkarnerade liv, för att upprätthålla utrymme, tills den nuvarande tidslinjen började veckla ut sig och tillät deras energier att tjäna till stöd för kollektivet. Andra själar visste att de skulle ha ett val gällande frågan om de skulle uppstiga vid denna tid och behöll sitt val att ta beslutet när väl tidslinjen anlände och de fattar nu sina beslut. Andra har helt enkelt varit medvetna om att de inte skulle klara uppstigningsresan i denna livstid och har valt att lämna sina fysiska kroppar före detta skifte. Alla dessa val är i linje med vad deras själ hade bestämt sig för, innan de påbörjade detta kapitel av den fysiska upplevelsen.

Framför allt, ge inte näring till rädslorna. Majoriteten av människorna på planeten just nu är fortfarande inte medvetna om vad som sker. De ser kaos och kollaps runtomkring dem och går in i rädsla. De söker en riktning från massmedias informationskällor och tror att den är ärlig och integritetsmässig. De klamrar sig fortfarande fast vid hoppet om att de institutioner, som talar om för dem att just de ser till allas bästa intressen, har genuina avsikter. Vi ber att ni ska känna medkänsla för dem. Vi påminner er om att det inte tjänar till någonting att gå in i dömande av dessa själar och kanske mena att de är mindre värda än de som är vakna. Om ni inte har fattat det grundläggande konceptet att vi alla tillsammans befinner oss i detta, att kollektivet är en skara som vi ALLA är en del av, så måste ni bli påminda om att se över era grundläggande läror gällande acceptans och Enhet.

I hela skapelsen finns inte en endaste själ, som i sin pågående inkarnation inte skulle tjäna syftet att vara på väg i en riktning mot det högsta goda för alla. Ni har inget faktiskt sätt att kunna veta vad en annan själ i detta nu har valt att få uppleva för sin egen tillväxt och evolution. Er uppgift är inte att döma eller utesluta någon, baserat på separationens illusioner. Tillåt dem utrymme att ha sina egna upplevelser, så som ni önskar få utrymme för era egna. Ni behöver säkerligen inte ta del av deras version av verkligheten, men kom ihåg att de är suveräna, precis som ni.

Det kommer att bli ett spännande avslut på året 2016. Det innehåller otroliga upplevelser för er alla.

Vi lämnar er i kärlek och ljus.

Gläd er!

Ljusvarelserna.

 

 

 

The Lighted Ones via Andrew Martin, August 28th

Copyright © Andrew Martin. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter or edit it in any way, the content remains complete and you include this copyright notice link:http://www.thelightedones.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...