”Gruppen” via Espavo, 18 januari, 2019

”Gruppen”

via Espavo

18 januari, 2019

”En tid för Kärlek: Utjämningen”

Hälsningar, Kära Ni!

Spelets Begynnelse

Idag ansluter vi oss till er som ett kollektiv. Vi har sett hur ni har tagit er genom flera nivåer av er existens alltsedan spelets begynnelse. Planeten Jorden och E’s Familj kom samman och sade: ”Låt oss spela ett spel utan några som helst regler. Vi får se hur det vecklar ut sig, samt ifall människorna kan öppna sina ögon och faktiskt på nytt minnas vilka de är.” Och därför inleddes det och det fortgick sedan i eoner av tid och sträckte sig över olika nivåer och knutpunkter av tid och rum. Nu befinner ni er här och tar ytterligare ett steg till en annan existensnivå. Vi är så otroligt stolta över er! Såsom vi flera gånger tidigare har nämnt, så har vi betraktat dessa separationsenergier som har genomsyrat er planet. En stor del av separationen har att göra med rädslans utbredning och det sätt på vilket den lätt sprids från ett ställe och vidare till nästa.

Rädsla förekommer endast i Framtiden

Rädsla och Kärlek är fullständiga motsatser. Fastän ni tänker på att hat skulle vara kärlekens motsats så är det inte det, för kärlekens motsats är i själva verket rädsla. Man kan bara vara rädd för sådant som ligger i framtiden. Det enklaste sättet att tänka på rädsla är som en information som saknas. Vi skulle vilja börja fylla i en del av denna information till er, vilket är varför vi har varit raka och öppna gällande allt som vi ser att är på kommande. Kära ni, ni kan inte alltid se hur otroligt stolta vi är över er och det underbara arbete som ni i egenskap av människor har tagit er igenom. Att ni tog hit er själ för att få denna upplevelse på detta häpnadsväckande sätt, sträcker sig långt bortom alla planer som ni kunde ha gjort upp. Ni kommer att få se det när ni kommer hem, vi ska visa det för er. Ni kommer att få se effekten och hur den sträcker sig ut som ringar på vattnet och rör vid allting. På Jorden visar sig det här i allmänhet som motsatserna kärlek och rädsla, men i verkligheten sprider varenda människa ut en våg i sitt fulla spektrum. Ja, därför uppmuntrar vi alla människor till att arbeta på alla sätt som är möjliga i riktning mot enhet. Varför? För när man uttrycker Enhet, justeras själen till att få uppleva vågen i sitt hela spektrum.

Utjämnande

Det är en otrolig tid för er att vara här och er plats har reserverats av exakt denna anledning. Så, var så goda och sätt igång. Ni har nu möjligheten att ta de följande stegen. Vi ser fram emot de nästa stegen som mänskligheten just nu står inför. Idag vill vi berätta om en naturlig utjämningsprocess som existerar universellt. En ständig fram-och-tillbaka-rörelse förekommer, som helt enkelt används för att balansera allt som befinner sig i obalans. När vågen ändrar riktning, så har den fullbordat Utjämnings-processen. I själva verket förekommer det svarta hål överallt i Universum, för att hjälpa till med att tillhandahålla utjämnande mellan dimensionerna. Det finns en hel del saker som ni kommer att börja förstå när ni stiger framåt till den nya verkligheten, men en av de mest underbara aspekterna är att ni kommer att få ett utjämnande av Kärlek. Detta påbörjas just nu på Jorden. Men tillståndet av utjämning kan också abrupt stängas av och detta utan varsel. De finns även de som försöker kontrollera detta, men med lite uppmuntran kan utjämnandet öppnas upp och åstadkomma en balans som alla kan åtnjuta. Tajmningen för detta är att det sker just nu. Ni förstår, under de senaste årens lopp har mänskligheten rört sig in i en allmän känsla av fruktan. Det är inte rätt eller fel, utan helt enkelt det sätt på vilket saker och ting sker. Rädsla är inte fel, kära ni, det är bara en känslomässig reaktion på en projektion. Vad ni gör med den är upp till er. Naturligtvis är rädsla ett sätt för att motivera er själva.

Ni kanske har planerat åtskilliga saker i era kontrakt alltigenom livet för att ge er detta exempel, för att putta er i en viss riktning. När ni börjar röra er år ett visst håll, måste ni ibland vänta på att energin jämnar ut sig innan Universum ger er den. Här är ni, bara ta ett steg i taget. Detta är synnerligen otroligt för oss att få betrakta. Men vi vet att under dessa förändringar, så har mer rädsla än kärlek upplevts på planeten. Detta har en chans att förändras och det börjar precis nu. Varhelst ni befinner er i världen och vilka omständigheter ni än har, vilka politiska övertygelser eller vilken finansiell status ni än har, så är detta er så-kallade spelare, den individuella pjäs som ni flyttar omkring på er spelplan vilken håller på att veckla ut sig.

Er Pjäs kan Ändras

Ni kan förändra så många saker, kära ni. Ni kan till och med förändra spelplanen, vilket ni precis håller på att börja bli medvetna om och det är denna magi som vi önskar prata om. Utjämnandet är faktiskt mycket enkelt. Ni kan känna av planeten Jordens förändringar, intensiteten i alla de energier som kommer samman i och med att detta tar mänskligheten till en storslagen period av förändring. Den naturliga reaktionen på förändring är rädsla. ”Hur blir det ifall jag inte klarar det eller inte förändrar mig? Hur blir det om den här förändringen inte blir lika bra som den senaste?” Nåväl, hur skulle det vara om vi talar om för er, att varenda förändring leder till något bättre, fastän det inte alltid förefaller så i den stund som den äger rum.

Till och med när ni blickar tillbaka på vissa av era värsta beslut som ni har tagit, eller saker som har hänt er under er livstid, skulle ni verkligen ändra på dem ifall ni kunde göra det? Nej, det är inte en del av ert system. Mer än en upplevelse i ert förflutna, så är det en del av det som gör er till de som ni i sanning är. Att bemästra detta innebär att det inte längre kontrollerar er och det är absolut underbart. Hela mänskligheten stärks upp under den här perioden av förändringar och drar sitt förändringsbara skal tätare runtom sig efter att man har ramlat in i en period av rädsla. Men det förefaller inte vara ur funktion, för alla går omkring med sina förändringsbara skal tätt dragna intill sina kroppar, som om det på något sätt hade blivit trendigt. Normen är nu att bära så här mycket rädsla och att hantera den. Javisst, det som är bra gällande rädsla är att illusionen kan fyllas på.

Fyll i Tomrummen

Så detta är vad vi finns här att hjälpa er med, att fylla i den information som saknas. Vilka trossystem ni än har eller vad ni än jobbar med, fyll först upp tomrummen, så kommer det att öppna upp alla möjliga dörrar för er. Ni kommer inte ens att behöva bekymra er för nästa steg, för saker och ting börjar öppnas upp mycket snabbt. Ni kan helt enkelt följa med hur energin rör sig. Det är den andra biten som äger rum på en global basis, men hur djupt denna kärlek når eller hur väl den delas vidare, är helt och hållet upp till mänskligheten. Med all denna rädsla har ni dragit er tillbaka och dragit skalet närmare runtomkring er. Som ett resultat, så har det förekommit en brist på kärlek, för ni kan helt enkelt inte hålla fast vid både kärlek och rädsla samtidigt. Detta håller nu på att börja förändras, för öppningen har ägt rum och den börjar jämna ut sig. Nu får ni sannolikt se mer godhet från mänskligheten än vad ni någonsin tidigare har fått se, vilket kan vara en kort upplevelse eller början på en större trend.

Betyder detta att ni kommer att slå på nyheterna och allt plötsligt har ändrats i den riktning som ni har önskat er? Nej, det är inte vad vi talar om. Alla har varit så bekymrade för vilket håll saker och ting går i och det har lett till ännu större separation. Så, hur skulle det vara om ni bara började ge uttryck för kärlek? Det är det som är en öppning för utjämnandet, det är obalansen som nu har en chans att förändras och det förekommer en kärleksvåg som just nu äger rum på planeten Jorden. Hur djupt kommer den att nå, hur mycket kommer den att påverka andra människor, eller hjälpa till med att förbättra situationerna på planeten Jorden? Det är helt och hållet upp till er, kära ni. Det är er uppgift och det sker just nu.

Öppningen

Människorna har ett behov av att älska och bli älskade. Utan kärlek kan ni inte leva på den här planeten. På grund av att hela mänskligheten har tagit sig in i rädslan av osäkerhet, så har kärleken knuffats undan. Och detta är just nu öppningen för utjämnandet. Fastän det bara är en smal öppning, så kan den bli större ifall man använder den. Hur kan ni ta er upp till nästa nivå där kärleken finns? Ni kan älska er väg ut ur svårigheterna. Det är det som håller på sker. Vi skulle önska att ni faller tillbaka till kärleken för er själva, vilket är den svåraste biten.

Vilket övertygelsesystem ni än har, eller vilken tro eller tradition ni än följer, så råder nu de tider då ni kan öppna hjärtat och göra en skillnad. Kom ihåg att när ni är omgivna av rädsla så blir det mycket svårare att öppna hjärtat, för det kan få er att känna er sårbara och det kan bli svårt. När det får er att vilja stänga ert metamorfa skal och krypa tillbaka in i detta utrymme, det är då ni tenderar att gömma undan saker och ting och skyla över dem. Men detta är den del då ni kanske upphör med att se er själv som en del av Gud. Vi älskar er så innerligt som individer, inte bara som ljusarbetarnas kollektiv. Ifall ni kan känna ens en del av den storslagna kärlek som vi känner för er, kära ni, så skulle ni inse att det bara finns ett sätt att hålla sig kvar vid den och det är att vidarebefordra den till andra.

En Tid av att Börja Älska

Bli förälskad i någon, fastän det bara är för en kort stund. Nej, ni behöver inte virra bort er själv eller ändra på ert liv. Ni behöver inte ens bli inlindad i sexuell energi. Bara följ den villkorslösa kärleken närhelst ni får chansen till det. Det skulle kunna vara så enkelt som att få uppleva skönheten hos en ros, när ni håller den i händerna. Kan ni tillräckligt länge sluta upp med att älska snön, när den faller från skyn och lägger sig på trädtopparna? Eller till och med den lilla samverkan som ni har med grannen, när ni båda lämnade ut soporna? Vad det än gäller, leta efter dessa tillfällen att bli förälskad, för det är nu dags, mer än någonsin tidigare. Ni har möjligheten att ta denna kärleksvåg, som nu råder på planeten Jorden och dra in den till ert eget liv. Släpp in den på något sätt och ge uttryck för den. Ge den utrymme att få växa och röra sig. Kära ni, detta är mycket viktigare än framtiden. Det är mycket viktigare än vad som pågår på planeten Jorden, vad som sker i politiken eller ens vad som sker på Wall Street.

Ni är närmare än vad ni tror, kära ni, ni har öppnat dörren till att få uppleva det inter-dimensionella tidsrummet. Det står nu fullständigt öppet för er, för ni lever i den femte dimensionen och håller på lär er hur ni ska jobba med den. Vi är otroligt stolta över er. Fortsätt följa hjärtat, kära ni, ta ett steg i taget. Häromdagen körde Väktaren själv någonstans och han råkade hitta ett av sina gamla övertygelsesystem. När han stannade till vid ett rött trafikljus, stod där någon på vägens mittremsa med en liten skylt där det stod: ”Hjälp mig”. Nåväl, Väktarens övertygelsesystem körde igång och han vände sig åt andra hållet. Ni förstår, han hade lärt sig att ifall man ger till tiggarna så blir man en del av problemet, i stället för att vara en del av lösningen. Han hade alla dessa rationella tankar, för vid en viss tidpunkt i hans liv så kände han i själva verket folk som brukade gå ut och tjäna sitt uppehälle med att stå i gathörnen. Det var det som var problemet med hans övertygelsesystem, tills vi fick honom att gräva i sin ficka och ge mannen lite pengar. Detta frigjorde honom i slutänden från hans gamla övertygelser. Var det hans ansvar vad mannen gör med pengarna? Nej, den sanna gåvan fick han i samma ögonblick som han skänkte pengarna.

Se på när en Själ blir Förälskad.

Hitta ett sätt att uttrycka kärlek, ta in den i ert liv och förstärk den. Ta den vidare till varje uttryck för vilka ni är. Det råder en våg av kärlek på Planeten Jorden och när ni väl börjar och fortsätter med rörelse-energin, så kommer ni att känna all denna otroliga energi som stiger fram för att stötta er och göra denna förbindelse. Vad händer när två människor öppnar sina ögon och verkligen ser varandras själar? De blir förälskade. Åh, javisst, det förekommer en hel del motstånd till det. Man kan titta bort och säga: ”Nåja, jag borde inte göra det här”. Men hur skulle det vara ifall ni bara blev förälskade utan förväntningar, bara för denna stund? Vi uppskattar er förmåga att låta oss älska er under den tid som vi tillsammans har funnits här. Er väg framåt är av största betydelse för oss alla. Vi är så otroligt stolta över allt som ni har gjort här på planeten Jorden och vi kan knappt bärga oss för att få se vad ni ska göra härnäst. Ta emot denna kärleksvåg, för ni är de varelser som kan utjämna den.

Var medvetna om att ni befinner er på en otrolig väg. Det är med den största kärlek, kära ni, som vi ber er att behandla varandra med respekt. Ge näring till varandra och spela väl med varandra när ni firar dessa underbara tider av kärlek på planeten Jorden.

Espavo.

”Gruppen”

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...