Teamet via Peggy Black, 12 april

Teamet

’Teamet’ via Peggy Black: Er Fysiska Kropp är ett Universum

Vi är här, tillgängliga och delar idéer som expanderar er nuvarande förståelse av vilka ni är. Det är vårt mål att fortsätta att töja ut ert medvetande, att ta bort era begränsade synsätt.

Vi förstår att ni är mest bekväma med det som är det samma och bekant. Men ni är förbundna med oss och vår information pga den magnifika multidimensionella aspekten av självet. Vet att det finns mer och till och med bortom det ni tänker på som mer.

Vi vill bjuda in er att börja överväga att det inom er fysiska kropp finns ett universum. Vi inser att ert fokus vanligtvis är utåt. Ni är väldigt involverade i den fysiska verkligheten i vilken ni lever, arbetar och relaterar till andra. I denna transmission uppmuntrar vi er att åter börja vända er uppmärksamhet och fokus inåt.

Föreställ er för en stund att alla cellerna inom er kropp är som stjärnor i er galax.

Börja tillåta ert medvatande att överväga att varje cell är ett komplett system. Idén om att en cell är ett komplett system inom sig självt skulle också inkludera att varje aspekt av den fysiska kroppen är ett komplett system. Dessa många system i kroppen från den minsta cell till de mest komplexa är guidade av koordinerad feedback som svarar på stimulans eller all störande energi.

Tänk på er själva som VD för ett helt universum. Detta universum är er kropp. Det är kodat med den livsnödvändiga blåkopian för överlevnad och perfektion. Målet för detta system är  att upprätthålla balans och harmoni. Inse att varje cell i er kropp strävar mot balans mellan dess mål för överlevnad och perfektion och miljön, liksom med energifrekvensen och vibrationen i vilken den interagerar.

Det sker i allmänhet tusentals kemiska reaktioner i varje cell varje sekund. De kemiska reaktionerna mellan era celler opererar i ett dynamiskt elektormagnetiskt fält. Dessa kemiska budskap tas emot av andra celler som en elektomagnetisk resonans.

Det finns biljoner celler i er kropp och dessa biljoner celler kommunicerar  hela tiden med varandra då de bär de många funktionerna som håller er friska och levande.

Föreställ er för en stund att varje cell liksom DNA och system är medvetna mottagare. De tar er kommunikation genom vibrationerna och frekvenserna som ni erbjuder. De tjuvlyssnar alltid på det elektiomagnetiska fältet som ni skapar med era tankar, känslor, ord och interaktion med andra.

Överväg för en stund att era celler alltid lyssnar och svarar på den känslomässiga frekvensen och energifältet som ni erbjuder.

Vi har observerat att det finns vetenskapsmän som har upptäckt att ert själva DNA opererar med en genetisk kod som följer regler liknande det mänskliga språket. De drog som slutsats att det mänskliga språket inte uppstod av en slump utan verkar vara en reflektion av det medfödda mönstret i ert DNA.

Därför erbjuds detta för ert övervägande. Vi föreslår att ert själva DNA kan förändras av ljudmönster och frekvenser liksom det talade ordet. Överväg att ert DNA fungerar precis som en holografisk dator. Det kommer snart att bli känt medvetande och insikt att det är helt normalt och naturligt för ert DNA liksom för era celler att reagera på språk. Bio-kommunikation kommer att bli en allmän utövning.

Dessa upptäckter inkluderar även att ert DNA fungerar som ett datalager och har en kommunikativ funktion. Ni, som människor, utvecklas och kommer ihåg förmågan att hyper-kommunicera. Ni har varit så fokuserade på individuell, begränsad kommunikation och det förändras. Ni börjar förstå och inse att ni har förmågan att skapa ett nytt gruppmedvetande.

Inse att precis som ni använder internet med lätthet, kan och kommer ert DNA kunna matas med riktiga data, eller ta emot eller ta fram data från gruppmedvetandet, och även ta kontakt med andra deltagare i nätverket. Distanshealing, telepati, eller att känna på distans eller se på distans är allt möjligt och kommer att flyttas till det allmänna medvetandet.

Så låt oss åter vända ert medvetande till insikten att era celler, system och DNA kanske lyssnar till de elektromagnetiska frekvenserna av vad ni säger eller känner.

Vi bjuder in er att börja en enkel övning i vilken ni överväger att, som VD för er fysiska kropp, det kanske är en god idé att erbjuda lite tacksamhet till alla hårt arbetande celler som fortsätter att sträva mot perfektion av er fysiska form.

Metoden och övningen kommer vara unik för varje individ. Men, vi föreslår att ni börjar med att kommunicera i någon form med de olika systemen och cellerna i er kropp. Tillbringa lite tid, kanske just innan ni somnar, att bara bada era kretslopp och system med en genuin känsla av tacksamhet. När ni tar ett uppfriskande bad eller dusch, börja att erkänna er kropp och alla dess delar.

Vi har ofta bjudit in er att flöda färger genom er kropp. Ni bara föreställer er kroppen fylld med färgen och vibrationen av röd och ni säger bara ”Om det är någon del av kroppen som behöver färgen röd ta vad ni behöver, och om det är någon del av kroppen som har för mycket av färgen eller vibrationen av röd, nu är det tid att släppa den”. För er inre syn föreställ er att den röda färgen skingras. Fyll nu er kropp med fägen orange och repetera denna process genom hela spektrumet av era jordliga regnbågsfärger.

Om ni är en som mediterar regelbundet, kan ni enkelt gå in i ett tillstånd av alfa eller theta hjärnvågor. Det är i dessa tillstånd som kommunikation mellan det medvetna sinnet och den fysiska kroppen dramatiskt förstärks. Vi bjuder in er att helt enkelt slappna av och föreställa er att ni kan tala med ert nervsystem eller ert matsmältningssystem.

Vi bjuder in er att ni erbjuder genuin medkänsla. Förståelse och kärlek till alla aspekter av kroppen. Ni kommer att börja bygga upp en tillit genom att engagera era celler och system i detta mentala utbyte. Framför att ni vill etablera ett nytt medvetet partnerskap av stöd och samarbete. Om det finns någon sjukdom eller dysfunktion, var mjuk och be om att bli guidad till det mest lämpliga sättet att återställa balansen och harmonin som cellen eller kroppen behöver.

Var tålmodig med denna övning och med er själva. Detta är en ny början. Ett nytt fenomenalt partnerskap. Det kommer ta lite tid att upptäcka precis hur detta kommer att fungera personligen för er och er förbindelse med medvetandet av er fysiska form.

Kom ihåg att ni är magnifika multidimensionella gudomliga varelser av medvetande och är skaparen av er fysiska verklighet, vilken inkluderar er fysiska kropp. Ni har den ultimata auktoriteten över alla aktiviteter som sker i er fysiska form. Det är dags att ni äger detta medvetande och detta ansvar.

Vi erbjuder er vår hängivna service för att vakna upp. Ni är mycket älskade och erkända för dem ni är och för modet att förankra mer ljusmedvetande till denna verklighet. Kalla på oss för support och vi kommer nära.

”Teamet”

©2016 Peggy Black All Rights Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available.

“The ‘Team’: Your Physical Body is a Universe,” channeled by Peggy Black, April 12, 2016, at www.morningmessages.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...