Peggy Black ”teamet” ~ Hedra Ensamhet, 21 maj 2023

 

 

Peggy Black ”teamet” ~ Hedra Ensamhet

21 maj 2023

Vi är här. Du och många som du lever just nu i flera verkligheter. Du och andra öppnar mer fullständigt för era multidimensionella aspekter och kopplingar. Så det finns en överbelastning av energi, en överbelastning av information och data att bearbeta och integrera.

När du ständigt interagerar med andra i din 3D-verklighet finns det en back-up, ett stopp i energin som laddas ner; du och de andra känner sig överväldigade och kan känna att de fastnat och är oroliga och begravda med för mycket att hantera.

Det är viktigt att komma ihåg att vila, meditera och bara vara tyst. Detta är viktigt av flera skäl. För det första ger det dina kretsar möjlighet att absorbera allt som de har fått; vilan och de lugna stunderna ger oss och andra himmelska varelser också möjligheten att arbeta med er på skonsamma sätt med mindre störningar.

Låt oss uttrycka det så här, er planet genomgår en aldrig tidigare skådad flod av energi, data och information.Nivån av energi som rör sig i ert energifält har aldrig tidigare varit så eskalerad. Denna energi badar hela er planet, planeten jordens medvetande och allt levandes medvetande.

Det finns en påskyndning, denna energi är en gåva från ALLT SOM ÄR. Denna energi ges för att hjälpa mänskligheten och denna planet att ta nästa evolutionära steg, ett kvantsprång för att mer fullständigt gå in i medvetenheten om multidimensionalitet.

Som känslig kan du och andra känna er vingliga, och inse att er fysiska kropp förändras. Ni kan uppleva konstiga symtom, yrsel, svävande förnimmelser, desorientering, förvirring, sömnlöshet, utmattning. Det finns en mängd olika fysiska reaktioner som händer alla på många nivåer. Denna förändring, denna energiökning kan välkomnas eller motstås. De som gör motstånd upplever kaos, depression och smärta.

Vi vill använda exemplet med din dator. Föreställ dig att du arbetar vid din dator; du har många program som körs samtidigt, du hänger på och gör flera uppgifter när din maskin plötsligt ”fryser”. Det stoppar alla processer, du har fastnat. Du kan inte komma åt någon lösning, du kan inte gå framåt, du kan inte fortsätta. Till slut i frustrerad desperation stänger du av maskinen.

Det finns material som du arbetade med som kommer att gå förlorat men du kan inte fortsätta eftersom din maskins kapacitet är överbelastad. Det här är en enkel illustration av vad som händer dig. Din aktivitet i ditt tredjedimensionella liv är upptaget med överdriven interaktion med andra. Ni får mycket information från de andra världarna, de andra dimensionerna, ni integrerar ny medvetenhet och nya minnen och ni har överbelastat era kretsar.

Det är viktigt just nu för människorna att spendera en ansenlig mängd kvalitetstid på att ta emot och integrera allt som pågår i deras verklighet. Det är viktigt att vara ensam under perioder utan så mycket stimulans. Detta möjliggör en högre grad av integration och balans i era operativsystem.

Tänk på det så här, ju mer du interagerar med andra utåt, desto mer behöver du integrera med tiden inom, i tystnad, i meditation. Ditt samhälle hedrar inte ensamhet eller tystnad. Alla fyller alltid sitt utrymme med stimulans; du som person har blivit beroende av distraktioner, av visuell, emotionell och mental stimulans.

Vi föreslår att du observerar dig själv och lägger märke till hur du använder dessa distraktioner, snarare än att tillåta dig själv att gå in i tyst reflektion. Det är den tysta reflektionen, ensamheten som gör att ditt system kan bearbeta alla förändringar och all energi som du nu upplever. Det är i den tysta reflektionen, i ditt aktiva sinnes tysta stillhet som vi och andra himmelska varelser kan ansluta mer fullständigt till dig.

Pausa hela dagen och stilla ditt sinne. Låt all information som kommer in från så många olika källor integreras.När du börjar se och känna mer finns det mer information att bearbeta; du och andra kommer att behöva ge er själva den kvalitetsmedvetna tiden för att integrera och assimilera allt som ni får.

Människor håller på att vakna upp till deras multidimensionella jag, de blir nu medvetna om hur all extern stimulans som erbjuds av ert samhälle är ett sätt att distrahera och kontrollera.

Dra er bort från några av dessa distraktioner; dessa distraktioner fyller er tid och aktiverar ert upptagna sinne.Tillåt er själva att sjunka ner på en lugn plats, träna medveten djupandning som kommer att stödja din avsikt att lugna ditt sinne. Det är i det tysta utrymmet som du verkligen kommer att börja höra vägledning och budskap från anden.

Alla känner att saker och ting tar fart, det är sant. Er uppfattning om tid förändras. Alla expanderar, eftersom de tar in mer. Alla hanterar mångfacetterna av många dimensioner. Alla reagerar olika på dessa infusioner av energi. Du kan titta ut och se och känna vad andra upplever. Det här är hög dramatik. Detta är den kosmiska leken, den kosmiska dansen.

Kom ihåg när du känner dig överväldigad eller till och med deprimerad, inse ditt behov av att vara tyst, reflekterande, inse ditt behov av att vara inom, att vara ensam. Denna tysta reflektion kan vara några ögonblick eller timmar eller till och med en dag. Belöningarna kommer att bli stora; ditt system kommer att fungera smidigare. Du kommer att uppleva sinnesfrid mitt i kaoset. Du kommer att vara mer öppen för vägledning.

Detta är en viktig aspekt, en lektion och en medvetenhet för alla på er planet just nu.

Genom att gå inåt kan du mer fullständigt röra dig utåt; ut i universum. Vi välkomnar möjligheten att träffa dig oftare i din ensamhet. Var i din glädje i denna stillhet. Var i frid, Älskade.

~ ”teamet”

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *