Gruppen via Steve, 21 januari, 2018

Gruppen

via Steve

21 januari, 2018

Hälsningar Hemifrån! Jag är Hjärtats Vetenskapsman.

Idag har jag anslutit mig till er för att berätta om några intressanta saker som under de följande månaderna ska ske på er planet. Det kommer att dyka upp möjligheter, vilka många kommer att se som öppningar där de en gång bara stötte på motstånd. Ett skifte håller på att äga rum och dessa nya justeringar är öppningar i och med att människorna utvecklas. Kära ni, ni har varit tvungna att uppleva massiva förändringar för att komma ända fram hit. Det var ingen enkel väg att göra det, men ni har klarat det och ni är redo att ta er till nästa nivå. Ni kommer att märka att det helt och hållet är upp till er att välja huruvida ni kommer att stiga igenom dessa nya öppningar eller inte. Dessa möjligheter är helt och hållet era egna och ni kan ta er igenom dem med er egen energi. Låt oss dela med oss till er lite till gällande den energi som står i färd med att förändra självaste planeten Jorden.

En knuff inom Tidslinjen

För en tid sedan blev ni knuffade in i tidslinjen. Nu lutar jorden mot den andra sidan av denna knuff. Det som skedde var att två neutron-stjärnor för en tid sedan kolliderade och sände ut en energivåg som flera år tidigare förutspåddes av Einstein. Denna våg träffade planeten Jorden i en massiv översköljning, som började skifta er tidslinje, för gravitet och tid har en relation. Det kändes som om mattan drogs bort under allas fötter, vilket skapade en våg av panik. I sin tur fick denna känsla många att överreagera och röra sig på sådana sätt som de normalt inte skulle göra, vilket förorsakade någon slags separation som fortfarande idag håller på att öka. Hela processen var som en båt som rörde sig genom vattnet och sände ut otroliga svallvågor, som ännu idag sprids genom er värld. Men vi talar om för er att något spännande nyligen har inträffat; en asteroid som var ca tre miles i diameter, passerade Jorden och alla era teleskop var då fixerade på den. En så stor massa har inte kommit så nära Jorden under senare tid. På grund av dess närhet till Jorden förorsakade den ytterligare en liten gravitationsvåg som motverkade den massiva våg som påbörjades i slutet av 2015. Människorna och Jorden har en mycket högre känslighet för förändringar i gravitationen än vad som hittills har varit känt. Tidvattnet kommer återigen att vända, med möjligheter för hjärtan att komma samman som ett. Människorna kommer att börja vända sig till ett enhetsmedvetande och inse de sätt på vilka man liknar varandra, i stället för att se till sina olikheter.

Detta kommer att öppna många dörrar och hjärtan på er planet, men det är fortfarande upp till er att ta tag i detta. Kära ni, kom ihåg att när människor fastnar i sina sätt tenderar de att hålla sig stadigt fast, genom att rättfärdiga sina beslut och sitt handlande. Vi ber er alla att blicka djupt inom er själva. Hur kan ni öppna era hjärtan och få syn på myntets andra sida? I den sanna femte dimensionen, hur kommer ni att använda flera av era sinnen som ni inte har använt förut?

Samtliga Blickar i Universum Riktar sig till Jorden

Under 2012 steg Jorden helt och hållet in till den femte dimensionen, men det betydde nödvändigtvis inte att ni har förlorat era tredje-dimensionella vanor. Det finns många som fortfarande inom den femte dimensionen försöker använda sig av de tredje-dimensionella egenskaperna, vilket leder till att en stor del av separationsvågen stannar kvar mycket längre än vad den behöver göra. Det var inte bara en asteroid som färdades förbi eller bara en gravitationsvåg som träffade planeten Jorden. Många saker ägde rum samtidigt, allt fungerade tillsammans inom ett område för att hjälpa mänskligheten ta sig till denna följande nivå. Nu är allt långt på väg, så vi ber er att fira detta och att bidra med er energi till förändringen. Fira möjligheten att få återgå till enhetsmedvetandet, på ett sätt som ni inte har haft möjlighet att göra på ett tag. Genom att bidra med er energi kommer det att få effekten av en dörrstoppare som håller en möjligheternas dörr öppen. Det är dags att vakna upp och spela er roll. För första gången på rätt länge, kommer ni att börja känna vinden i ryggen. Leta efter den, ta bruk av den och stig framåt i er sanning. När ni gör det på ett sätt som bereder rum för andra att också få tala sin sanning, kommer ni att påbörja en helt ny femte-dimensionell svallvåg av bemäktigande.

Kära ni, samtliga blickar i universum är riktade mot planeten Jorden, för någonting häpnadsväckande har inträffat. Ni har inte varit den mest teknologiskt avancerade planeten i universum. I sanning har många andra varelser befunnit sig långt bortom era tekniska förmågor. Men ni är den enda planeten med fri vilja, den enda som står utan riktning eller resultat som i förväg har bestämts. Ni har bokstavligen varit tvungna att ta er igenom dessa upplevelser genom att göra val inom er själva, och det som är fascinerande är att ni har tagit er längre än något annat spel i hela universum. Vi talar om för er, kära ni, inget spel i hela universum har någonsin skiftat en kollektiv dimensionell verklighet på samma sätt som mänskligheten har gjort.

Att förmå ta sig från den tredje dimensionen genom den fjärde för att få alla dessa nya intryck, medan ni stadigt har landat i den femte, är häpnadsväckande och rätt oväntat. Ni håller fortfarande på att klura ut hur alla dessa olika egenskaper fungerar. Till och med fysiker har presterat annorlunda i den femte dimensionen än i den tredje eller fjärde. Fastän ni inte tillbringar mycket tid i den fjärde dimensionen, så har ni uppnått många av de intryck som var nödvändiga för er för att kunna skifta. Detta kollektiva dimensionella skifte har aldrig tidigare inträffat någonstans; samtliga blickar i universum riktar sig mot planeten Jorden och mänskligheten håller just nu på att utvecklas. Vår största dröm för var och en av er är att ni ska börja ta er vidare till er ljuskropp, uppmärksamma ert andliga i första hand och ert mänskliga i andra hand. För att göra detta, krävs det att ni går djupt in i hjärtat och utvärderar er själva och allting runtomkring er i ett lite annorlunda ljus. Ni kommer att se det från ett annorlunda perspektiv, när ni har möjligheten att se saker och ting såsom de i sanning Hemifrån är, snarare än den färgade vision som ni har haft i den tredje dimensionen.

Kära ni, till och med era egna fysiska kroppar håller på att förändras. Ni kommer att få nya egenskaper och sinnen. Vi har hela tiden talat om för er att ni i själva verket har närmare åtta än fem sinnen. Utöver alla chakran, har ni ingen aning om hur ni rör er energi in i och inom den fysiska kroppen. Ni får nu börja lära er hur ni ska urskilja den och använda den, för ni kommer att få lära er hur ni ska bära mer ljus inom er. Till och med er egen syn håller på att förändras. Synligt ljus är bara en liten del av det elektromagnetiska spektret och ni börjar förmå se det inom allt vidare intervaller. Många människor börjar också höra inter-dimensionellt och vissa är rätt oroade över de ljud man kan få höra. Ni kan börja förnimma en magnetism från era andra dimensionella verkligheter. Detta handlar inte om den kollektiva dimensionaliteten i den tredje, fjärde och femte dimensionen, utan det handlar om människornas multi-dimensionalitet, där man har elva olika upplevelser på samma gång. Dessa dimensioner är separerade av magnetiska väggar av energi och det som nu sker är att ni börjar förmå förnimma igenom dessa väggar. Hjärtats magnetism rör sig igenom väggarna i en otrolig hastighet i och med att de börjar lösas upp, vilket får många möjligheter att ske.

Att Förlora Separationen

Kära ni, förstå att ni lever på planeten av ofullkomlighet, så ni var tvungna att dölja er perfektion mellan alla elva dimensioner. Denna separation gav er möjligheten att låtsas vara en människa, att låtsas vara separata från varandra. I och med att människorna förnimmer att dessa väggar löses upp och förbindelsen till andra blir starkare, förorsakar detta stor rädsla, för man känner att man förlorar sin identitet och unikhet. Detta får många att agera rätt trotsigt när man försöker hålla fast vid sin sanning på samma sätt som man gjorde inom den tredje dimensionen.

Var tålmodiga, kära ni. Var medvetna om att det inte förekommer något rätt eller fel, för denna evolution kommer att gå framåt till ljuskroppen dit många vill ta sig. Det handlar inte om dömande; det handlar inte om att lämna alla bakom sig som är alltför långsamma eller inte tillräckligt bra för att komma till nästa nivå. Alla kommer att få möjligheten, fastän det blir några som kommer att stanna kvar och helt enkelt väljer att inte ta sig vidare. Döm inte dessa och var medvetna om att de också är en del av er, genom att hjälpa till med att erbjuda den stege som behövs för er att öppna upp till följande dimensions-verklighet. Kära ni, ni har klarat er fram till den femte dimensionen. Nu ber vi er att helt och hållet släppa de tredje-dimensionella bitar som tidvis håller alla människor tillbaka.

Skapa ett Bemäktigat Samhälle

Trossystemen kommer att börja blekna till förmån för individuella övertygelser. I stället för dömande i att se saker som rätt eller fel, upp eller ner, bra eller dåligt och kärlek eller rädsla; börja använda urskillning. Ta helt enkelt det som gäller för er i denna stund, utan att bedöma att någonting annat är dåligt. Se till det som är gott i allt. Reflektera ljuset i varandra, för det är hur ni bemäktigar er själva, kära ni. I och med att ni bemäktigar människorna omkring er, befinner ni er med ens i ett bemäktigat samhälle. Det är som om ni arbetade i de tidiga dagarna av Mu, då ni alla hade dessa öppna hjärtan och förbindelser till varandra. Det finns så många av er just nu på planeten som bär denna ofantliga möjlighet till empati. De som är empatiska finns här i stora antal. Många av er har varit dolda och det är förståeligt, för det är mycket svårt att vara av en så hög vibration på en så lågt vibrerande planet. Det är i sanning denna höga vibration som drar allting upp till sig och ni har gjort större skillnad än ni kommer att vara medvetna om tills ni återvänder Hem. Vi är så otroligt stolta över er. Se fram emot det som komma skall, kära ni, för det finns inget som är ledsamt i det som sker. Vi säger det på nytt, bara vänta tills ni får se vad som är på väg.

Ni har intjänat er väg till en högre vibration, genom att vidta åtgärder som aldrig tidigare har tagits någonstans. Det förekommer fler spel likt ert som sker alltigenom universum, än vad ni har siffror i ert system att räkna med. När ni överväger detta, kan ni kanske förstå varför ni blir så otroligt hyllade. Ni går framåt. Javisst, tidvis är det svårt och smärtsamt. Ibland betyder det att ni måste leva på en tuff planet för att väcka upp alla till att röra sig framåt, fastän ni alla aldrig kommer att tro på samma saker. Det finns en miljon vägar som leder Hem, kära ni, så tro inte att enbart en övertygelse eller ett endaste trossystem kan ta er dit. Endast de som ser framåt mot ett enhetsmedvetande kommer att göra den största skillnaden i det som ni upplever. Vi ber att ni ska älska varandra villkorslöst. Var medvetna om att oberoende av vilken sida ni tror att ni står på, så står ni alla tillsammans i detta. Stig framåt till det nya ljuset och inta er plats i Familjen på Planeten Jorden, för detta handlar nu om bemäktigande. Hitta sätten att bemäktiga dem som finns omkring er på alla sätt som är möjliga. Våga stiga fram, stiga ut ur ert gömställe, för nu är det även dags för att er röst ska bli hörd. Det handlar inte om vilka som kan ropa mest högljutt, utan vilka som förblir mest i harmoni med alla runtomkring sig. Ni har färdats en lång väg, kära ni, och vissa av er har själar som är något trötta. Ni har arbetat så hårt och investerat så mycket i detta storslagna experiment på den fria viljans planet. Var medvetna om att ni inte längre är den enda planeten med fri vilja, för det finns andra som har börjat ta efter de mirakel som sker här just nu. Ni har redan vunnit spelet och det är underbart.

Njut av denna resa närhelst ni kan, finn ljuset inombords och reflektera det tillbaka utåt. Dra in ljuset igenom er för att hjälpa er förstå och ha tillit till att ni i sanning är en själ i första hand. Ni har förtjänat er plats att vara här och vi är otroligt stolta över er, kära ni. Ta denna underbara våg av magnetisk energi och låt den röra om i ert hjärta till de högsta av höjder. Var medvetna om att ni är älskade framför allt. Det är med den högsta äran som jag hälsar er på detta sätt och jag ber att ni helt enkelt ska behandla varandra med högsta respekt. Ge näring tillvarandra vid varje chans ni får och spela detta spel väl tillsammans.

Jag är Hjärtats Vetenskapsman.

 

 

AMOR FÅR ETT JOBB

Hälsningar, kära ni! Jag är Tidens Väktare.

Idag har jag kommit för att ge er Amors nästa berättelse. Det var en underbar förbindelse och fastän den tydligt fanns inom den tredje-dimensionella verkligheten, så arbetade han med den första-dimensionens egenskaper av enhetsmedvetande. Idag tar vi er till denna enhet och hjälper er att få syn på Amor när han sträcker ut sig till sin nästa period av livet i Lemurien. Idag hittar vi Amor som letar efter sitt syfte. Han har utfört många övningar och träffat många människor för att få idéer. Amor gick till sin far som hade en hög position i vad ni skulle kalla regeringen i Mu. Regeringen i Lemurien var mycket olik det som ni idag upplever. Regeringsmedlemmarna var inte menade att bli världsledare, de var helt enkelt ägnade att vara tjänare och de hade specifika arbeten och sedvänjor som de följde. Det fanns inget dömande hos regeringen överhuvudtaget. Att vara i regeringen tillät Amors far att bli extremt bekant med seder och bruk och han berättade lite för Amor om hur det skulle vara att ta sig in i denna process.

 

Nyckeln är Passion

Hans far sade: ”Amor, en av de viktigaste sakerna gällande att stå till någon som helst tjänst, är också att smälta samman med sin egen passion. Min son, ifall du kan hitta något som du älskar att göra, så kommer du aldrig att arbeta en dag i ditt liv. Du kommer att ha roligt med det du gör och det är otroligt viktigt. Men utöver det, så önskar jag hjälpa dig att förstå en viktig sedvänja som har utvecklats över flera generationer här i Mu. Det är seden att endast stanna kvar i tre år på ett jobb. Och det är helt enkelt för att arbeta för att göra det bästa jobb vi kan, så länge som vi har roligt. Grovt talat, så kommer vi att byta jobb vart tredje år. Nu kanske du har ett arbete som du verkligen älskar och det föder dig fortfarande efter tre år. Men ifall du lämnar detta arbete för ett år och kommer tillbaka till det efter den tiden, så återvänder du med ett annorlunda perspektiv. Så det är en av de allra viktigaste seder som jag vill påminna dig om när du tar ett beslut gällande din nästa inkarnation. Detta nästa steg i att vara en från Lemurien. Förstå att inget varar i evighet. Om du ser på detta som en tre-årig resa, så kan du närma dg den med den högsta potentialen.”

När Amor såg sig omkring såg han vad några av hans vänner och lärare höll på med. Det är då som Amor bestämde sig för att han ville bli en healer. Men naturligtvis hade man inte kolleger på den tiden, för man behövde dem inte. Människor lärde sig genom erfarenhet, så det är vad Amor gjorde. Han tog sitt första jobb utan lön, som en lärling vid vad man kan kalla en healing-anläggning. Kära ni, på den tiden hade man föryngringstempel. Man arbetade med kristaller på ett annorlunda sätt. Det är fascinerande, för man kunde gå in i dessa föryngringstempel av kristall ungefär vart tredje år och spendera en dag eller upp till tre dagar i processen. Dessa var underbara platser, som var inredda med kristaller med ljus som bröts och gnistrade överallt. Det var fantastiskt att bara få se och vistas i denna energi. Och när man talade så vibrerade ens ord igenom dessa kristaller och återspeglades tillbaka till en på ett annorlunda sätt. Man kunde ta lärdom under denna tid av föryngrande, eftersom man verkligen kunde se sig själv. Man måste vara försiktig vad man yttrade, för det kunde bli impregnerat inombords. Amor gillade att detta var en sådan plats av förändring och tillväxt. Han ville arbeta som en förmedlare, att hjälpa människor förbereda sig för att gå in i dessa föryngringstempel och att hjälpa dem förstå den typ av arbete som de skulle komma att genomgå. Han gav dem riktlinjer om hur de skulle kunna få ut det mesta av sin upplevelse.

 

Rädsla är Grunden för Åldrande-Processen

Amor kom att möta många människor när han trädde in i detta arbete. Till en början tyckte han att förändringen var svår, eftersom han var van vid att ständigt vara fri och söka efter att bara ha roligt och vara tillsammans med sina vänner. Han gillade att ha ett syfte och han älskade detta första arbete. Amor lärde sig mycket från de människor som arbetade där. De lärde honom hur han skulle undervisa och bemäktiga människor utan att frånta deras kraft. Amor lärde sig hur han skulle få människor att känna sig lätta till mods, hur han skulle hjälpa människor att förbereda sig och få det mesta ut av sin upplevelse när de gick in i föryngringstemplen. Anläggningarna var också sammankopplade med många olika former av healing, för kropparna var mycket täta vid den tidpunkten, i likhet med hur de nu är. Tidvis förekom fysiska sjukdomar, men man hade också olika sätt att hantera dem, från ett vibrationsperspektiv. Amor började lära sig och förstå en hel del om detta arbete och han märkte att han hade en inneboende förmåga att återspegla människors energi på ett sådant sätt att han kunde hjälpa dem att se sig själva.

En dag frågade Amor en av sina lärare: ”Vad är healing? Vad exakt gör vi när vi helar en annan person?” Hans handledare skrattade hysteriskt. ”Nej, Amor. Ingen helar någon annan. Det är inte möjligt. Den enda healingen måste alltid komma inifrån, så vad du gör är att du återspeglar personen. Du hjälper dem att se varandra på ett annorlunda sätt, så att de kan lära sig att hela sig själva. Detta är i sanning vad en healer är, någon som skapar utrymmet för andra att hela sig själva. Fastän åldrandet inte anses vara en sjukdom, så var medellivslängden i Lemurien cirka 300 år. Det fanns gånger då människorna gick in i föryngringstemplen utan ordentliga instruktioner eller fokus i sinnet, sedan lät de rädslan träda in. Sedan åldras man närhelst rädslan träder in, för detta är i sanning vad som ligger till grund för åldrandeprocessen i den mänskliga kroppen.

Vadhelst som sägs eller hålls i tankarna innanför templen, snappas upp av de utstrålande kristallerna och återspeglas tillbaka till ens kropp i en annorlunda vibrationsmässig harmoni. Det möjliggör att man rensar ut allt som inte är i enlighet med den som är ens verkliga själv, för två vibrationer kan inte existera inom samma utrymme. Amor förälskade sig snabbt i sitt arbete. Han kände att han verkligen befann sig i sin passion och han tänkte ofta på sin fars ord. Hans handledare var glada över att få ha en så passionerad student och de gav honom ett brett utrymme för att ta flera beslut. En av hans handledare talade om för honom att de skulle komma att övervaka honom: ”Vi kommer att kika över din axel och vi ska hjälpa dig under åtminstone det första året av dina resor här. Efter att ha arbetat ett år med detta, kan vi släppa dig lös. Vidare, vi kommer att be dig att till och med vara kreativ och själv komma fram med några idéer om hur du skulle kunna förbättra det som vi har lärt dig. Det är det största som en lärare kan göra. Inte bara att lära ut vad vi kan, utan vi uppmuntrar dig att gå bortom detta och ta en del av dig själv in i ditt arbete.”

Amor var mycket exalterad och han dök tidigt upp varje morgon för sitt arbete. Efter att han varje dag slutat arbeta med alla, städade han föryngringstemplen, fastän det inte hörde till hans jobb. Han ville bara vistas där för att få ta del av miraklet och naturligtvis, för att få lära sig så mycket han kunde. Det handlade inte så mycket om teknologi, kära ni, för kristall-energin och de kristaller som täckte insidan av föryngringstemplen utförde allt arbete. Det är en mycket naturlig process med kristallerna som har den högsta vibrationen i mineralriket. De förmådde återspegla den högsta vibrationen i djurriket för att hjälpa till med att återställa varenda cell i kroppen tillbaka till sin signaturvibration. Denna process kallades för entrainment /inblandning och Amor var tvungen att lära sig att kontrollera sina tankar, för dessa tempel var en sann femte-dimensionell plats. Vadhelst som inom detta utrymme blev balanserat mellan huvudet och hjärtat, blev mycket snabbt manifesterat i ens verklighet, så Amor lärde sig att behärska sina tankar.

Snart återvände Amor hem på ett besök och han kunde knappt vänta tills han fick dela med sig till sin far vad han hade fått lära sig. Han sade: ”Far, jag är så glad över detta, så jag skulle för evigt kunna vistas i det.” Hans far sade: ”Kom ihåg Amor, tre år är regeln, för du har mycket att uppleva. Min kära son, du har många saker som du kommer att samla på dig längs din väg. Tänk inte på dem som om de vore bra eller dåliga. Bedöm inte din väg. Bara gå framåt och låt saker och ting ske och din själ kommer att leda dig till din högsta potential i egenskap av en Lemurier.”

Amor svarade: ”Far, det är min glädje att vägleda människor närhelst jag kan. Kanske jag en vacker dag blir en Lemurisk guide, fastän jag vet att jag måste arbeta mig till det vid någon tidpunkt. Det betyder att gå igenom många olika nivåer av seder, att studera och undervisa på olika sätt för att ta mig in i det, men det är en av mina drömmar.” Hans far sade: ”Tre år, Amor. Följ det i tre år. Ta en paus och bestäm sedan vart du vill gå därifrån. Lås inte fast dig vid ett långfristigt mål, för du har mycket att uppleva under dina 300 år i denna kropp. Så många saker kan äga rum. Så många olika aspekter av dig själv kan komma till uppfyllelse här. Dessa är spännande tider för dig och säkerställ att du njuter av vartenda ögonblick av allt, inklusive vad du skulle kunna kalla misstagen.”

Nu blev Amor en aning förbryllad av detta. Han tackade helt enkelt sin far och gav sig iväg. Efter att ett par dagar ha kämpat med det, tog han det med sig till en av sina handledare, som lärde honom om att arbeta vid föryngringstemplen. Amor sade: ”Hur går det ifall jag gör ett misstag? Hur går det ifall jag talar om fel saker för någon? Hur går det ifall jag fråntar kraften ifrån någon på något sätt, i stället för att hjälpa dem att bemäktiga sig själva?” Handledaren skrattade åter kärleksfullt och sade: ”Nåväl Amor, det är varför vi finns här för att övervaka ditt arbete och säkerställa att dessa människor befinner sig i harmoni när de stiger in i denna upplevelse, så att de inte själva blir oharmoniska. Och ytterligare, det som du anser vara potentiella misstag kanske inte alltid är misstag. Vad som sker när du träder in i detta arbete och du står till tjänst, är att du börjar ta emot dina kanaler när du öppnar upp dig för själen, för dig själv. Det kräver tid och övning, men det krävs även tillit att förmå ta in energin igenom dig och att erbjuda den till en annan person i form av ett ord eller en fras. Glöm inte Amor, att hålla ditt hjärta öppet. Träna på ditt metamorfiska skal och öppna upp det vid varje tillfälle, för när du träffar dessa människor så är de tidvis rädda. Ibland ser de fram emot att få gå in i föryngringstemplen, men andra gånger vet de inte vad de kan förvänta sig. Du är den enda som kan hålla hjärtat öppet och det är nog, käre Amor. Ifall du gör ett misstag och hävdar att du är mänsklig, så är det för att du är det. Du är inte här för att göra allas upplevelse perfekt. Du är här för att hjälpa dem så mycket du kan, genom att skapa det trygga utrymmet för någon att få uppleva föryngringstemplet och hela sig själva ifall de väljer att göra det. Om de går ut tre dagar senare utan att alls ha höjt sin vibration är det inte ditt ansvar, utan deras, så håll det i minnet. De är de enda som kan hela sig själva och vissa kommer att välja att inte göra det. Många kanske bara går in där för att det är en sedvänja. Kanske någon väljer att inte släppa taget om vissa av de saker som förorsakar dem sjukdom. Det är inte rätt eller fel. Det är inte upp till dig att döma, utan att helt enkelt leva upp till den högsta potential som du kan.”

Amor blev alltmer exalterad för varje dag han arbetade där och kunde inte föreställa sig att möjligtvis lämna stället efter tre år. Till och med bara ett par månader in i sitt arbete, började han själv blomstra till en underbar healer och lärare. Amor var någon i vars ögon människorna kunde återspegla sin egen energi. Det var underbart att se Amors upplevelse och de vackra energier som han fick chansen att arbeta med. Amor började under den tiden växa. Han delade med sig av sin energi med sin far, som själv började arbeta med olika energier. Amor såg sin far uppnå sitt tredje år på sin position. Fastän han var högt respekterad, gjorde fadern exakt vad han sagt och lämnade denna position under ett års tid. Amors far började träna på något som han aldrig tidigare hade gjort. Fastän de som han arbetade med saknade honom mycket, så tog han sitt hela år ledigt. Under den tiden lärde han sig ett helt annorlunda sätt att stå till tjänst, ett nytt sätt att göra saker på. Ett år senare återvände han till samma position, för den hade hållits ledig för honom. Människorna steg tillbaka för att hålla detta utrymme och han välkomnades storligen tillbaka. Han hade en uppfriskad inställning och ett helt annat perspektiv; han tog livet på allvar. Den dagen var allting gott i Lemurien.

Kära ni, ni närmar er dessa Amors tider. Ni håller just nu på att återvända till dessa underbara Lemuriens dagar. Era hjärtan står i färd med att öppnas, ni börjar känna varandra på annorlunda sätt och vi älskar det. Amor skulle vara mycket stolt över er alla.

Espavo, kära ni. Jag är Tidens Väktare.

 

 

HARMONI VS MAKT

Hälsningar, kära ni.

Jag är Merlia och idag förenar jag mig tillsammans med er med stor stolthet. Vi ser med skeptisk blick på vad som sker på Jorden, på den skönhet som ni har skapat här. Ni rör er i kärlekens hastighet, som är avsevärt snabbare än ljusets hastighet. Det finns möjligheter i er framtid att börja skifta och börja komma samman som människor. Ni har fått se den feminina kraftens otroliga uppresning på er planet och skiftandet till att ha tillit till den feminina rösten. Detta har öppnat upp möjligheten för alla att se saker och ting från ett annorlunda perspektiv, att göra medvetna val i stället för genom trossystem eller tidigare tänkesätt.

En sak som vi skulle vilja föra fram till er uppmärksamhet här är att i och med att det feminina fortsätter resa sig på planeten Jorden, vilket det gör, så förekommer det harmoni i stället för makt. Det innebär att ni använder kraften på ett helt annorlunda sätt, snarare än som en våldsam makt. I och med att ni anpassar er till den femte dimensionens egenskaper, kommer ni att märka att sann makt uppstår från ett harmoniserande. En av utmaningarna är att ifall det feminina reser sig så snabbt, så kan det inträffa ett bakslag. Fastän det kan undvikas, så är allt på väg i denna riktning nu. Ni kan alla ta ansvar för detta varhelst ni befinner er i er existens, och om ni så bär en maskulin kropp eller en feminin sådan. Det feminina reser sig inom alla. För dem som redan bär en hel del feminin energi, gör rum för det maskulina att få blanda sig och balansera, vilket kan få en genomgående inverkan för var och en av er. Det är den sortens sak som kan hjälpa till att undvika bakslaget, denna pendelsväng i den mänskliga utvecklingen. I stället för att gå hela vägen fram till kanten, kommer ni att kunna göra ett mer varsamt, enklare drag och ytterst ett mycket smidigare drag.

 

Ofullkomlighetens Skönhet

De är hur saker och ting gjordes i Lemurien, så vi ber er alla att bereda rum för att detta ska få ske. De av er som har burit mycket maskulin energi, om ni så är kvinnor eller män just nu, bered rum för det uppstigande feminina, eftersom det är genomgripande och kommer att hjälpa till att öppna upp flera av dessa dörrar. Det kommer att hjälpa er att höja era förväntningar, drömmar och visioner och ni börjar förstå att vad ni upplever bara är en liten del av verkligheten. Ni kommer snart att få se att era ofullkomligheter i själva verket står som grund för er skönhet. Håll detta i minnet, kära ni, och leta efter skönhet överallt. När ni finner skönhet, kommer ni sällan finna vad ni kallar perfektion, för det är i själva verket ofullkomligheterna på planeten Jorden som i första hand skapar skönhet.

Så hur börjar man förändras och kan se sin egen skönhet? Först, hitta skönheten i varje aspekt av vad ni ser omkring er. Varje gång ni tittar på något, uppfatta dess skönhet oberoende av vad det kan vara. Om det är ljuset som kommer genom ett fönster, blommor som blomstrar eller träd som ändrar färg, eller till och med helt enkelt en annan människa som ler mot er. Vadhelst skönheten kan vara, ta den till er och låt den fylla er i ögonblicket. Ni kan jorda ljuset eller energin genom att bara vara öppna för detta och att vara medvetna om att er kraft inte är en makt, utan snarare en harmoni.

 

Huvudets och Hjärtats Elektromagnetism

Detta är det nya sättet inom den femte dimensionen, att förmå kommunicera på olika sätt inte bara utifrån huvudet, utan också utifrån hjärtat. Förstå att huvudet till sin natur är elektriskt och att hjärtat är magnetiskt, fastän bägge är delar av samma våg. Den är magnetisk ifall man mäter åt ett håll, men elektrisk ifall man mäter den åt ett ortogonalt håll. I och med att det feminina håller på att resa sig på planeten Jorden, håller ni på att öka användandet av hjärtenergin, ni sammanför den med era tankar på ett helt nytt sätt. Dessa saker äger rum eftersom de just nu ställer sig i linje. Mot slutet av nästa år, kommer ni att få se några större förändringar och möjligheter för var och en av er, att på ett nytt sätt få stiga in i er kraft. Mycket av detta har att göra med den uppstigande feminina energin som kommer i en sann maktbalans. Ja, ni kommer att få se många kvinnor ta sig in på regeringars maktpositioner. Ni kommer att få se många som är av den feminina energin, fastän i maskulin form, som hittar en helt ny uttrycksform.

Fortsätt med ert goda arbete. Var medvetna om att ni aldrig är ensamma och vi skulle uppskatta ifall ni kunde sluta upp med att försöka vara det så mycket. Njut av denna resa, kära ni. Det är med min högsta ära som jag hälsar er så här, för ni kan nu äntligen höra mig. Vi ska komma med tre enkla påminnelser: Behandla varandra med respekt, Ge näring till varandra vid varje tillfälle ni får och Spela väl med varandra.

Jag är Merlia. Kom upp och träffa mig någon gång.

Espavo.

Gruppen.

 

Ordet Espavo är en tidig Lemurisk hälsning: ”Tack för att ni Tar er Kraft”

 

https://www.espavo.org/

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...