Peggy Black och ”teamet” ~ Vibrationsmatrisen, 20 mars, 2023

 

 

Peggy Black och ”teamet” ~ Vibrationsmatrisen

20 mars 2023, via e-post

Vi är här för att dela idéer om vibrationsmatrisen som skapar dig, din kropp och din verklighet. Vi kommer att berätta om den personliga matrisen, varje människas vibrationsfält. För det är denna energimatris i vilken alla aspekter av livet börjar.

Det är inom energiritningen, denna mall, som allt liv formas. Alla livsformer på planeten jorden hålls som en ritning eller mall i de subtila världarna. Detta energinät, universums heliga geometri, mästarmönstret, hålls i den sjätte dimensionen.

Varje människa bor fokuserad på planeten jorden i den tredje och fjärde dimensionen. Som en multidimensionell varelse finns det dock aspekter av varje människa som också finns i de andra dimensionerna. Så det är från den sjätte dimensionen som mallen för vem du är i din nuvarande form hålls.Det är den sjätte dimensionen som håller dessa mästarmönster.

Vi inser att vi har utökat din tro på vem du är och vi kan höra ditt sinne ifrågasätta, hur fungerar detta. Låt oss säga detta, föreställ dig själv som en aspekt av det gudomliga sinnet, och frömatrisen av din fysiska form hålls som ett energinät i den sjätte dimensionen.

Vi har delat vikten av att erkänna energin eller vibrationsmatrisen i din verklighet. Matriserna för er verklighet består av de individuella matriserna eller energinäten som kommer samman i en ny form eller väv.

Ett exempel skulle vara en grupp människor med ett gemensamt intresse som samlas och träffas regelbundet;det finns en matris som bildas av deras personliga energifält som vävs samman. Ju längre de samlas, desto starkare är matrisen. Deras idéer, känslor, tankar och övertygelser är alla en del av detta vibrationsfält.

Kom ihåg att allt som finns här i form har en matris. Det är dessa energifält, dessa matriser, som bildar större energifält och håller massmedvetandets kollektiva tankeformer och föreställningar. Så från den medvetenheten, låt oss nu ta dig till din personliga matris och ritning.

Det du ser och känner som fast och i fysisk form är bara denna matris. Det är från denna matris som all förändring inom den mänskliga formen kan göras. Det finns en medvetenhet och förståelse som äger rum i många människors vidgade sinnen vid denna tid. Konceptet att allt består av energivibrationer innan det blir form har lärts ut och uttryckts av alla era visa och kloka vakna.

Den fysiska kroppen erbjuder en mängd storslagna och rika upplevelser. Det är viktigt att hedra och inkludera alla sinnen. Det är också expansivt. Vi har erbjudit er idéer och tankar om vibrationsmatrisen för varje enskild människa. Denna vibrationsmatris har många namn: aura, karisma, magnetism.

Låt oss först säga att ni framstår för oss som vibrationsmönster; vävningar av energi, ljus och ljud. Dessa mönster och vävningar skiftar och rör sig i konstant flöde och fluktuationer. Din vibrationsmatris ger galaxens utseende i alla dess expanderade under.

Era vetenskapsmän och de som delar kvantfysikens insikter berättar att människokroppen huvudsakligen är rymd. Den är inte solid, även om den framstår som solid och den känns solid. Den är rymden, och dina atomer lyser ungefär som stjärnorna på din natthimmel.

Vi inbjuder dig att sträcka dig in i sfärerna där du kan se din form liksom vi gör.

Det finns vissa människor som har förmågan att se vibrationsmatrisen för varje mänsklig form. De kan se energivävnaderna av färg, ljud och ljus. De flesta människor kan känna, uppleva eller till och med höra en annans vibrationsmatris.

Förmågan att se, känna eller höra denna vibrationsmatris hos en annan kommer att bli vanligare när varje människa expanderar till sin multidimensionella medvetenhet.

Det kommer att finnas uppfinningar av många slag som kommer att läsa och översätta dessa vibrationsmatriser. Detta kommer i hög grad att hjälpa till med återbalanserandet och anpassningen av varje människas välbefinnande.

Vi skulle vilja dela med oss av vad vibrationsmatrisen innehåller och hur den bildas. Precis som det mänskliga fordonet bildas i moders liv, så börjar energivävningen. Varje mänsklig form är en samling vibrationer som flätas in i mönster.

Detta vibrationsnätverk skapas av känslor, tankar och upplevelser. Allt som människan upplever översätts till denna vibrationsmatris, denna vibrationella sammanflätning eller energiväv.

Erfarenheterna här på denna planet och i denna dimension stödjer inte expansionen och förstärkningen av den individuella vibrationsmatrisen. Den dysfunktion och medvetslöshet som är vardaglig inom mänskligheten har skapat härvor eller blockeringar i vävningen av individers energifält.

Dessa energihärvor bromsar eller blockerar flödet av gudomligt liv. Resultaten är en mänsklighet som håller på att dö.

Det är vibrationsmatrisen som håller mönstren och vävningarna för bildandet av människokroppen med alla dess inbördes relaterade och beroende element. Varje cell och atom vibrerar i en viss takt, benen, blodet, alla organ, varje aspekt av den fysiska formen hålls på plats och skapas från denna vibrationsmatris. Den fysiska formen matchar vibrationsmatrisen.

Detta är ett ganska enkelt sätt att formulera ett otroligt komplext koncept. De som är medvetna och expanderade har sett, undervisat och skrivit om aspekter av detta koncept. När det finns ett flöde av energi mellan din gudomliga plan som hålls på den sjätte dimensionen och din fysiska fasta form här i den tredje/fjärde dimensionen, är allt bra.

Du upplever ditt personliga välbefinnande, andra upplever din karisma, och livet är ett fullt uttryck för balans och välbefinnande. Detta tillstånd av perfektion uttryckt i den mänskliga formen är både idealet och målet.

Den personliga matrisen och energifältet påverkas dock av allt det möter. Från befruktningsögonblicket, och allt medan kroppen formas i moderns mage, sker ett utbyte och en blandning av matrisen. Familjens genetik är invävd i matrisen; föräldrarnas starka övertygelser och känslor är invävda i din personliga matris. Från början av barndomen vävs alla upplevelser och möten in i den personliga matrisen. De upplevelser som är smärtsamma, skrämmande eller begränsande på något sätt vävs också in, mer som blockeringar eller härvor i ditt energiflöde.

Det är dessa blockeringar och härvor som vi skulle vilja hjälpa varje människa att släppa så att det återigen blir ett flöde från er gudomliga plan.

När fler människor börjar expandera till sina flerdimensionella aspekter, kommer de att bli pionjärer inom detta område för att anpassa, balansera och reda ut energivävarna. Vibrationsmedicin är början på denna medvetenhet.

Kom ihåg att energi följer tanken. Du kan börja reda ut vilken aspekt som helst av din personliga matris genom just de tankar som du har och uttrycker.

Vibrationsmedicin som det kallas fungerar på dessa subtila nivåer för att reda ut och släppa alla blockeringar från det förflutna, eller till och med de tovor som gavs vid födseln från familjens matris. Detta är det arbete som utförs vid denna tid av många uppvaknade varelser; det kommer i många former och på många sätt.

Så tillåt dig själv idag att leka med denna idé och alla konsekvenser.

Bli medveten om de platser där du är expanderad och de platser där du kan ha en energihärva. Kom ihåg att detta inte är en uppgift, så var lekfull och glädjefylld i din upptäckt och expansion av att läsa din egen och andras vibrationsmatris.

Var i frid, Älskade.

~ ”teamet”

©2023 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta copyrightmeddelande och denna webbadress.www.morningmessages.com

GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *