Teamet via Peggy Black, 15 oktober, 2018Vi är här för att erkänna och bekräfta dig. Vi är här för att påminna dig om att du är ett gudomligt väsen av ljusa energi vibrationer. Det är dags att gå in i den medvetenheten och verkligheten. Denna fysiska dimension som du fokuserar på och inom är krävande, beroendeframkallande och lockande.

Vi förstår att den fysiska verkligheten behöver uppmärksamhet för att behållas. Vi förstår att den fysiska verkligheten erbjuder känslor och nöjen att vara i form. Att ha en fysisk kropp och som relaterar till denna dimension är spelet. Hur du översätter händelserna och känslorna färgar din erfarenhet som tjänar till att stödja och väcka dig till ditt högsta själv.
 
Din fysiska kropp är ett krav för denna dimension. Det är ditt fysiska medvetande som observerar, samverkar och gör bedömningar om alla erfarenheter du har. Att vara fysisk är hektiskt; det kräver nästan all din uppmärksamhet. Denna fysiska illusion har många distraheringar och vill ha ditt fokus; kom ihåg att du ger din energi till allt du är fokuserad på.

Vi säger inte att du måste stänga av eller åsidosätta dina fysiska aspekter. Vi inbjuder dig att göra små, subtila, medvetna skiftningar flera gånger i timmen eller flera gånger om dagen.

Dessa små, subtila, medvetna skiftningar börjar öppna dörren för din medvetenhet till ett bredare expansivt själv. Målet är att bli medveten om att du är medveten om det. Målet är att förstå att de fysiska erfarenheterna bara är verktyg för att aktivera, för att stimulera din personliga förståelse av dig som skapare.

När du börjar träna sätt att åter fokusera din energi under hela dagen kommer du att bli förvånad och belönad med resultaten. Vi förstår att ditt liv kan vara krävande med familj, arbete, projekt, intressen eller din kropps skötsel och behov.

Dessa är alla viktiga för din erfarenhet och vi uppmuntrar dig att delta i alla dessa delar av ditt liv med tacksamhet och uppskattning. Men det som vi föreslår i det här meddelandet är att du utvecklar ett förhållningssätt som vårdar din kropp av ljus och energi.

Vi uppmanar dig att vara villig att erkänna att du är en gudomlig multidimensionell varelse bosatt i en mänsklig gestalt, upplevande detta omedvetna begränsningsfält  Du är här för att lyfta upp och omvandla alla de begränsningar du stöter på. Du är här för att omvandla den felaktiga eller negativa energin du stöter på.

Börja att vårda din energi själ med nya medvetna metoder. Det första vi föreslår är att helt enkelt komma ihåg att ta långa djupa andetag så ofta som möjligt. Bara denna grundläggande åtgärd kommer att återställa din fysiologi.

Denna åtgärd sänder en signal till kroppen att allt är bra så musklerna slappnar av, vilket ger upphov till avspänning, hjärtslagen saktar ner, binjurarna sänker sin vaksamhet för kamp eller flykt. Det här verktyget är gratis och enkelt att använda. Vi inbjuder dig att börja använda den här metoden som ett sätt att åter fokusera från stressen att vara fysisk till det högra kunskapens heliga medvetande. 

Denna rena ödmjuka övning skapar en länk, en portal. Du uppmuntrar den verkliga kopplingen mellan det fysiska medvetandet och ditt gudomliga medvetande. Det är i denna klyfta att du kommer att uppleva din helhet och börja ansluta till det universella energifältet.

Vi uppmanar dig också att börja träna i tystnad i fem minuter flera gånger om dagen. I början kan det vara svårt. Vi uppmuntrar dig att fortsätta. Det finns inga andra krav än att du dyker upp. Över tiden börjar universum dela sina hemligheter.

Du kan också meditera under längre perioder, du kan gå i naturen, träna långsamma medvetna rörelser, dansa, svaja och ta bort dig själv från all elektronik. Du kan också öppna den här portalen genom att lyssna på rena toner eller ljud. Dessa metoder, även för några minuter, öppnar din mottaglighet för en konversation med universum.

Ditt mål är att bjuda stillhet, även under en kort period av tre djupa medvetna andetag. Du är tänkt att vara i samtal med universum; du är tänkt att ta emot budskap och vägledning från ditt högsta gudomliga jag. Stress och sysselsättning stänger av dessa subtila meddelanden.

Universum ligger inom. Du behöver inte leta någon annanstans, det är inom. När du börjar bjuda in tysta ögonblick, när du börjar bjuda in stillhet börjar du att röra sanningen om vem du är i den mest magnifika oändliga medvetenheten.

Det handlar bara om några enkla metoder som gör att du kan fokusera om. Dessa metoder stödjer den fysiska kroppens välbefinnande. Dessa metoder kommer att skapa en balans mellan ditt fysiska själv och ditt energi själv.

Vi uppmanar dig att hedra din koppling till universums energifält för hela skapelsen. Vi inbjuder dig att börja ha en öppen tydlig dialog med de andra fysiska och icke-fysiska gudomliga varelserna.

För att detta ska kunna uppstå måste du först vara villig.

För det andra, skapa ett heligt utrymme som låter denna konversation ske.

Tredje, engagera din fantasi; tillåta bilder och idéer att flöda.

Fjärde, stanna i en sammanhängande vibration av tacksamhet och uppskattning av dessa vibrationer är nyckeln till att tillåta god mottagning mellan dimensionerna.

För det femte, var medveten om och bekräfta alla tecken, meddelanden och synkroniteter som du observerar. Sjätte är andlig förvåning över processen att uppleva mer än en dimension.

Vi påminner dig om att du är tänkt att vara i kontakt med de andra världarna och dimensionerna. Du är förbindelsen, bron mellan fysiska och icke-fysiska världar och realiteter. Det här är dags för dig att gå in i den rollen och börja ta emot information, idéer, lösningar som är avsedda att stödja medvetenhetsutvecklingen och uppstigningsprocessen som äger rum.

För att kunna göra denna anslutning och ta emot dessa meddelanden måste du öppna kanalen. Det innebär att du måste ge dig tid att ansluta, erbjuda och bjuda in detta skifte.

Vi vet att många redan har en medveten koppling till kärlekens och ljusets icke-fysiska riken och varelser. Dessa varelser av kärlek och ljus väntar på inbjudan att delta i denna täta 3D-upplevelse. Tillsammans i detta partnerskap kommer du att hjälpa det kollektiva medvetandet att verkligen skifta och vakna.

Vi är hedrade att samverka med dig på begäran; Detta gäller för alla kärleksfulla varelser av ljusmedvetande; en inbjudan är nödvändig i den fria viljans verklighet. Vi tackar dig för den exceptionella utbredningen som är din livsuppgift att föra fram och förankra.
“Teamet.”

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute it as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address: www.morningmessages.com FREE 88 messages available

Översättning: Bodil

You may also like...