Peggy Black och ”teamet” ~ Ömsesidighet, 20 juli 2023 

 

 

Peggy Black och ”teamet” ~ Ömsesidighet

20 juli 2023 

Vi är här. Det finns mycket uppskattning till er och andra för det servicearbete som ni fortsätter att erbjuda avseende andra och elementen.

Detta händer mer och mer när du och andra erbjuder er själva till tjänst. Vi kommer att guida människor att korsa vägar med dig på något sätt, så var uppmärksam och erbjud den du är, villigt och med glädje. Du vet aldrig när den där interaktionen, det där ordet är vändpunkten i någons liv. Det du delar med dem i medvetet utbyte kan erbjuda dem möjligheten att vakna upp till en ny nivå av sin egen storhet.

Kom ihåg, som människa har du flerdimensionella aspekter i ditt medvetande.

Detta är sant när du erbjuder ditt medvetna utbyte och tacksamhet till vart och ett av elementen. Det finns medvetenhet inom elementen jord, vatten, eld och luft. Det är viktigt för dig att inse att vart och ett av dessa element skapar din fysiska form. Jordelementet skapar din kropp, elementet eld är din egen ämnesomsättning, elementet vatten bildar dina vätskor och elementet luft är din andedräkt. Öva på att erbjuda ömsesidighet till dessa aspekter med dina välsignelser och tacksamhet.

Ömsesidighet är praxisen att utbyta högmedveten energi med andra människor såväl som med elementen.Detta är en ömsesidig fördel för alla. Detta är verkligen servicearbete på högsta nivå.

Vet att med varje utbyte, varje interaktion finns det en möjlighet och en gåva som ges av varje person till den andra förutom utbytet som sker mellan dig och elementet.

Elementen finns inom dig såväl som omger dig. Elementen är levande. Träna på att ansluta till dessa medvetna varelser. Ursprungskulturer visste att elementen var levande och de behandlade dem med heder och respekt. Moderna kulturer har förlorat denna koppling och denna respekt. Föreställ dig att elementen reagerar energetiskt på de kollektiva känslorna med din upplevelse av väder. Den naturliga världen består av många sammanlänkade energifält. Dessa fält är medvetna genom att de svarar med intelligens på förändringar i och runt dem.

Som vi hade sagt tidigare, när två människor möts eller någon grupp människor gör det, att det osynliga energiutbytet som äger rum är mycket viktigare och mer värdefullt än något av orden som sägs. Orden erbjuder en medveten ram och har en hedervärd position i utbytet, för de kan vara triggerpunkter, aktiveringspunkter.

Men det finns alltid mycket information som överförs mellan individer när de är i närheten. Inse att även om du står i kö i banken eller mataffären, finns det en perfekt synkronicitet i arrangemanget av människor som möts i det ögonblicket. Det finns ett utbud av data, en öppning för ömsesidighet. Interaktionen mellan en människa och en annan är fantastisk, speciellt om du är medveten om sättet som vi känner hur det utvecklas.

Inse nu din interaktion med elementen. Varje andetag du tar är du i en relation med luften som omger dig. Med varje klunk vatten du dricker eller dusch du tar har du möjlighet att också kommunicera med dessa medvetna varelser. I tystnaden i ditt sinne och hjärta, visa din tacksamhet. Lär dig att lyssna på alla budskap som elementen kan förmedla.

Förstå att det aldrig råder sann tystnad mellan människor; det kanske inte växlas ord, men det finns alltid mycket kommunikation mellan dem.

Elementen och människorna kommunicerar på många underbara sätt och vi är glada över att du och andra börjar förstå och känna igen dessa andra former av kommunikation. Många av dessa utbyten upplevs som ett energiutbyte.

De flesta former av energiutbyte är subtila och när människan är i det täta sinnet kan dessa subtila utbyten förbises eller inte ens kännas igen. De flesta människor har stängt av denna förmåga eftersom det kan vara förvirrande, eller för smärtsamt eller för obekvämt. De flesta människor inser inte att de har möjlighet och förmåga att etablera en medveten relation med de element som är en del av dem.

De kanske vill skydda sig själva från att låta någon annan se eller känna deras inre arbete. Denna avskärmning erbjuder en falsk känsla av skydd eftersom det fortfarande finns ett utbyte som äger rum, speciellt när man relaterar till en känslig varelse som kan känna och se. Detsamma gäller elementen. Vet att det finns ett energiutbyte mellan dig och elementen i varje ögonblick. Men när fler och fler människor vaknar till vem de är, kommer denna förmåga att se eller känna att bli normen.

Så här ska det vara; utbytet mellan två personer eller mellan varje element och människorna kommer att likna att erbjuda block av energi, data och information. Denna typ av utbyte är ömsesidighet.

Det finns människor som du tycker om att vara med, det finns vänskap och skratt och det finns också djup och rik subtil information som utbyts. Det finns platser i naturen där du känner dig lugn och ansluten. När människor möts eller när människor och natur möts sker ett subtilt icke-verbalt utbyte av data och information mellan dem som kan vara djupgående.

Fler och fler människor är vakna nog att se och känna energiutbytena som sker mellan alla medvetna varelser.

Vi hedrar dig och andra och säger till er att varje möte och varje utbyte är viktigt. Var uppmärksam. Inse att du kan vara den som är avsedd att trigga inom dem medvetenheten om deras större syfte.

Så lek idag i din glädje, tacksamhet och uppskattning. Dela vem du är fritt. Var i frid, Älskade

©2023 Peggy Black Alla rättigheter reserverade. Meddelande ges att det är förbjudet att skapa videor av andra än författaren, kanalen och skribenten. Du får dela detta meddelande och distribuera så länge ingenting ändras, du krediterar författaren och inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna webbadress.www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *