Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 22 januari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 22 januari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV / INTELLIGENCE ALERT – 22 januari 2018

Kabalen lyckades genomföra en attack på Lake Wales Mall med en IED. (Improvised Explosive Device)

De har återgått till att använda lägre teknik för småattacker eftersom de två försöken att starta tredje världskriget misslyckades.

Lyckligtvis blev ingen skadad av explosionen. Således inträffade ingen fördröjning. Ett nytt misslyckat försök från Kabalen.

Detta kan vara ett tecken på att Kabalen/MIC nu har utarmats på sina tillgångar.

Kabalen berövas allt de äger och har tills de inte längre har något kvar.

Lake Wales Mall attack är ett tecken på Kabalens desperation.

Utnötningskriget är till fördel för Alliansen.

Genomförandet av GESARA kommer att diskuteras av ledare vid det kommande mötet i Davos 2018.

Utvalda bankanställda kommer att informeras och utbildas för att hantera era växlingar. Alla utvalda anställda kommer att vara under en NDA.

HSBC-ägda inlösencentraler är redan utbildade för att hantera era växlingar.

Alla valutafonder kommer att processas genom det nya finansiella systemet.

Det nya finansiella systemet ligger på en kvantdator och skyddas från alla Kabal-cyberattacker.

Alla RV-valutafonder kommer att vara säkra och kan inte röras av några korrupta bankirer under Kabal-utpressning.

Den sista kodsekvensen för att aktivera det nya finansiella systemet är i händerna på en individ som svarar direkt till de kinesiska Äldste.

De kinesiska Äldste har den slutliga auktorisationen efter Grandfathers välsignelse.

2 veckor gavs till de Vita Hattarna för att slutföra rensningen av kabalkorruptionen.

Nova Earth förväntas börja den 30 januari om de Vita Hattarna fullbordar sina uppgifter före schemat.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling

You may also like...