Gruppen via Steve Rother, 15:e augusti 2017

Gruppen via Steve Rother, 15:e augusti 2017

Steve – Gruppen – Kristaller på vägen ~ Planterar Frön av Ljus – 15:e augusti 2017

 

Hälsningar, kära ni.

Jag är tidens Väktare. Jag har kommit för att dela med er, att ni befinner er i ett magiskt ögonblick. I själva verket har ni valt att vara i en situation, som kan vara mycket utmanande för de flesta. Men här är ni. Några av er försöker lista ut exakt vad som hände. Ni minns inte att ni gått med på allt detta. Ni undrar om någon knuffat in er i denna livstid, då ni på ett eller annan sätt vaknade i en mänsklig kropp, och försökte räkna ut vad ni gjorde på planeten Jorden. Nåväl, kära ni, låt oss berätta för er. Ni kom inte hit av misstag. Snart förstår ni mer om denna energi, och vad som händer på planeten Jorden. De största planerna för alla varelser överallt, börjar nu komma samman, så det är helt enkelt det som händer. Tro inte att ni går igenom det här ensamma. Ni är andar som spelar ett spel, på en mycket underlig planet. Även om ni har blivit väldigt förälskade i Jordens skönhet, så måste ni förstå att ni inte är från Jorden helt och hållet. Kära ni, ni är här för att åstadkomma en förändring, som vi är här för att hjälpa er med. Vi är inte här för att visa er vilken väg ni ska ta eller öppna dörrar för er, tänk istället på att ni redan vet vägen Hem.

Ni Vet Redan Vägen Hem.

Ni måste helt enkelt hitta er väg ut ur den mänsklighet, som ni har att göra med just nu. Det är det som är det verkligt nödvändiga. Var och en av er kan höja er till nästa nivå av inkarnationen, som ni nu befinner er i. Även om det blir stora förändringar framöver för alla invånare på planeten Jorden, så säger vi ändå till er, vänta bara tills ni får se vad som kommer. Den magi som finns i dimensionerna runt omkring er börjar nu anpassa sig och komma samman. Även om det är lätt att känna sig rädd för detta, så ber vi er att förbli hoppfulla och minnas: ”Vänta bara tills ni får ser vad som kommer!” Det kommer inte bara att tända upp er ande, utan också er fysiska kropp. Så mycket kan hända på mycket kort tid, för mästarna av förändring finns nu på Jorden, och vi ser de flesta av dem just nu. Ni kanske inte förstår det helt, men på någon nivå kommer det i resonans med era hjärtan.

Mästare av Förändring

Vi hälsar er alla med den allra största kärleken, och vi vet vilket enormt arbete som ligger framför er. Fortsätt det stora arbetet, kära ni. Och när ni börjar känna er ensamma eller förhindrade, ta er ur det och börja hjälpa andra på något sätt, oavsett om det bara är lite. Den enkla åtgärden kommer att få er i rätt riktning mycket snabbt. Många av er har även gått bakåt i tiden, för att vara här under denna förändring, för att göra det till en smidig övergång. Det säger vi också, trots alla svårigheter och utmaningar; Vi har sagt att det skulle kunna bli en mycket enkel process. Ni behöver nödvändigtvis inte gå igenom svårigheterna, men det kommer säkert att finnas de som väljer att göra det. Vi ber er att inte döma. Förstå att det inte är så att de av högsta rangen kommer att lämna processen, och bara de som har det svårt som kommer att stanna. Naturligtvis är det helt enkelt den gamla energins sätt att se på saker, och den mänskliga naturen. Ni har tillbringat så mycket tid i polariteten, men helt klarat tog ni er ut ur den tredje dimensionen, och väl in i den femte. Ni vet fortfarande inte hur det fungerar. Ni har även förändrats fysiskt men ni märker det inte ännu. Stanna upp lite, så ska vi berätta att mästarna av förändring redan finns på Jorden. Ni är här, kära ni. Ni gjorde det! Välkomna Hem och vänta bara tills ni ser vad som kommer.

Vänta bara tills ni ser vad som kommer.

Det är med den största ära vi hälsar er på detta sätt. Och vi ber er att behandla varandra med respekt, för ni tittar in i Guds ögon. När varandra vid varje tillfälle, öppna alla dörrar ni kan, och spela det här nya spelet bra tillsammans.

Espavo, kära ni.

Jag är Väktaren av Tiden.

_________________________________

 

Hälsningar, kära ni. Jag är Merlia.

Jag har kommit samman med er idag, för att hjälpa er att se er själva som vi ser er här Hemma, för vi har inga illusioner här. Vi ser de sanna naturerna hos er, inte bara vilka ni varit under denna inkarnation. Många av er har rest genom universum under eoner. Andra är ganska nya på planeten Jorden, med endast 50 till 100 livstider här tidigare. Förstå att ni har gjort en enorm skillnad.

Experter på Övergång. En av de saker vi vill dela, är hur viktigt det är för er att förstå att ni är här av en anledning. Det här är mycket kritiska tider för er alla. En av de viktigaste sakerna som vi alltid har nämnt, är när ni lämnar och anländer till planeten Jorden. När er ande går igenom slöjan vid de övergångar som ni kallar ”födelse” och ”död”, så finns er ande faktiskt inpräglad. Det är en av anledningarna till att det är så viktigt att ni uppmärksammar det. Det gäller inte bara er själva, utan alla som ni har möjlighet att påverka. När en människa lämnar jorden på grund av rädsla, om de är skräckslagna eller kämpar för det sista andetaget, så används all energi för att slåss med, ibland är de till och med arga. Och ni kan faktiskt bli präglade med den energin, när ni lämnar. När ni återvänder till en inkarnation under någon annan livstid, kommer ni att bära det med er. Det är nästan som om ni måste fortsätta så, i en slags andlig karma. Detta händer många varelser, även om de flesta av er faktiskt är experter på övergång. Ni har lyckats placera er själva i denna tid just nu, då så många människor kommer att lämna. De övergår, inte bara för det ni kallar slutet på denna cykel på Jorden, utan också helt enkelt för att många är färdiga med det de kom hit för att utföra. Många av er undrar. ”Jag vet, jag är här för ett ändamål, och jag kanske till och med har något att lära mig, men är det allt?” Nej, det finns så mycket mer.

Innan ni kommer till Jorden, planterar ni kristaller på er väg, som hjälper er att minnas.

En av de saker som alla andar gör, när de bestämmer sig för att komma till planeten Jorden, är att de planterar kristaller på sina vägar. De vill minnas platser och saker som de upplevt i andra livstider. Och de vill även minnas några av det ni kallar för misstag, för att inte upprepa dem. Självklart är ni de enda som bestämmer om något är ett ”misstag”, för det finns inget fördömande här Hemma. Ni är de enda som säger ”Nästa gång vill jag förbättra min väg. Jag vill göra en förändring och göra det lite annorlunda. ”Så ni placerar dessa kristaller på era vägar, lägger på slöjan av glömska, sedan hoppar ni in och undrar, ”Varför är jag här igen? Jag minns inte.” Och ni börjar gå i blindo tills ni upptäcker er vackra kristall,” Åh, den betyder mest i världen för mig. Jag vet inte ens vad det är, men jag bara tändes inombords.” Och vi skrattar hysteriskt eftersom ni är de som placerade ut dem. Ni ville själva minnas all den skönhet ni har inom er. Det är den magin ni som andar kan utstråla, genom den biologiska fysiska bubblan som var och en lever i, medan ni befinner er på planeten Jorden.

Nu kan ni i stillhet planterat kristaller som andra kan hitta

En av de mest intressanta delarna i det här, är att många av er har blivit mycket bra på att plantera kristaller på era vägar. Många har börjat plantera kristaller på alla vägar, för hela mänskligheten, speciellt nu under denna unika livstid. Detta är en kritisk tid för planeten Jordens andar, för ni har kommit vid en mycket viktig tid av att minnas. Kommer det att finnas rädsla? Ja, vi kan nästan garantera att det kommer att finnas rädsla. Vi kan berätta att det är en naturlig del av Jordens dualitet, som ibland fortfarande hänger kvar från den gamla tredje dimensionen, som ni nyligen lämnade. Ni har brett ut er stort i den femte dimensionen; Ni försöker dock fortfarande använda de tredimensionella verktygen. Många av er har kommit hit med förmågan att i stillhet kunna placera ut kristaller, som andra kan hitta. Det är mycket magiskt. Det kommer en tid när ni kommer Hem, då vi får visa er all effekt ni haft på planeten Jorden. Tänk bara alla gånger då ni helt enkelt sa något tokigt som bara kom, som sedan förändrade någons liv stort. Ni hade kurage nog att säga det högt, vilket hjälpte dem att förstå något som de länge velat förstå. Ni bär dessa kristaller med er. Det har varit en börda för några av er, eftersom ni i djupet av ert hjärta visste att ni är av stor betydelse. Ändå kan ni inte alltid se beviset för det, eller leva i det. Ibland har ni inte ens kunnat se de bekräftelser ni så uppriktigt söker. Men nu berättar vi om det, och vi vill att ni ska förstå det.

Släpp taget.

Kära ni, det finns en intressant del i att släppa taget, och det är att till stor del placera kristaller där ute, för att alla ska kunna hitta dem. Om ni inte släpper kristallen, går människor förbi den och säger: ”Åh, den måste tillhöra någon annan. Jag är inte i resonans till den. Jag är inte säker på vad det betyder.” Så de går förbi, för att ni sitter i buskarna och tänker ”Jag undrar om någon ska hitta kristallen jag lagt där?” Eller så försöker ni byta ut den, eller försöker komma på ett annat sätt att få ut meddelandet ni fick från Hemmet. Var och en av er, har en otrolig prakt som ni har tagit med er från Hemmet, och en speciell förmåga att dela med er av, så att andra får veta. Det skapar en hel nivå av kristaller, som människor kan hitta på planeten Jorden. Det som kommer att hända, kära ni, är att ni kommer att få se en exponentiell kurva. En person leder till nästa, men inte i form av 1, 2, 3 och 4. Istället rusar det iväg 1 till 100, 1000, 10 000 etc. Det blir exponentiellt, eftersom man vänder om och lämnar kristaller till andra. Så när börjar det? Det börjar nu och det är därför ni är här. Många av er har faktiskt reserverat platser i den exakta tiden och rummet, för att vara en del i denna förändring. Ja, det finns många utmaningar, och ni kämpar fortfarande med många gamla aspekter av den tredje dimensionen. Jag är av den sista av den senaste gruppen singulariteter, som Väktaren kallar oss, för jag bär den feminina aspekten, och ni har varit mycket ståndaktiga i den maskulina energins styrka.

Den Feminina och Maskulina energin.

Ni börjar förstå att det är en mycket stillsam energi som tar över planeten. Det är tystlåten, så den kommer inte att skapa rubriker varje dag eller bli framfusig. Ni kan verkligen placera dessa vackra feminina kristaller på era vägar, oavsett vilka ni är. Varför säger vi ”feminin” hellre än balanserade kristaller? Det beror på att så många har hållit fast vid den maskulina energin. Det är en stor förändring som fortfarande pågår, på planeten Jorden, och det är mycket svårt att släppa de gamla tredimensionella vägarna. Ni levde i dualitet så länge. Även om mänskligheten har utvecklats enormt inom detta område, så skiftar ni nu för att bli balanserade. Det är återställningen av den feminina kraften, den sanna energin hos alla varelser, som kan ge er en balanserad energi av maskulint och feminint. Nästa nivå är att gå in i den femte dimensionen, där ni kan förankra era energier på ett helt nytt sätt. Saker fungerar verkligen på ett annat sätt i den femte dimensionen, än de gör i den tredje. Ni lär er och anpassar er. Eftersom ni har placerat många av dessa kristaller på planeten, börjar många redan se dem, så ge er lite beröm.

Ni är alla ett.

Ni ser ett stillsamt skifte till en neutral energi, som är er ande. När ni kommer Hem, kära ni, är er ande varken maskulin eller feminin. Kom ihåg, ni är först och främst andar och det är ett av de fundamentala elementen. Titta på era egna kristaller som ni placerar på era vägar, och det ni kan göra för att göra skillnad, är att våga erkänna dem. De har kanske placerats där av någon annan, men nu är det dags för alla att kunna få fördel av dem. Ingen äger kristallerna, eftersom de kom från Hemmet. Ni är en, inte separerade från varandra. När ni kommer Hem så förstår ni det, för att ni känner allt som alla andra känner. Har det någonsin hänt på Jorden förut? Ja, det har det, men inte i sin helhet, eftersom ni lever på ofullkomlighetens planet. Ni är de perfekta ofullkomligheterna av ljus, kärlek, ande. Äg det. Stig in i det. Tänk inte att ni håller allt. Håll inte fast vid era kristaller. Släpp dem i kärlek, förstå att de är till för alla och försök inte att äga dem, eftersom det verkligen är en tredimensionell egenskap, som inte längre fungerar i dagens värld. Vet att det inte är nödvändigt att vara bättre än någon annan, vilket är en svår del eftersom ni har levt med polaritet så länge. Olyckligtvis har ni också klättrat på uppstigningsstegen och tänkt att den här vibrationen på något sätt är bättre än den andra, med lägre vibrationer.

Att lära sig leva bland de andra änglarna där Hemma.

Det finns nu en möjlighet för hela mänsklighetens vidkommande att ta nästa steg. Vi påminner er ofta om vilka ni var vid vissa tillfällen, särskilt under Lemuriens dagar. I Lemurien var ni ett mycket enkelt folk. Ni behövde inte teknik eftersom ni var anslutna med era hjärtan. Ni förstod vad er granne kände, för att ni kände det själva. När ni är anslutna på dessa sätt och är så otroligt empatiska, kan det inte finnas något krig för att ni skulle bomba er själva. Nå, det är precis det ni gör på planeten Jorden just nu. Ni låtsas så mycket att ni är separerade, att ni faktiskt tror på det. Ni är inte avskilda och det är den insikten vi önskar att ni alla hade. Det är dessa nivåer av förståelse, som låter hela mänskligheten ta det nästa steget till en ny dimension av tid och rum, för att skapa något verkligt mirakulöst. Ni har skapat det här spelet, men nu är spelet på väg att förändras. Vi är inte oroliga, för några av de mest underbara experterna av övergång, finns redan på plats över hela världen. Är det de uppstigna mästarna? Nej, det är ni. Ni är de uppstigna mästarna som ni så ofta söker. Ni håller så mycket inom er. Ja, vi vet att ni är belastade med ett ego. Och det gör det svårt att se sig själv, och förstå att ni inte är ensamma. Ni är Gudar; Ni är inte den enda Guden. Att lära sig att leva bland de andra gudarna, de andra änglarna i Hemmet, det är vad som finns framför er. Ju mer ni har av den förmågan, ju enklare blir era liv. Ni kommer att kunna gå in i den nästa dimensionen av tid och rum med glädje, och med en sång i era hjärtan, istället för rädsla. Det är de kristaller ni har placerat på er väg för hela mänskligheten, och av alla de energier ni har burit under många liv. Nu har ni möjlighet att spela ut dem.

Så välj noggrant ut de kristaller ni lämnar, släpp dem sedan och titta på när planeten sakta förändras, och faktiskt ökar i vibrationer. Det sker redan. Tro inte på allt ni ser. Tro på det ni känner i era hjärtan, och ni kommer att börja balansera Jordens energier, på ett underbart sätt.

Det är med den största ära att jag hälsar er på detta sätt, och jag påminner er om vilka ni är, genom att hålla en spegel framför er, för att hjälpa er att minnas och behandla varandra med respekt. Vårda varandra och spela bra tillsammans.

Jag är Merlia. Kom upp och hälsa på någon gång.

Espavo, kära ni.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

Copyright 2000 – 2016 Lightworker. www.Lightworker.com This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part with the following conditions: Use of this material signifies that the user agress to the following conditions: 1. The words “Copyright 2000 – 2016 Lightworker. www.Lightworker.com” will be included with all published material. 2. User agrees that all rights, including copyrights of translated material, remain the property of Lightworker. If you translate this material we reserve the right to share that translation with credit to you as translator, on the Lightworker site to make it available to all. Further information from the Group may be found at: http://www.Lightworker.com. Thanks for helping to spread the Light!

X https://mensajesfedgalacticayashtarcommand.blogspot.com/2017/08/steve-rother-group-crystals-on-path.html

 

Du gillar kanske också...