Elohim via Tarashtan, 17 juli, 2019

Elohim via Tarashtan

17 juli 2019

Man Kan Inte Tjäna Pengar på Uppstigningen

Vi är Elohim.

Det är en förunderlig men utmanande tid för dem som är medvetna om de betydelsefulla och mystiska förändringar som sker på er planet och inom er art. I dessa remarkabla ”sluttider” kan livet på marken vara förvirrande, oroande och tröttande.

Ert känsliga nervsystem arbetar övertid för att kunna hänga med på djup och snabb vibrationell förändring. Ni kan ofta känna er sjuka eller överväldigade. Vissa personliga svårigheter kan envisas och ni kan känna att en del saker som ni behöver fattas. Känslan av kamp i livet har utvecklats men inte försvunnit helt. Ängslan och rädsla kan fortfarande stiga upp, trots all er kunskap och styrka.

Den gamla ordningen faller sönder, men en ny ordning visar inga pålitliga tecken på att dyka upp. Flödet av ny information är starkt men kaotiskt och kommer från alla håll, för psykologisk och andlig krigföring. Många modiga själar, som arbetar från sin bästa avsikt och förmåga, speglar fortfarande många olika tillstånd av andlig, intellektuell och social utveckling; så deras visioner och råd för en bättre värld varierar med stor vidd.

Ni ljusarbetare står fortfarande fast vid er inspiration och ert innerliga uppdrag. Ändå kan ni ibland känna att ni vacklar. Var är förändringen? Var finns hjälpen? Ibland verkar det som om ni bara har stänk av stjärnstoff att lysa upp er väg med. Himmelska röster försäkrar er universell kärlek och beledsagning, och lovar att omvandlingen är nära. Men bevisen för detta kvarstår flyktiga på marken, där förhållandena ofta verkar försämras. Så vi hör er ibland ropa ut i etern: Vad i Helv….???

Ingenting i er jordliga upplevelse kan förbereda er eller någon annan för det som sker och det som håller på att komma fram. Håll era fötter på marken och era ögon på horisonten. Framför allt, håll ert hjärta centrerat och lita på den Ende som lever och andas där. Steg för steg kommer er väg att lysas upp inifrån.

Många tusentals år av mänskligt undertryckande och exploatering – genom metafysiska, religiösa, politiska, finansiella, militära och vetenskapliga metoder – kommer nu upp i det mänsklig medvetenhet. Många modiga själar i dessa olika domäner arbetar flitigt mot ett kvantsprång: där mänskligheten befrias från långa cykler av slaveri, okunnighet och lidande, och alla kan börja om på nytt.

Men de flesta av er som läser detta meddelande är modiga själar av en annan typ. Ni använder ert medvetande direkt genom avsikt och ger ert bidrag genom vibration, frekvens, livskraften och mjukt talade ord. Det betyder inte att ni inte agerar. Det betyder att ert agerande handlar mer om meditation, böner, kontemplation, healing, hörande, uppskattande, rensande, medkänsla, visande rätta tankar och uppförande, och andligt mentorskap. Ni har utövat dessa saker i livstider, och är unikt kvalificerade att utföra det ni gör.

Vänligen gör det ni är bra på och det ni kom hit för att göra. Ni vet vad det är för ni gör det varje dag. Tänk på de principer ni lever efter, bekräfta dem, och förfina användningen av dem då ni lever ert liv. Ge er själva en klapp på axeln för detta. Och då större ljus flödar in för att spola bort alla gifterna, ta er den tid ni behöver för återhämtning, anpassning och åter-integration.

Vad kommer att hända när Jordens befrielsekrigare till slut avslöjar sig själva och uttalar sin seger över mörka makter? Ytterligare en runda av omvandling måste påbörjas. Vad kommer mänskligheten att göra med sin nyfunna frihet? Hur många människor – ärrade av trauma, tränade att underkasta sig, i förnekelse av Guden inom sig – kommer att kunna förstå djupet av sin frihet och börja använda den klokt? Vem kommer att finnas där för att informera, inspirera och vägleda dem som behöver?

Mänskligheten behöver fler – inte färre – människor som har börjat leva i ett högre medvetande. Behov, fascinationer och rädslor har odlats av externa makter som starkt ingripit i mänsklighetens utveckling. Få av era medmänniskor är mer medvetna om motgiftet än ni: att upptäcka den oändliga kraften inom er. Och det är orsaken till att missledning och neutralisering av ljusarbetare varit en signifikant kampanj i kriget mot mänskligheten. Har någon av er tagits ut på en tur?

I stundens hetta kan några av er bli besatta av någon speciell tråd av världsligt liv som medium för omvandling. Vanliga fokuspunkter inkluderar pengar och finansiella system, politisk information i massmedia och sociala media, miljötrender, militära och sociala rörelser, religiöst tänkande, hemliga sällskap, och hemliga rymdprogram och utomjordingar. Det är ok för er att stå jämsides världsliga saker som intresserar er, men inte till priset av att avledas från era egna viktiga bidrag. Om ett eller fler sådana heta ämnen i sig själva rör ert arbete, kommer ni att veta det och fortsätta i enlighet med det. Men om det inte hjälper i ert arbete, kan ni på samma sätt se det och omfokusera er uppmärksamhet.

Att lyssna på välinformerade andra och lära sig om världen har sin värde. Men några av er arbetar med briljans på saker som nästan ingen hört talas om. Och några av er arbetar med saker som alla är bekymrade över, men på unikt briljanta sätt som nästan ingen riktigt kan förstå. Ni kom hit för att er knasighet är avgörande, och ges fritt fram för en extraordinär möjlighet att utvecklas.

Det som händer på Jorden idag handlar i grunden inte om pengar, religion, genetik, eller fred och krig bland intelligenta arter. Det som sker är, i de mest grundläggande termer, att många människor vaknar upp till universell sanning och förbereder sig för att leva som suveräna företrädare för Gud.

Så vill påminna er om att ni inte behöver definiera er framtid på basis av ert förflutna. Varför hänge er åt finansiell makt – eller politisk frihet, eller rymdresor – när hela ordningar av möjliga upplevelser som är helt okända eller bortglömda existerar bortom dem? Varför lägga ert öde på frågor och kamper som snart kan vara utgångna?

Ljuvlig lättnad kommer med minnet av universell sanning. Då kommer ni alla att lägga ned era vapen, ord och plånböcker. För fred kommer inte genom strid. Befrielse kan inte argumenteras. Revolutionen är inte TV-sänd, och ingen kommer att tjäna pengar på uppstigningen.

Ni behöver bara leva sanningen.

Vi är Elohim.

-Tarashtan

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...