Raphael via Ann Dahlberg, 21 augusti, 2017

Raphael

Måndag 21 augusti 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Raphael och jag tackar Er alla för den fina healing som ni idag ha utfört på Gaia. Ni har skickat healing till både Gaia och hela mänskligheten. Ni har idag tänt ett stort hopp i mångas hjärtan, ett hopp om fred och kärlek. Ett hopp om medkänsla och solidaritet. Ni har visionerat fram en jord där alla arbetar tillsammans i endräkt och harmoni. En jord som åter får rent och klart vatten. En jord där vi åter kan andas ren och klar luft.

En ny värld öppnar sig nu vid era fötter och det är friska vindar av förändring som nu blåser på Jorden. Det är en seger för kärleken mina vänner, en seger för Gaia och alla de väsen som bor på henne. Ni mina kära ljusbärare har burit ert ljus med samma mod och styrka som ett lejon och nu har lejonportalen öppnats för er. Ni kan nu ta del av dess energier och föra dem vidare till era medmänniskor. Det är energier av mod, styrka och medkänsla. Ni kan precis som ”Aslan” sprida dem vidare med de energier som ni nu bär inom er. Ni kanske inte har läst boken om Aslan men när han andades så försvann vintern och allt blev grönt och skönt igen. Samma sak händer när ni sprider era energier, ni tinar hjärtan som smälter, väcker upp fröna som åter börja växa och till slut slå ut i full blom.

Det är stora förändringar på gång kära barn på Jorden. Det är ytterst viktigt att ni är i era hjärtan nu och följer de råd som ni får där. Håll hoppet och ljuset högt och låt er inte nedslås av några korta nederlag, ty den stora segern, den är Er. Ni går från mörker till ljus kära barn på Jorden, inget kan vara mer underbart än det. Allt strålar med kärlekens ljus idag, så var lyckliga, var kärleksfulla och se den nya tiden an, för den har mycket att rebjuda er av gemenskap och kärlek.

Vi har fått ett stort arbete gjort idag mina vänner så det är med en lättnadens suck som jag nu dra mig tillbaka och låter er vila till nästa gryning. Jag håller en helande hand över er och hjälper er med de blockeringar som har satt sig fast i erat sinne. Tiden är kommen för att släppa allt det gamla och låta en ny frisk vind blåsa på Jorden. Den kommer att blåsa igenom era kroppar som blir pånyttfödda med en helt annan energi som kommer av kärlekens vackra budskap. Kärleken övervinner allt och just denna heliga kärlek kan ingenting stoppa. Ni formar er nya värld med denna kärlek och den är obeskrivligt vacker att skåda. Jag håller den bilden i mitt hjärta och sänder den till era hjärtan för att ni ska manifestera den på Jorden. Vi är alla en del av den stora drömmen och vi hjälps nu åt att förverkliga den. Jag med er och ni med mig. Vi är ”ett” och vi uppfyller nu vår dröm.

Ni är högt älskade och aktade. Gå i frid och känn välsignelsen som faller ner över Er.

Raphael

Du gillar kanske också...