GRUPPEN via Steve Rother 24 april, 2019

GRUPPEN

via Steve Rother

24 april, 2019

”Ljusfyrarna – SOLARA, uppdatering om planeten med de två solarna”

Hälsningar Hemifrån, kära Ni!

Idag ansluter vi oss till er för att ta er en aning framåt längs vägen och för att berätta för er vad som sker. Ja, er värld håller på att förändras. Era egna kroppar börjar nu skifta. Javisst, Jorden håller på att förändras. Er omgivning skiftar överallt omkring er, på så många sätt. Fastän det kan vara en skrämmande tid för människorna, så talar vi också om för er att ni befinner er i exakt den rätta tiden. Det är en av de nyckelkomponenter som vi idag önskar dela med oss till er. Det finns flera platser alltigenom Universum som nu har lokaliserat de förändringar som sker på planeten Jorden. De har spanat in Jorden och kan se er, i hög grad på det viset som människorna använder teleskop för att upptäcka andra planeter.

Solara

Under senare år har era forskare identifierat många planeter som ligger i vad de kallar den beboeliga zonen (Goldilocks Zone). Dessa planeter ligger på ett perfekt avstånd från Solen, för att kunna understödja ett liv som liknar det biologiska liv som existerar på planeten Jorden. Nåväl, kära Ni, ni är inte ”det enda spelet i stan”. Detta har ni varit medvetna om och vi ska berätta några historier från ett av dessa spel på en planet som heter Solara. Vänligen förstå nu att vi har valt detta namn, för det passar in i er värld. När ni slutligen upptäcker denna planet, så kommer ni att ha era egna namn och era egna beskrivningar för dem. Men den understödjer liv i likhet med det liv som ni har på planeten Jorden. Vi kallar den Solara för den har två solar och en annorlunda cykel än på Jorden. I många av de större aspekterna påminner den väldigt mycket om Jorden, men den dagliga livscykeln är annorlunda och sålunda är takten en hel del långsammare än på Jorden.

En kollektiv Evolution

Kära Ni, vi ska tala om för er att i de miljarder spel likt ert alltigenom Allt Som Är, så har vart och ett av dem haft en viss förutbestämd inriktning med undantag för Jorden. En gång i tiden var detta det enda spelet av fri vilja, men nu finns det andra. Bara under de senaste åren har människorna stigit in i den femte dimensionen och skapat en helt ny möjlighet av verkligheter som ni kan manifestera här på planeten Jorden. I och med att denna evolution äger rum så förändras er planet. Evolutionen begränsas inte till mänskligheten; Jorden genomgår många av de skiften och förändringar som vi har förutsett och hon utvecklas själv.

På vissa sätt skulle man kunna säga att detta är ett normalt framskridande. Allting har en tidsbegränsning på er sida av slöjan, till och med självaste Jorden. Fastän hon inte når fram till slutet av sin tid, så går hon genom sin utveckling i sina stadier. Människorna tar en liknande väg när de träder in i spelet. De går igenom barndomen, sedan puberteten och åtskilliga justeringar i den fysiska kroppen, för att under olika stadier i livet upprätthålla olika energier.

Interaktionerna är en aning annorlunda än på Jorden, men Solara är på många sätt ett liknande planetariskt system. Eftersom de tekniskt är mindre utvecklade, så ägnar sig Solara-borna djupt åt vördande och det som människorna kallar villkorslös kärlek. Detta är mer än en upplevelse för dem, det är ett levnadssätt, vilket möjliggör för dem att behagligt leva med den extrema empati som de alla bär med sig.

Varelserna på Solara har en annorlunda sammansättning än människorna, eftersom de har en kraftigare magnetisk förbindelse med varandra. Den slöja som de bär är densamma, så de måste ändå jobba för att kunna komma ihåg vilka de är och förena sig med sina högre själv. Den huvudsakliga skillnaden är den förbindelse som de har med varandra. Den liknar på vissa sätt den förbindelse som allmänt rådde under Lemuriens tider. Solara-borna har en hjärt-förbindelse med varandra. De kan känna sin egen påverkan på världen och andra runtomkring. Detta har gjort det möjligt för dem att under sina dagliga åtaganden huvudsakligen utvecklas i harmoni.

Det är med denna hjärt-förbindelse som de har med varandra, som de nu håller på lär sig fokusera på Jordens invånare. Det är på dessa sätt som de i en mycket begränsad utsträckning kan ansluta sig till händelserna på Jorden. Anledningen till att vi berättar för er om Solara, är för att ni ska veta att ni aldrig är ensamma. Därtill har varje Solara-bos dagliga liv förändrats alltsedan de upptäckte Jorden.

Just nu hoppar många på Solara högt av glädje för att ni tänker på dem. Ni återvänder till deras gemenskap och vi ska tala om för er att de har arbetat på att sända er kärlek på de mest otroliga sätt. Ibland när ni inte tittar efter, så tar de kontakt på sådana sätt att de sänder enorma energivågor till planeten Jorden och hennes varelser. De känner er inte vid namn, för deras teknologi är inte tillräckligt hög för att snappa upp dess mer. Men de har snappat upp några brutna TV-signaler som de har analyserat och de har i viss mån kommit underfund med Jorden. De energivågor som de sänder till Jorden behöver ingen teknologi, eftersom de använder sig av hjärtförbindelsen att kommunicera med och det sker snabbare än i ljusets hastighet. Det är vad de gör för att just nu kommunicera med er. När varelser kommunicerar ur hjärtat behövs ingen tid för att färdas. Ni är alla en integrerad del av varandra och på en osynlig nivå är ni alla förenade.

Solara ser en Förändring

De teknologier som de använder för att genomsöka stjärnorna liknar dem som finns på Jorden. Genom att använda sig av dessa teknologier så har Solara upptäckt en förändring i Jordens aura. Från den tid då de ”upptäckte” er planet fram till detta ögonblick, så har de fått se bevis på att de vibrerande gröna och blå färger som bildar Jordens oceaner håller på att förändras. Håll i minnet att vad de kan se är ljusreflektioner som har skapats för en generation sedan och förändringarna de talar om inträffade för många år sen. Deras perspektiv ger dem förmågan att allt tydligare se denna förändring. Solara-borna sänder ut en ultra-svag frekvens till Jorden och detta kommer att gynna er, kära Ni.

Solara-borna gillar tanken på att de har funnit er och det är ett ämne som de prioriterar. De är inte bekanta med det faktum att människorna står vid randen av ett evolutionssprång, ska höja sig och inte behöver genomgå många av de förändringar som de ser är på väg. Men i denna energi kan vi nu kommunicera med dem på ett nytt sätt … genom er. Låt oss förklara. Vi har flera gånger berättat historierna om Amor som växte upp under Lemuriens dagar på planeten Jorden, i kroppar som är mycket lika de ni nu har. De hade en annorlunda uppkoppling. Fastän varelserna i spel alltigenom Universum är rätt olika många av er, så har de alla mycket liknande egenskaper. När ni ser vissa av dessa andra varelser, så kommer ni att bli djupt förälskade i deras kroppar, hur de arbetar och hur de tänker.

Att ta på sig Skygglapparna

På planeten Jorden har ni gått igenom många olika av spelets nivåer efter det stora skifte som ägde rum runt Atlantis tid och som skiftade dimensionerna. Det var då som ett helt nytt spel utvecklades för Jorden och en ny nivå steg fram. Det bestämdes att för att spela detta spel av helt fritt val, skulle spelarna få ta ett steg en aning längre bakåt. Ni skulle förlora en del av er djupa kontakt och blev tvungna till att leta er fram i mörkret.

Detta är en underbar del av det. Ni förstår, kära Ni, på planeten Jorden har ni i själva verket vunnit spelet och avslutat det som ni kom hit för att utföra. Men det finns så mycket mer. I stället för att bara fira att ni har vunnit spelet och ha stigit ut ur dimensionerna, vilket ni vid det här laget kan göra, så stannade ni kvar och sa: ”Vad kan vi nu göra? Hur kan vi underlätta för alla som har halkat efter och alla som ska komma efter?” Solara-borna har funnit er och de håller på bekantar sig med planeten Jorden, fastän de inte kallar den vid det namnet. De har sina egna namn, språk och sätt att kommunicera. En av de saker som de gör väl, är att harmonisera runtomkring ett projekt och ni är deras viktigaste projekt. Alla vinner när den villkorslösa kärleken råder. Solara överöser planeten Jorden med den just nu.

Ni har redan sett att detta på flera sätt har mångfaldigats. Väktarnas väktare (Barbara) talade om detta när hon berättade om människor som sände healing-energier till en annan person. Det är enormt, en mycket större princip än vad ni kan se på planeten Jorden, för ni har knuffat er själva lite längre bakåt. Ni lägger alla andra lager av slöjan framför er för att kunna göra det.

Intro Täthet

Detta har varit uppfattningen i och med att mänskligheten föll ner i täthet, men inget kunde vara längre ifrån sanningen. Det var en avsiktlig manöver, som planerade att mänskligheten skulle vinna spelet. Fastän ni stiger in på en helt annorlunda nivå och påbörjar ett nytt spel precis där ni befinner er, så vet inte Solara-borna det. Vad de tror att de ser är en planet i knipa. Så de är rätt bekymrade och de sänder ut energi och kärlek. Denna oro för Jorden och hennes folk har fört samman Solaras människor på sätt som vi bara hade kunnat drömt om. Det har gått många år sedan Solaras människor har kommit samman på detta sätt; det för in en helt ny nivå av kärlek till Solara och hennes samtliga invånare. De kan se att en cykel utvecklas på Jorden som de aldrig har bekymrat sig över, men de har inte teknologierna att nå fram till henne. Varelserna på Solara kan inte ens låta er få veta att de finns där, annat än den enorma hjärt-energi som de sänder till er. Varför? För om ni upptäckte en planet långt borta som plötsligt började stråla ut på ett sätt som drar er uppmärksamhet till sig, så skulle det stå på alla era massmedias första sidor, i synnerhet ifall ni trodde på att det fanns liv där borta.

Observera Miraklet

Vi berättar detta för er på grund av att Solara-borna sänder villkorslös kärlek till varenda varelse. Vi pratar inte bara om människorna, utan också om Jordens träd och skogar. De sänder helande kärlek till djuren, insekterna, korallreven i haven och varje form av vibration på den underbara planeten Jorden. Vad kan ni göra? Ni kan sända tillbaka er kärlek och tala om för dem att ni är ok. Solara-borna befinner sig i det ovanliga läget att de observerar det mirakel som står i färd med att äga rum på Jorden.

Det skulle vara underbart att få dem se på hela processionen, för ni kommer vid någon tidpunkt att få träffa dem. Om ni bara fortsätter på denna evolutionsväg, så kommer ni att nå en punkt då ni inte längre behöver teknologin utanför er. Varför? För ni kommer att ha essensen av den införlivad inom er. Sedan vid detta stadium av evolutionen kommer ni inte behöva de fysiska attributen hos många av de teknologier som ni nu dagligen använder. Detta kommer att förändra allting och börjar öppna upp allas hjärtan, så att människorna kan börja ta sig ut ur sin tänkande hjärna till känslo-energin. Mer än någonting annat, vad vi vill att ni ska göra är att sända villkorslös kärlek tillbaka till Solara.

Reflektera Kärleken

Kära Ni, ni förstår att Solara-borna själva upplever otroliga skiften. Fastän de tidigare har genomgått olika processer, så har de aldrig varit tvungna att gå lika långt in i täthet. De har aldrig haft faktiska krig på sin planet, fastän de tidvis har haft utmaningar såsom att fatta stora beslut som påverkar flera generationer framåt. Solara-borna får då lära sig hur de ska bära denna makt och balansera den med empati.

De använder denna energi på ett kraftfullt sätt för att ge kraft till varandra och detta är nu förankrat på ett mycket vackert sätt. Deras fokus just nu som en kollektiv på en planet, som i själva verket är större än er, är att sända er kärlek och energi. De har upptäckt en granne i Universum och de vill inget hellre än att komma och träffa er. Att få skaka hand med er och dela historier med er. Deras observation av er planet hjälper dem att förstå vad som är viktigt för deras nästa steg i evolutionen, vilket är att få möta sina pågående samhällsutmaningar. Vad ni kan göra är att sända tillbaka kärleken och att låta dem veta att ni är medvetna och bestämmer takten för allt som är på kommande.

Från Solara ser det ut som om Jorden gick igenom en dödscykel, men allting måste gå igenom döden för att få en pånyttfödelse. Är det inte så? Jorden håller inte på dör. Likt er kommer hon att utvecklas till en ny nivå. Jorden är en magisk dam. Hon kan ta hand om sig själv och det gör hon rätt väl.

Värm er i Kärleken

Ni får ta emot dessa vågor av kärlek som Solara-borna sänder ut. Tidvis kommer ni som ett resultat också att få vissa märkliga drömmar, för det är hur de bearbetar saker och ting. De sänder energi till er på en hjärtvåg, som ni mer skulle översätta till drömtid. Om ni finner att ni under drömmen fylls av kärlek, titta uppåt och då kan ni få syn på två solar.

Solara-borna badar er med den mest underbara villkorslösa kärleken, för de har äntligen hittat något liknande. För första gången har de funnit liv i Universum, men de är ändå inte helt säkra på att det ens är liv på det sätt som de känner till det. Nu har de snappat upp några roliga och spännande saker. Fastän de har haft en hel del svårigheter med att tolka och klura ut vad era TV-signaler var, så känner varelserna på Solara nu till mycket mer om det mänskliga livet på Jorden.

Under de kommande dagarna ber vi er att reflektera villkorslös kärlek tillbaka till Solara. Vad händer när ni älskar något så mycket och ni lägger all er energi på det? Vad gör ni när ni förälskar er i en annan person och skapar en relation? Ni hittar på alla olika sätt att älska denna. Gör så med Solara-borna. Sänd dem ett underbart tack, för vad det gör för dem är att det lägger en våg av behaglig energi över hela deras planet. De betraktar mycket av vad som sker från en vibrationsmässig ståndpunkt och de kan inte tolka allting. De kan faktiskt inte se på er TV i realtid, så de kommunicerar med kärlek.

Sätt er ner och upprätta denna kontakt, var medvetna om att ni inte är ensamma i Universum. Det har ni aldrig varit, men så har ni alltid känt till det. Det finns många andra varelser från spel som ännu inte har upptäckts. Det finns många som vandrar bland er till och med idag, fastän ni aldrig har förmått bevisa det. Ni har varit mycket nära, åtminstone fyra gånger på er planet, men ni valde att titta åt andra hållet. Ni förstår, kära Ni, det har funnits en hel del skrämmande energier runtomkring den yttre rymdens varelser och på andra planeter, trots allt roligt som ni har med det i science fiction. Varelserna från Solara är varelser utifrån hjärtat och de har varit mycket bekymrade över er planet. Självaste Jorden sänder nu ut en signal tillbaka till Solara för den kärlek som de har sänt henne. Och ni kan också sända ut er energi för att säga: ”Hej! Tack så mycket, bröder och systrar, välkomna till en harmonisk vibration.” Varje varelse på Solara kommer att kunna andas lite lättare, för de kommer att känna av denna energi och en ny kontakt. De kommer till och med att börja arbeta på olika teknologier som i framtiden för er mycket närmare varandra.

Kära Ni, ni förstår att ni är mycket unika alltigenom Allt Som Är. Detta har ni vetat, för ni har haft er reserverade plats för allting som nu börjar veckla ut sig. Vi ska tala om för er att det för tillfället inte finns plats på Jorden för någon som inte är aktiv. Ni är här för att ni har något att utföra. Om ni bara placerade den ena foten framför den andra, tog till er självförtroendet när ni går framåt och sände ut ert underbara skratt, så kommer ni att gå rätt på målet. Ett helt nytt spel håller på födas fram.

När denna dörr väl har öppnats, så kommer 8 miljarder att följa efter. Njut av denna resa, kära Ni, och var medvetna om att ni aldrig är ensamma. Så många finns nu här tillsammans med er i de olika dimensionerna av tid och rum. Vår kärlek överskrider allt och vi hoppas att ni ofta kan förnimma den. Ta den, använd den, förankra den och skapa era högsta visioner för er själva när ni träder in i det nya spelet.

Det är med den högsta vördnad som vi hälsar er på dessa sätt och vi ber att ni ska behandla varandra med respekt. Ni ser in i Guds ögon, ge näring till varandra och håll dörrarna öppna vid varje tillfälle ni får. Oberoende av vilket spel ni spelar, spela väl med varandra.

Espavo.

The Group

Copyright 2000 – 2019

This information is meant to circulate and may be freely disseminated, in whole or in part. Please credit: www.Espavo.org

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...