Asaguden Tor via Kerstin Eriksson, 27 december, 2019

”Tors hammare!

Mjölner är mitt redskap! Det är en symbol, fast den är så mycket mer! Det tog mig lång tid att lära känna min hammare! Egentligen lärde jag känna mig själv! Hammaren symboliserar, den inneboende kraften, som även Du har min vän! Alla har sin egen kraft och unika gåvor! Fast det är upp till var och en att forma redskapet, del för del, bit för bit. Så att det blir lättanvänt och praktiskt att bruka! Det tar ofta ganska lång tid! Flera år som Ni räknar!

Jag blev inte given hammaren, färdig att bara börja använda! Ånej! Först visste jag inte vad det var! En massiv klump! Oformlig tyckte jag! Det tog lång tid för mig att ens börja jobba med den! Egentligen var den en DEL av mig! En del av mig som var svår för mig att se in i! Fast jag insåg till slut HUR jag skulle göra efter massor av försök!

Med tålamod och kärlek, fick jag med lätt beröring forma, varje del och bit och skapa hammaren.
Först visste jag inte ens att det var just en hammare som dolde sig därinuti! Sedan när hammaren var färdig så började nästa process, att lära mig använda den!

Och det var hopplöst i början och jag prövade att lyfta den, röra den, jag prövade många vägar och sätt! Mest av allt lärde jag mig om mig själv! Allt det jag ville veta och även det jag inte ville veta! Fast helheten är nödvändig! Det var inte så illa som jag hade trott, det var en lättnad!

Det är en lång, invecklad process att utveckla sig själv! För utveckling sker när du först går långt in i dig själv! Redskapet Mjölner är en del av mig och Ni har alla era egna verktyg, delar av er själva! Det som gör att utvecklingen tar lång tid är att rädslor ska älskas för att senare släppa sitt tag om den inre kärnan. När kärnan är fri, då börjar den uppåtriktade fasen av den inre utvecklingen!

Rädslor kommer från olika liv, du levat på jorden! Därför ”krävs” att varje rädsla omfamnas en i taget, och sedan ”krävs” en återhämtningsperiod, däremellan!

Så om Du vill ha hjälp med din personliga utveckling! Säg till mig! Jag hjälper Dig gärna, när DU vill!

Jag älskar Dig och jag vill alltid vandra tillsammans med dig hand i hand, både i dina med- och motgångar, det spelar ingen roll för mig!

Du är en del av min familj,

det är det viktigaste för mig!

Tor ”

Du gillar kanske också...