En Mästare från Kristallriket genom Carina, 27 april 2019.

En Mästare från Kristallriket genom Carina, 27 april 2019.

 

Älskade Ljusvarelser, älskade människor på jorden,

De finns de av er som just nu är mycket förvirrade. Ni är förvirrade för att ni inte känner igen er själva, ni är förvirrade för att ni inte känner er hemma i era kroppar, i era handlingar, i era situationer och i era sammanhang. Ni har vaknat upp till en Ny Värld och ni fattar ingenting, som ni brukar uttrycka det.

Kära hjärtan, i vår värld ser vi er förvirring som mycket vacker. Ni skimrar av ljus på en nivå där mörkret tidigare legat som ett lager av rädsla och oro. När ni nu öppnat upp era sinnen på vid gavel för det ljus och den kärlek som ni har i ert hjärta blir ni oroliga att ni håller på att helt tappa ert fotfäste på jorden. Plötsligt är ingenting sig likt inom er och då ert inre speglar allt i ert yttre känner ni inte igen det yttre heller. Det är sannerligen inte konstigt att era stackars hjärnor och era mänskliga känslor upplever en total förvirring.

Älskade vänner, allt är i sin ordning. Allt är precis som det ska och vi lovar er att ni inom en snar framtid kommer att förstå det vackra och fantastiska i denna process och då kommer ni att känna er mycket glada och till freds med er själva och det ni åstadkommit.

För det som just nu händer är att era mycket ljusa och kärleksfulla hjärtan nu öppnat upp sig för ändå mera ljus samtidigt som skiljeväggen mellan ert hjärta och alla era mänskliga sinnen nu håller på att försvinna helt. Denna skiljevägg har tidigare skiljt era mänskliga sinnen åt från ert hjärta och ni har upplevt att ni har kunnat vandra emellan er andliga värld och er mänskliga värld. Ni har liksom kunnat hålla ert andliga liv helt för er själva hemma i er vrå men när ni gått till jobbet, åkt på släktkalas eller åkt till affären för att handla har ni klivit över från hjärtat till era sinnen, tagit på er ert mänskliga jag för att anpassa in er i det som förväntas av er som människa. När ni sen kommit hem till er själva igen efter avslutat uppdrag har ni tonat ner era sinnen, klivit över i ert hjärta, hängt av er ert mänskliga jag och andats ut.

Det här kan låta konstigt men situationen på jorden har krävt att ni levt dessa dubbelliv i denna övergångsfas. Ni har legat längts fram i ledet för denna transformation och det hade varit extremt svårt för er att ha ett vanligt jobb eller ingå i ett så kallat vanligt tredimensionellt sammanhang om ni visat upp ert andliga jag fullt ut. Ni har levt dubbelliv och det har varit helt i sin ordning.

När era sinnen nu fylls med ljus från era hjärtan löses mängder av gammal rädsla upp samtidigt som ljusets belyser allt i era sinnen som inte är förenligt med ert hjärta vilket skapar ändå mer rädslor. Ni har kanske varit helt övertygade om att ni vill jobba på ett visst jobb eller leva i en speciell relation men när nu hjärtat får säga sitt utan filter blir ni varse att detta inte alls stämmer. Ni blir då skräckslagna för att ni inte kan se en lösning på situationen som uppenbarat sig och ni vet kanske inte alls vad ni vill istället. Här uppmanar vi er att bara ta det lugnt och bida er tid. Alla dessa situationer kommer att klarna för er och er själ har allt under kontroll. Den version av er själva som ni har upplevt har varit en del av illusionen och när nu illusionen försvinner klarnar den sanna bilden av ert liv och allt kommer att falla på plats. Följ/agera gärna på alla känslor som är av kärlek men stanna kvar och rid ut era rädslor tills de stillar sig och ni kan fatta beslut om era nya liv utifrån kärlek. När ni mår bra fattar ni bra beslut för er själva!

Det finns de av er som är mycket trötta av alla dessa förändringar. Ni upplever att ni knappt orkar röra er och att er tankekraft är mycket långsam och trög. Till alla er önskar vi sända uppiggande energi genom att ni helt enkelt ber oss om det. Vi ber er att ta den energi ni har och använda en del av den till fysisk aktivitet då det krävs cirkulation i era kroppar när alla dessa energier ska flyttas om i era kroppar och liv. Förstår ni vad vi menar? Den här transformationen är mycket kraftfull och den sker på en cellnivå i era kroppar. Alla de gamla energierna behöver transporteras bort av era fysiska kroppars egna system och om ni rör er så hjälper ni er kropp att få ut det gamla och få det nya på plats. Man skulle kunna säga att det krävs energi i form av fysisk rörelse för att orka med att transformera denna energi. Med röra sig menar vi såklart att göra det efter bästa förmåga och där ni är just nu. Ni ska förstå att era kroppar behöver all hjälp de kan få nu av er och är så tacksamma för allt ni väljer att hjälpa dem med det. Era kroppar behöver också hjälp av vatten som ni dricker för att skölja bort allt det gamla slagg som bildas när energierna förändras. De tar också tacksamt emot grönsaker, bär och frukter då dessa har en hög energinivå i sig själva som hjälper kropparna att höja upp sig energimässigt.

Många av er är mycket förslavade under mörkrets gamla propaganda att ni måste äta bra mat och röra er för att ni ska bli snygga och duga till för er omgivning. Vi vill å det bestämdaste betona att det här inte har något alls med det att göra. Det här handlar om att ni ska hjälpa den kropp som är ni, som ert andliga jag, er själ, valt att bo i denna utmanande resa på jorden. Inga kroppar har tidigare varit med om att transformeras på det här sättet och det är viktigt att ni samarbetar med dem så att de orkar var friska och må bra. Det handlar om självkärlek och inget annat.

Vi önskar er nu lycka till med era transformationer. Stilla er och njut av vetskapen att ni nu utvecklas, eller snarare återskapas, till en ljus, hög och vacker version av er själva.

Vi finns här och vi älskar er.

 

Du gillar kanske också...