Ivo från Vega via Sharon Stewart,19 oktober 2019

Ivo från Vega via Sharon Stewart

19 oktober 2019

Ert Livs Uppdrag

Jag: Ivo, vi måste diskutera detta. Problemet är att många människor inte verkar förstå vad deras uppdrag på Jorden är.

Ivo: Ja, de tror att de är här i ett speciellt syfte och det är riktigt, men de började göra det den dag de föddes. Som i tidigare liv av förberedelse var er barndom förberedelse för ert uppdrag.

Jag: Varför just barndomen?

Ivo: Vi tar dig som exempel. Du är dottern till två narcissistiska föräldrar som använde dig för att uppfylla deras överväldigande behov. De var faktiskt energi-vampyrer som hela tiden attackerade dig för att nära sig på dig. Det gjorde dom förstås för att nära sina påhäng med den energi dessa ville ha. Du hade dina egna påhäng på den tiden, och de närde sig också på din låg-vibrationellt laddade energi.

Jag: Det är ganska äckligt.

Ivo: Det finns inte någon levande människa som tycker att parasitiska påhäng är lockande. Allt från vampyrer till blodiglar, tarmparasiter till fästingar, kommer människan att reagera negativt på och det finns orsak till det.

Så din familj var betingad att hålla din vibration låg därför att du var det största hotet mot den mörka agendan bland dem.

Jag: Så sant.

Ivo: Så du blev ett offer som barn och utvecklade många falska föreställningar om dig själv som resultat av vad dina föräldrar lärde dig om dig själv. De behandlade dig faktiskt på ett sätt som gjorde det möjligt för dem att göra dig till ännu mer av ett offer och kunna fortsätta nära sig på din energi. Att uppfostra dig till ett gott barn var det minsta av deras bekymmer. Därför att det gjorde de inte. De hade faktiskt bortskämda barn som utnyttjade dem i sin tur, och varandra. Din familj var mycket kärlekslös och ingen brydde sig speciellt mycket om någon annan. Hur kunde du leva i en omgivning där ni alla blev dränerade på livsenergi? Fokus ligger alltid på självet när energinivån är så låg. Det handlar om överlevnad, inget annat.

Jag: Sant.

Ivo: Så du gick in i vuxenlivet som en allvarligt splittrad och misshandlad kvinna. Men den lilla rösten inom dig tjatade hela tiden på dig att stå upp för dig själv och att sluta vara offer, och du gjorde verkligen det.

Jag: Och jag skriver en bok om det. Jag kom över offerrollen.

Ivo: Så det vi vill säga, för de som tittar på det här, är att ert livs uppdrag börjar när ni föds. Ni är alltid här av orsaker som ni kanske inte ser som lika viktiga som det arbete ni vill göra.

Så vi ska ge er huvuddragen för dem.

Sharons arbete var att komma över hennes offerroll så att vi kan lära andra.

Ni andra som behandlats dåligt och gjorts till offer, det är ert jobb också att komma över det därför att ni faktiskt åter-bemyndigar det gudomligt feminina medvetandet på denna planet. Det har allvarligt skadats och det är uppenbart när man ser hur kvinnor har behandlats. Ert arbete är att tillåta det feminina att åter resa sig.

Det är också männens jobb att tillåta det feminina resa sig igen och inte dominera henne. Så ni måste dämpa ert behov av att dominera, om ni de facto är en sådan person, av respekt för henne. Ja, ni har fått lära er att det att vara intuitiv och ha känslor är att vara svag, men det är inte sanningen. Det är faktiskt macho och ett tecken på svag gudomlig maskulinitet. Er intuition når högre dimensioner än ert intellekt någonsin kan. Intellektet är av det fysiska och det är i linje med den tredje dimensionen.

Om ni faktiskt undertrycker er feminina sida, er intuitiva sida, då måste något göras åt det.

Det är ALLA ljusarbetares arbete att lämna Matrissystemet bakom sig och att lära sig leva enligt universell lag. Hur kan ni förvänta er att manifestera energin i de högre sfärerna på jorden om ni fortsätter att missbruka den? Det är kärlekens energi, och denna energi har sina egenskaper. Om ni inte lever efter dessa egenskaper, som är Universella lagar, så lever ni inte i ert högsta bästa och ni fortsätter att skapa illusionen, de lögner som existerar på er planet. Och ni kommer att fortsätta förorena det kollektiva undermedvetna med det ni kallar dålig karma, eller negativa energier.

Till dem som inte vet vad deras galaktiska ursprung är eller vilket deras specifika uppdrag är, får jag säga att detta fokus på att hitta ert specifika livs-syfte har mer att göra med mörk manipulation av era sinnen än med verkligheten av ert ljusarbete? Ja.

Ni är alla i den andlighet som säger att ni är här i ett syfte – ett speciellt syfte. Men det är nonsens. Så många försöker finna detta syfte i sin anställning och sedan försöker de skapa en inkomst genom detta syfte.

Om jag skulle säga er att ni bara har ett syfte i livet, då skulle ni behöva välja mellan att få barn eller få en karriär. Men, som ni vet, ni kan få båda. Båda är ert livs syften.

Om jag skulle säga er att ni bara har ett syfte i livet, då skulle ni behöva välja mellan att vara gifta eller stötta åldrande föräldrar. Ni kan faktiskt göra båda och båda skulle vara ert livs syfte.

Ett syfte som ljusarbetare är att tända ljuset i andra och det gör ni genom att lägga upp på facebook och sprida kärlek i era relationer. Så om ni söker efter ett specifikt syfte i livet, så är det inte möjligt att göra det. Ni skulle få vänta. Livets syfte är kärlek så dela den på alla sätt ni kan. Små bäckar leder till stora floder.

Lyssna inte på lögnen som säger att ni är här bara av en orsak. Ni har faktiskt många syften. Ni uppfyller det syftet dagligen. Det är inte något ni måste vänta på. Det är något ni gör, om ni så inser det eller inte, varje dag.

Ni ÄR ert syfte.

Ni är alla på er egen väg. Ni kan känna att ni kört av vägen därför att ni inte mår bra, men en del av ert syfte är att besegra mörkret som råder på den här planeten – så ni tar er an det för att transmutera det till positiv energi. Så, att må dåligt kan vara en del av ert arbete.

Ni har många syften och ni har uppfyllt dem i hela ert liv. Beröva inte er själva på lyckan av uppfyllelse genom att söka det där enda jobbet ni känner kommer att ”göra det värt det”. Det finns inget enda jobb som uppfyller alla era drömmar.

Det är faktiskt er dagliga inställning till att föra in ljuset och leva i ljusets lycka och glädje som kommer att få er att känna uppfyllelse, inte ett arbete.

Faktiskt är givande till andra från ert hjärta, givande av er själva för att hjälpa andra i nöd, del av ert syfte och kommer att hjälpa er att känna mer uppfyllelse. Ert syfte är att uttrycka er kärlek, att uttrycka er själva.

Ni söker uppfyllelse i det ni gör – inte i vem ni är. Ni är en varelse av kärlek och den kärleken är allt som finns. Det är skapelsens kärlek. Vilken uppfyllelse mer än det behöver ni, frågar jag?

Jag: Tack Ivo, du rockar!

Ivo: Var så god, min kära. Att vara en varelse av kärlek är att uttrycka den kärleken. Kärlek kan inte hållas inne, den måste ges bort för att uppnå uppfyllelse. Kärlek är energi och den måste flöda. Sök efter vägar att älska, att uttrycka den kärlek ni är, och ni kommer att känna mer uppfyllelse.

www.sharonandivo.weebly.com

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...