Gudinnan Bastet via Kerstin Eriksson, 22 november 2022

Gudinnan Bastet, 22 november 2022
Världsfred Kommer Från Er!
Jag är en katt och många av er kallar mig Bastet eller Bast, och jag är mycket gammal.
Jag har sett så många saker, jag har sett så många händelser och har gjort många val till förmån för fred.
Det finns egentligen bara en väg att gå: att gå Fredsvägen.
Om ni är uppriktigt intresserade av fred, är enda sättet att vara fridfull.
Att lägga alla korten på bordet är också ett måste! Att vara helt ärlig! Att bara vara er själva!
Och varför talar jag om det här ikväll?
Tja, en mycket välorganiserad liga av stridsintresserade människor vill styra världen.
Jag vill att ni ser rakt igenom deras prat, och verkligen förstår vad de gör med sina händer, med båda sina händer.  Sitter de på marken och pratar med varandra? Ser ni dem sitta i en cirkel runt en fredseld?
Ni är människor och ni har olika idéer. Varenda en av er är unik.
Varenda en av er har en unik uppfattning om hur fred ska vara, och se ut. Det är så det måste vara. Bara en liten sak: hur kan ni vara med vid fredssamtalen? Var måste ni samlas för att hålla fredssamtalen, vad kan ni göra? Själva ledarna från varje land på Jorden måste lyssna på er, gräsrotsfolket, folket som vet så mycket.
Ni är också människorna från stjärnorna, för ni är Ljusarbetarna.
Så sätt er ner i det gröna gräset, bjud in folk att tala runt en eld av fred. Det är så ni skapar fred, genom att låta alla säga sin mening.
Prata med varandra, sitt i denna heliga cirkel som era förfäder gjorde och prata ut om det. Om ni hoppar över den här ritualen är det mycket troligare att det blir ett krig.
Att sitta på marken innebär också att ingen kan gömma något under bordet, inga fler hemligheter.
Tala med er familj, era vänner, era grannar. Det är ni som skapar framtiden.
Vilken värld vill ni att era barn ska ärva? En värld där alla lyssnar på varandra?
Fred uppstår genom att man är fridfull och gör saker på ett vänligt sätt. Det handlar om att leva ett långsammare liv. Ingen stress! Ingen brådska! För att kunna lyssna på någon kan ni inte stressa, ni måste leva ert liv i frid, i en positiv takt.
Varje dag är en ny dag, och var snälla och älska varje ny dag och lev varje dag utan stress, så ni kan lyssna till andra människor och skapa en kärleksfull fred inför framtiden.
Jag älskar er
Bastet.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...