Det Plejadiska Höga Rådet via Ben Rafael Guevarra, 20 november 2022

 

 

Uppvaknandets Matematik | Det Plejadiska Höga Rådet via Ben Rafael Guevarra

20 november 2022 via e-post

Hälsningar kära ni. Vi är det Plejadiska Höga Rådet. Det är en ära för oss att kommunicera med ert jordiska kollektiv på denna underbara dag.

När mänsklighetens form och nyans förändras, kommer ni allt närmare den gudomliga perfektion som ni skapades från. När den spiralformade matematiken snurrar er från en dimension till nästa, från en täthet av medvetande till nästa, närmar ni er det som är mycket närmare er sanna essens, er sanna form och er sanna gudomliga briljans.

Det här är skiftet. Det här är uppstigningen. Detta är uppvaknandet av er art till en så djup nivå av enhet att när ni kommer ut ur denna process, ungefär som en fjäril från dess kokong, kommer ni att ha förändrats så dramatiskt att ni inte längre kommer att känna igen er jord som den är nu.

För även om du till synes är omgiven av mycket kaos och desillusion, är detta bara uttrycket för den obalanserade matematiken som måste komma i frekvenslås och harmoni med den nya jorddimensionen som du vaknar in i.

Gridsystemen i er verklighet förändras och fastlåses till ett nytt dimensionellt uttryck, och som sådant tenderar detta att orsaka vad som vanligtvis ses som kaos. Men detta är helt enkelt matematiken för ett system som går in i desorganisation, och sedan in i stillpoint, för att komma fram utvecklat i en högre form. Detta händer på en individuell, samhällelig och kollektiv nivå inom varje varelse på er planet.

Vi är; vi kan vara; vi kommer att tjäna som en brännpunkt ~ ett ljus i mörkret som du kan fokusera på och hålla dig stabil i din framåtgående rörelse; hålla dig själv rotad när resten av er utvecklas och expanderar till en större verklighet.

Vi är här för att du inte ska gå vilse i förändringens kaotiska mörker. Vi är här med ett budskap om kärlek, stöd, vägledning ~ för vi har alltid varit här med dig och kommer att fortsätta att vara det. När slöjorna för våra respektive verkligheter börjar tunnas ut och blekna till ingenting, kommer våra verkligheter allt närmare. Dagarna är nära när vi kommer att kunna interagera i en mer fysisk och närvarande aspekt.

Även om detta är något du kan ha i hjärtat och i åtanke som en inspiration för att hålla dig i rörelse framåt, låt inte vår oundvikliga återförening vara en sak som du väntar på, och därför stoppar din egen utveckling och uppvaknande; i väntan på att en yttre kraft ska komma och ”rädda” dig. Det är upp till varje individ på er egen jord att vara ljuset som väcker ert kollektiv ur sin nuvarande illusion av verkligheten.

Vi är bara ödmjuka guider och iakttagare som kan erbjuda kärlek och ljus, visdom och vägledning. Men arbetet måste utföras av varje individ på er planet. Vet bara att vi är här för att stödja och hjälpa er. När våra verkligheter närmar sig punkten för sammanslagning och uppstigning, kommer den hjälp vi kan ge att bli mer omfattande.

Men den svåraste delen måste göras av ert kollektiv.

Vet bara att det finns många olika arter från många olika planet- och stjärnsystem, till och med galaxer. Alla är här och tittar på och observerar er, stöttar er i kärlek, ljus, energi och visdom.

Detta är alla verktyg du behöver för att fylla ditt medvetande med de nödvändiga komponenterna för att väcka dig själv och andra. Dagen kommer allt närmare då vi kommer att återförenas som andens bröder och systrar;som gudomliga människor; som vackra själar och översjälar, alla förenade i ett gemensamt mål och syfte: Det enhetsmedvetande som binder oss alla.

Vet alltid att du är älskad, och du är aldrig ensam.

Namaste.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...