Merope via Galaxygirl, 21 november 2022

 

Merope via Galaxygirl

21 november 2022

Jag, Merope, talar ikväll för mina bröder och systrar i Plejadernas stjärnsystem. Plejadportalen är nu aktiv och öppen. Mycket ljus från våra hjärtan strömmar in i er planetära sfär och, hoppas vi, också in i era hjärtan. Vi ser mycket förändring och sorg i er värld, i dessa upprivande och glädjande tider. För de är både och. Ni befinner er i en värld av splittring, motsatser, polära olikheter.

Jag, Merope, är en medelstor himlakropp i Plejadernas stjärnsystem. Plejaderna är mitt hem. Jag har alltid funnits här, kännande den stora kärleken och omvårdnaden från de kärleksfulla som bor på och omkring mig. Plejaderna har en rik och lång historia. Det finns många historier jag kunde berätta. Alla stjärnsystem har sina historier, sina förluster, sina vinster, sina sorger och hjärtaktiveringar, healingar. Det förekom många förluster på mig, men ändå blev vi healade. Vi kom alla samman och återuppbyggde ett vackert intergalaktiskt samhälle, fyllt av kärlek som gick på energi från Högste Skaparen, och tyglade den kraft som finns överallt. Jag delar lite av denna JAG ÄR kraft med er nu. Ni kanske känner en Plejadisk förbindelse eller får minnesglimtar av gångna tider. Ni kanske längtar hem. Men glöm inte att ni är äventyrarna, soldaterna, vetenskapsmännen. Ni är ljuskrigare förkroppsligade för att jorda detta universella ljus i jordmatrisen, för att heala den, för att transformera den till ljus.

Jag, Merope, är en ljusvarelse. Jag håller ljuset för många av er jords solar. Men jag är inte större än er dyrbara sol. Jag är varken större eller mindre. Jag är vad jag är. Ljuskrigare verkar jämföra sig med varandra. Det är lätt att jämföra och känna sig mindre när man ser någon annan som verkar göra mer, tjäna mer. Men ni vet inte deras historia. Ni vet inte deras kontrakt. Bli inte så lätt besvikna på er själva då ni funderar på er väg. Er väg lyses nu upp av dessa inter-dimensionella energier. (Jag ser en startbana av ljus). Ni kommer att hitta er väg, och ert ljus kommer att lysa upp vägen hem för de andra som inte vet att de gått vilse.

Många intergalaktiska strider har brutit ut i denna hotspot i rymden. Vi Plejadier kunde stiga upp och genom den, för att bygga och skydda våra hem och civilisationer genom att stiga högre i det dimensionella fältet. Det betyder inte att den stora förlusten inte kändes. De galaktiska krigen slog till mot vår sektor först. Jag sårades, men blev helad. Jag har blivit en oas för fredsbevarare, för kärleksfulla familjer och för hjärtan som söker tröst och nåd. Planeter healas. Solar healas. Galaxer healas. Vår galax är i processen av att avsluta det Stora Kriget. Det kommer att ta tid. Men vet att striden inte är förlorad. Vet att ljuset är här. Stjärn-nätverket är mycket verkligt, en mycket påtaglig inter-algoritmisk väv av ljus som överför koder och glädje, som överför hopp. Känn dessa välsignelser flöda in i er nu. Jag föreslår en stor inandning med öppen mun, och utandning med öppen mun. Jag föreslår att ni sitter med denna Plejadiska kärleksfilt av koder en stund, för att lugna ert nervsystem. Vi ser er enorma kärlek till Gaia och det värmer oss. När Plejaderna sådde Jorden, fanns det sådant hopp, sådan löftesrikedom, sådan glädje. Det kommer återigen att finnas.

Jag är Merope. Jag älskar er. Känn mitt ljus omsluta er och var i frid. Dessa koder är hemkoder, de kallar er tillbaka till den högre aspekten av er, återförenar er med ert stjärnfrö-själv. Det har varit en lång och mödosam resa för er. Vi ser detta, vi sänder er hopp nu. Känn hemmet av ert eget JAG ÄR inom er. Detta är vad vi kallar på er att öppna. Öppna upp ert JAG ÄR och känn friden i vilken omständighet ni än befinner er i. Ni är skapare. När ni har full tillgång till JAG ÄR inom er, är allting möjligt. Allting är förändringsbart. Ljuskoderna finns överallt omkring er. Jorden har aldrig badats i sådana intergalaktiska ljusnedladdningar som de senaste dagarna och inget kommer någonsin att vara detsamma.

Jag, Merope, sänder er min moderliga kärlek. Gaia är som en dotter till mig, och många av er är döttrar och söner, barn av Plejaderna. Men var ni än kommer ifrån så är ni familj. Vi är alla ett.

Jag, Merope, vill med ert tillstånd slå in er i en moderlig kram av Plejadiskt kärleksljus. Är ni villiga? Om så, säg ”Jag Är” för att aktivera.

”Jag vill till fullo aktivera min JAG ÄR närvaro i denna delade stund av uppstigning. Jag vet att jag inte behöver förstå fullt ut med mitt mänskliga sinne, för mitt själs-sinne är fullt medvetet om vilket mitt själsuppdrag är. Jag ber om klarhet nu, och att min själ ska förkroppsliga denna min farkost till fullo. Jag kallar på min JAG ÄR närvaro för full klarhet i alla aspekter av mitt gudomliga liv som jag nu lever. Jag är nu redo att höja upp varje aspekt av mitt liv som inte är av högsta kärleksljus. Jag sänder detta kärleksljus från det högre dimensionella ljuset till min värld, in i min verklighet, och marinerar det ytterligare i ljus. och så är det.”

Jag är Merope. Jag älskar er alla så mycket.

-galaxygirl

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...