Gudomlig Moder via Linda Dillon, 28 april 2020

Gudomlig Moder, 28 april 2020

Via Linda Dillon

Vikten av att Vara Mycket Omdömesgill

Jag skulle uppmana er, verkligen uppmana er, att inte uppmärksamma eller lägga någon vikt vid information som ni vet är osann eller inte är baserad på kärlek.

Ytterligare en underbar pärla som Irene kärleksfullt delar med sig av från hennes personliga läsning med Linda Dillon.

Det är viktigt, kära dotter, att du är mycket omdömesgill, kritiskt omdömesgill … nej, jag menar i termer av intensitet, inte i termer av kritik … men att du verkligen är omdömesgill när du läser människors material, och att du är mycket klartänkt.

Du kan omedelbart känna när vår energi, min energi, inte är fullt närvarande, vare sig i en artikel eller i en översättning eller i en bön.

Den mänskliga rasen, särskilt vid denna tidpunkt, har aldrig varit mer skyddad från yttre påverkan, implantat, attacker eller annat. Låt mig nu förklara. Det mänskliga kollektivet – mina barn – är fredade i den frivilliga zonen för att bokstavligen stiga upp, för att förändra uppfattningen om vad det innebär att vara människa, så de yttre störningarna har faktiskt blockerats och det har så varit under en tid nu.

Finns det en hel del kaos som har kommit upp till ytan och avslöjats, och som är mycket uppenbart och tydligt på planeten? Svaret är ja och det behövs, och det är en mänsklig skapelse. Så ofta – och det här är sant för ljusarbetarna – kommer de att säga: ”Tja, jag har varit påverkad av mörka krafter, eller jag har ett implantat och så vidare och så vidare.” Det är ett förnekande av deras egen Gudomliga Auktoritet, deras egen visdom och sin egen makt att välja.

Så när du träffar på något som inte känns som ren kärlek – även om det är brilliant formulerat, kan du känna skillnaden om det är en gudomlig överföring eller om det är rädslobaserat – och när det är rädslobaserat, vänd dig bort. Engagera dig inte i konversationen för det bara förstärker lögnen.

Så medan jag uppmuntrar dig – och du är brilliant – ställ frågorna, men fråga inget om lögnerna – saker som du uppenbart vet inte är baserade på kärlek, eller gudomlig nåd.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...