Gudomliga Modern via Linda Dillon, 11 april 2020

Gudomliga Modern via Linda Dillon

11 april 2020

Gudomliga Modern talar om Mildhet och Vänlighet

… mildhet och vänlighet är två av de mest kraftfulla styrkorna i mitt Omniversum, för det är en energi som aldrig är bortkastad; det är en energi som håller i sig och ger bränsle länge efter att handlingen, leendet, beröringen, gjorts. Den fyller och återfyller hjärtats källa och själens källa.

En underbar kanaliserad pärla, kärleksfullt delad av Berber från hennes personliga sittning med Linda Dillon.

Gudomliga Modern talar om Mildhet och Vänlighet

Hälsningar, jag är Maria, Jag är Sto, Universell Moder, Gudomlig Moder, Hoppets Moder, Förändringens Moder, Beständighetens Moder och din Moder …

Du har länge vetat att mildhet och vänlighet är två av de mest kraftfulla styrkorna i mitt Omniversum, för det är en energi som aldrig är bortkastad. Det är en energi som håller i sig och ger bränsle länge efter att handlingen, leendet, beröringen, gjorts. Den fyller och återfyller hjärtats källa och själens källa.

Som du så väl vet, älskade, har den största utmaningen för den mänskliga rasen varit, och är … även om vi står inför ett genombrott och det är därför det här är så viktigt … frågan är, om den så uttrycks eller inte, om vi har modet att ens formulera den eller inte: ”Är jag värdig? Är jag älskad?”

Och när du utsträcker det basala, högsta, lägsta och allt däremellan, när du utsträcker ditt hjärta i vänlighet, i mildhet, om det så är med ord eller en blick eller en full närvaro, det du då säger – och jag menar dig i detta, och jag menar också i kollektiv betydelse alla som begår en sådan handling av vänlighet eller mildhet med hela sitt hjärtas intelligens – när den är gjord, det du verkligen säger är ”Ja, du är värdig, du är älskad, du är genuin, du är autentisk, du är Moderns”.

Alltför ofta på den här planeten har handlingar av förment vänlighet underliggande motiv. Och det vet du också, att fasaden hos individen, personen som erbjuder vänlighet eller mildhet – den ger en känsla av förpliktelse, eller att den får dem att se bättre ut, eller att de egentligen inte kan avslöja sig, eller agera på motbjudande sätt. Och det är något bra, men det är inte sanningen; det är inte överföring av verklig vänlighet, av verklig mildhet.

Är det då bättre än att klå upp andra? Ja! Men det åstadkommer inte det som verkligen behövs. Och du, söta du, begår dessa handlingar av vänlighet, av mildhet, av vårdande, bryr dig … låter någon få veta att de är sedda och värderade och värdiga, i dina ögon och i mina! Så, för det tackar jag dig. Jag tackar dig, söta älskade ängel, mitt hjärtas dotter. Jag tackar dig!

Åh, du gör många saker i vårt namn och du har gjort det hela ditt liv, men det betyder inte att dessa andra handlingar inte var viktiga, naturligtvis var de det, och är. Men alltför ofta på er vackra planet, söta Gaia, som lär ut detta varje ögonblick av varje dag av varje eon: er planet har blivit alltför upptagen, alltför fokuserad på ”att göra”.

Nu säger jag inte att vi inte förstår kraven i ert samhälle, arbetet, familjen etc, men vad det gör är att det åsidosätter, i er sfär och i min, fluiditeten av tid och timing. Och det jag menar med detta är att Gaia lär ut perfekt timing och njutbarheten av tid i den mänskliga upplevelsens spektrum och, förstås, av planetär upplevelse.

Så det finns årstider – och även om årstiden bara är sommar eller mest vinter, finns det årstider – plantering av frön, grodd av frön, framväxt av blommor, buskar, träd. Det finns många exempel på variation av tider, därför att uppväxt av träd är annorlunda än av årliga blommor; ett bergs tillkomst, eller ett bergs erosion är annorlunda än ett träd. Och allt det är perfekt och mycket vackert.

Det är min inbjudan, och det är Gaias inbjudan, att njuta av det som erbjuds. Ja, och några av dessa inbjudningar är mycket begränsade: en fjäril kommer ur kokongen och lever bara i några veckor, vissa bara några dagar. Nu kommer de inte ut och säger: ”Åh, jag är splitter ny och jag måste lära mig” eller ”jag är gammal och jag dör snart”. De njuter helt enkelt av luften under sina vingar, blommans doft, smaken av nektar. De lever!

Så, vad gäller mänskliga affärer, det som händer är att det inte finns tillräckligt med glädje och själv-vänlighet, själv-mildhet, så det blir en anpassning då ni förankrar den Nya Varelsen och den Nya Jorden.

Ett av skälen till att jag säger dig detta är att du lärt dig, och lär dig, du expanderar hur du använder ditt FOBK (främling, observatör inom, beundrare och kritiker) team. Du ger och du inträder i en djupare, bredare relation inte bara med mig, Yeshua, ärkeänglarna och din cirkel; du inträder också i en hjälpande, kärleksfull relation med varje del av din varelse.

Och vad det gör är att det ändrar/justerar fokuset – och i det, vad du kan tänka på som en mindre justering av fokus, är faktiskt att du expanderar tiden, öppnar tiden, låter tiden vara samskapande med dig istället för att den trycker upp dig mot en betongvägg.

Så det här är ett mycket viktigt exempel som du ger till den mänskliga rasen. Det betyder inte att du ignorerar familjen, att du stjäl tid från familjen (skrockar), eller en uppgift du älskar; tvärtom. Vad det betyder är att du, då du ägnar dig åt dessa saker, är mycket mer medveten inte bara om tiden utan om gåvorna, de värdefulla gåvorna du delar med dem du älskar och ja, ibland – ofta! – med totala främlingar. Det är det som sändande av helande energi handlar om.

©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...