Arkturierna via Daniel Scranton, 20 december, 2017

Arkturierna

via Daniel Scranton

20 december, 2017

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss åt att få förena oss med er alla.

Vi har en önskan om att till er få dela med oss av vårt perspektiv om på vilket sätt ni tolkar verkligheten. Håll i minnet att detta bara är vårt perspektiv och det är vårt perspektiv om hur vi uppfattar er tolkning av verkligheten. Så är det därför en Sanning med stort ”S”? Antagligen inte, Men ifall den genljuder med er, ifall den verkar vettig för er, så skulle ni kunna gynnas av att få höra vårt perspektiv om hur ni tolkar verkligheten.

Till att börja med ser vi att ni tolkar verkligheten som solid och bestämd. ’Det är som det är’, säger ni ibland. När ni har den inställningen till er verklighet, blir ni maktlösa inför den. Vi ser också att ni ser på nuet som om det vore en produkt av det förflutna. Ni ser en kontinuitet och det ger er ofta tröst.

Vi ser också att ni till framtiden projicerar mer av det som ni ser inom nuet. Ni gör projiceringar baserade på den data som ni har framför er och ni härleder dem till er. Så ifall saker och ting går dåligt, blir de värre. Detta är antagandet.

Här är vad vi bjuder in er till att göra, i stället för att upprätthålla er tolkning av verkligheten. Vi föreslår att ni ska se ert vakna liv som om det inte var annorlunda än ert drömliv. I era drömmars värld, kan saker och ting förändras precis inför era ögon. I era drömmars värld förekommer mycket lite kontinuitet, och det är ofta omöjligt för er att förutsäga vad som härnäst kommer att inträffa, eller vad ni härnäst ska drömma om, baserat på den nuvarande upplevelse som ni har av er dröm.

Det nödgar er att ta in densamma verklighetsupplevelsen till ert vakna liv. I och med att ni river ner väggarna i den institution av verkligheten som ni har upplevt, kommer ni att finna att det i själva verket finns en hel del kraft som ni kan uppnå för er själva. Ni kan börja mycket enkelt, genom att uppmärksamma att ni precis just nu kan förändra er tolkning av verkligheten.

Vadhelst det är som ni just nu upplever, är inget som är oföränderligt och det finns inte bara en tolkning av det. Skifta ert perspektiv och skifta ert perspektiv av verkligheten och se sedan vad som härnäst skiftar.

Vi är det Arkturiska Rådet och det gladde oss att få förena oss med er.”

 

 

The Arcturians via Daniel Scranton, December 20th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...