“Hur Du Höjer Din Vibration” – One Who Knows – 11.5.17

 

 

“Hur Du Höjer Din Vibration” – One Who Knows – 11.5.17

 

Hur Du Höjer Din Vibration

Vi har pratat om att höja vibrationerna, men vad betyder det EXAKT? Och, ännu viktigare, hur EXAKT gör man det? Det är mycket bra frågor och det är dags att vi räknar ut det. Jag ska ge dig en kort översikt, som kommer att berätta allt du behöver veta om detta. (Observera: Med en HÖG VIBRATION får du det du vill, och en LÅG VIBRATION det du inte vill)
Varför Är Vibrationer Viktiga?

Detta är mina vänner är det centrala i ALLT. När du förstår detta förstår du allt du behöver veta. För det första är det viktigt att veta att det enda som SKAPAR VERKLIGHET är vibration. Vibrationer ORSAKAR handlingar, svar, händelser, resonans, och de är FRÖNA / KÄLLAN till den kommande Verkligheten.

Föreställ dig två objekt sida vid sida. Ett är stilla och det andra vibrerar. Det som är stilla är DÖTT, INERT, vad verkligheten beträffar. Det som vibrerar är SKAPANDE! Tänk dig att det vibrerar på ljudområdet. Det gör musik. Tänk dig att det vibrerar på ljusets område. Det lyser i olika färger. Tänk dig att det vibrerar vid radiovågor. Det sänder en signal till universum. På ALLA områden är det Sändning av information i någon form och som ORSAKAR RESULTAT (REALITET).

Vad Orsakar Vibrationer?

Här är det som är viktigt att ta med sig. Vibrationer skapar verklighet och är det ENDA som kan göra det, och det är Avsikten som skapar vibrationer, och det ENDA som kan. Det förklarar alla dessa ”Placebo”-exemplen som du har hört talas om. Fakta är DÖDA, kanske inte döda, de har en vibration, men de kan så enkelt överskuggas av en förändring i betydelsen, eftersom de är utbytbara på så sätt. Så när en patient tar ett sockerpiller (startar vibrationsfrekvensen av socker) och sedan FÖRVÄNTAR att det är något annat, blir det den frekvens som förväntas. Det är ingen överraskning att personer som tror p-piller är medicin får ett medicinresultat från det. Eftersom FÖRVÄNTAN orsakar manifestation, är de som tror det desamma som FÖRVÄNTAR sig det också. Enkelt.

Betydelser Kan Upphävas, Det är Din Förmåga Och Rättighet

Kom ihåg, den berömda cancerpatienten, som fick en injektion av vatten och var botad från stadium 4-cancer efter 10 dagar? Hur exakt fungerade det, vad ”Vibration” anbelangar? Enkelt. Allt har en vibrationssignal, det är det som får det att ha form och vissa egenskaper, eller hur? Så det innebär att vattnet tänkte sin egen verksamhet och vibrerade vid en viss frekvens som vattnet vibrerar på, trots allt är det vatten. Hade det lämnats ensamt, skulle det ha injicerats i patienten ”SOM VATTEN” (En viss vibration), och skulle ha orsakat någon slags verklighet som ett resultat. Vibrationen av vatten i kroppen orsakar ”hydrering” som skulle ha varit obetydlig eftersom det inte var så mycket vatten. Så vad hände? Bra fråga och här kommer ett bra svar.

Doktorn berättade för cancerpatienten att injektionen var ett mirakelläkemedel. Patienten, vars verklighet vi pratar om, förväntade sig att injektionen var en mirakelcancerbehandling. Tja, jag behöver inte berätta för dig hur kraftfull Betydelse + Förväntan är i verklighetsskapande. Hans förväntan att bli botad, ”BETYDDE” att injektionen nu skulle ändra sin vibrationsfrekvens till vad som ett mirakelläkemedel skulle vara. Ja, vattnet stoppade vibrationen som vatten och vibrerade nu som en Cancerbehandling. Det du vibrerar är du. Vibrera som medicin, så är du medicin.

Eftersom vibrationer är verklighetskällan, eftersom det är det enda som SKAPAR OCH ORSAKAR verkligheten, så är sättet som det vibrerar på, hur det är i verkligheten. Så, på samma sätt som i vårt första exempel var det en viss vibration som SKAPADE-ORSAKADE-ljudet (Vatten i det här exemplet), Det ändrade Vibrationsfrekvensen så att det nu SKAPADE-ORSAKADE ljus (Mirakelmedicin i detta exempel). En viss vibration = En viss verklighet.

Det Är din Gudskraft

Det är din förmåga och rättighet som GUD-SKAPARE att bestämma med vilken vibration något ska vibrera så att du får vad du vill ha. Det är hönan och ägget igen. Beslutar du att injektionen är ett mirakelläkemedel och det börjar bli ett botemedel, eller bestämmer du först att du kommer att bli bra och det ändrar injektionen till ett mirakelläkemedel? Hur som helst utövar du dina Gud-skapare förmågor.

De flesta accepterar saker som de är och gör inget försök att ändra sin verklighet (Genom att ändra betydelse-vibration-frekvensen av saker). De ser bara att det händer ”FÖR DEM” istället för att skapas ”AV DEM”. Naturligtvis vet de inte hur allt detta fungerar eller att de har den gudagivna makten att styra sin egen verklighet, men det har de.

Hönan och Ägget (orsak och verkan)

Om du BESTÄMMER vad hönan är, så KONTROLLERAR du ägget, eller hur? Vilken slags höna som helst gör vilken slags ägg som helst. Men om du Bestämmer dig för resultatet, ägget, då kontrollerar du vilken slags höna det är, eller åtminstone hönans vibration, eller hur? Med andra ord kan du bestämma och kontrollera Orsaken, för att få det resultat du vill ha, eller du kan bestämma resultatet du vill ha och därmed kontrollera Orsaken (Gör det till vad det behöver bli för att få det resultat du har BESTÄMT.)

Betydelse gentemot Emotioner (Känslor)

Detta är en knepig del och så djupgående på samma gång. Vi har hört det klassiska hjärnargumentet om ”Logik” på den ena sidan och ”Känslor” å andra sidan. Det är alltid den ena eller den andra för KABAL-forskare och-filosofer. Men det finns en ”plats” där LOGIK ”möter” KÄNSLA och BÅDA ÄR LIKVÄRDIGA. En ledtråd är att detta är den Plats där VERKLIGHET är SKAPAD/ORSAKAD. Svaret? Betydelse.

Vad något, eller någon situation ”Betyder”, är Logikfunktionen, en Beräkning, uppskattning, härledning och slutsats. Men den största förståelsen för allt detta är att Betydelsen SKAPAR/ ORSAKAR emotioner/känslor. När det betyder något bra för dig, mår du bra, och när det betyder något dåligt för dig känner du dig dålig. Det är den plats där Logik (Betydelse) och känslor möts OCH ÖVERENSSTÄMMER.

Det är Orsak och VERKAN igen

Betydelse orsakar känslor. Styr Betydelsen, för att ändra känslan, eller Kontrollera Känslan och ändra betydelsen. Det spelar ingen roll om du säger att problemet löser sig, vilket känns bra, eller du säger att Jag mår bra för att problemet löser sig? Vid punkten Betydelse är Logik & känslor lika, samma. Det är punkten för Verklighetens Skapelse.

Du hör hela tiden människor som säger: kontrollera dina känslor för att få en bättre verklighet, och på ett sätt har de rätt. Jag tycker bara att det är det svåra sättet att göra det. Jag säger, kontrollera Betydelsen, som också skapar känslor och verklighet. Låt oss se varför det är mycket lättare att styra betydelsen först.

Exempel: Du mår dåligt. Din normala attraktionslagsguru säger ”Kom in i känslan av gott. Känn känslan av gott. ”Hur kommer du till den känslan? Självklart, du räknar ut vad du känner dig dålig av, något fungerar inte, så då säger du ”Det kommer att fungera på något sätt!” Och du mår bättre. Inser du att du ändrade betydelsen för att känna dig bättre, det finns inget annat sätt. Om det kommer att fungera på något sätt, BETYDER det att saker är bra, och givetvis KÄNNS det bra. Kort sagt, Betydelsen (den enda som vibrerar) är KÄLLAN/ORSAKEN till Verkligheten och Känslor är en del av din verklighet.

Tid Att Använda Denna Kunskap!

Det här har varit mycket information bara för att komma till ”Hur man höjer sina vibrationer.” Men det är viktigt att verkligen förstå hur det här fungerar. Det finns bara en förståelse du behöver för att vara en kraftfull skapare och Vibrationsändrare. Det är att Vibrationer med en viss frekvens påverkar alla andra frekvenser som ligger nära (är lika med) den huvudsakliga vibrationen.

Så, utan att gå in i detalj, när du vibrerar någon BRA betydelse, så kommer allt som är bra, med ditt mått, också att få vibrationsenergi att manifesteras. När du vibrerar någon DÅLIG betydelse, betyder det att allt som är DÅLIGT, med ditt mått mätt, också får vibrationsenergi att manifesteras.

Ett steg längre, som en sammanfattning. Om du har goda betydelser, får du bra känslor, och om du har goda känslor har du goda betydelser, eller hur? Detsamma gäller för dåliga känslor och dåliga meningar.

För att gå ett steg längre, om du har några av de goda känslorna/Betydelserna, så kommer ALLA andra bra saker som du vill ha också att få en manifestativ förstärkning eftersom de ligger i samma grupp av (höga) vibrationsfrekvenser. Med samma resonemang, när du har någon av de Dåliga känslorna/Betydelserna, kommer ALLA andra saker som du inte vill skall hända och som är dåliga enl. din uppfattning, också att få en manifestationsförstärkning.

Goda Betydelser (Känslor) är Höga Vibrationer

Jag kommer bara att prata om höga (Goda) vibrationer (att få det du vill ha), och inte lägga mycket tid på de låga vibrationerna (Dåliga – Du får inte vad du vill ha).

Eftersom vi vet att Betydelsen Skapar Vibrationer liksom Verklighet och Känslor så kan vi förmoda att Goda Känslor, ”indikerar” att vi har en bra betydelse ” i Verksamhet” (Vibrerar/Skapar/Orsakar) som manifesterar det vi vill ha, de bra grejorna.

Så det är vettigt att vi ska göra allt för att hålla oss i goda känslor (Höga Vibrationer) så ofta vi kan. Ju längre du stannar på dessa nivåer av Känslor (Betydelser), desto mer bra saker händer för dig. Ja, det inkluderar RV.

Det är Personligt

De ”Goda” sakerna vi vill är olika, så alla vi som är i Höga, Må Bra- vibrationer skapar olika saker, eftersom vi har olika önskemål. Men den intressanta delen för oss alla är att vi har en sak gemensamt som vi vill ha, RV. Så, samtidigt som vi skapar vår individuella goda sak vid höga vibrationer hjälper vi oss också till att SKAPA/ORSAKA manifestera GCR/RV. När vi får det vi kollektivt vill ha, eftersom vi kollektivt skapat/orsakat det, manifesterar världen det också. Kort sagt hjälper vi faktiskt till att Manifestera det för oss själva och världen.

Det är därför många människor med samma ”ömsesidiga önskemål”, vilka var och en bidrar med sin egen manifestande energi till det, kan orsaka att stora saker händer och det snabbt! Ju fler av oss, som är i höga vibrationer (Goda Betydelser, känner sig därmed bra om saker), desto kraftigare skapas manifestationen. Det var därför vi, de Mest Kraftfulla Ljusarbetarna, blev ombedda att Höja våra egna kraftfulla vibrationer (manifestationsförmåga) för att hjälpa till att detta skall hända.

Vilka är bättre att tro på det här, att känna sig bra med det här, att förvänta sig detta, än vi som har mest kunskap om det, mest tro på det? Vi är det naturliga valet att Tro/ Förvänta/Manifestera det att bli till.

Allt börjar i Dina Tankar

Så här är slutligen svaret på att höja dina vibrationer. Att BESLUTA fungerar oavsett vad någon säger. FÖRVÄNTA det att hända när som helst nu. KÄNN DIG välsignad och lycklig med att hålla Trillioner dollar i dina händer. Erkänn att inte alla kommer att få det, och ändå gjorde du det. Vet att du inte bara får ton av pengar, utan världen räddas från de mörka invaderande krafterna som har dödat andra planeter tidigare. Vi kommer att bli frälsta och fria äntligen! Jäklar, hur bra det KÄNNS! Så, även om det inte har kommit hit än, är den STORA nyheten att det ens kommer överhuvudtaget! Den STORA nyheten är att du lever i den här fantastiska och underbara tiden i människans historia på denna planet. INGENTING KOMMER NÅGONSIN ATT BLI DETSAMMA IGEN.

Kontrollera Dig Själv!

VARJE GÅNG DU BÖRJAR TÄNKA ATT DET INTE FUNGERAR, KONTROLLERA DIG SJÄLV! Du är en av de lyckligaste människorna på denna planet, och som en planet och civilisation är vi lyckliga att vi överlevde Kabalen. Det finns INGENTING som är mer underbart än det. Snart kommer vi alla att bli helade, i fred, och leva de liv vi har drömt om. Hur kan NÅGONTING gå fel, med tanke på allt som GÅR RÄTT? Det är rätt, det finns inga ord för hur underbart, fantastiskt och bra den här kommande förändringen i vår Värld kommer att bli. OCH, det är bara en vecka, en dag eller kanske bara timmar bort.

Den Emotionella Guidance Scale

Här är en lista över känslor (känslor) och hur de rankas. De överst, Kärlek och uppskattning, är de högsta vibrationerna (Betydelser) som finns, och i botten Rädsla & Depression är de lägsta Vibrationer (Betydelser) som finns. Kortfattat stanna i uppskattning för allt som vi har nu och allt som kommer, och genom att göra det kommer du att förbli i hög vibration och ORSAKA/SKAPA och Manifestera allt du någonsin önskade för dig själv, och som en sidoeffekt kommer du Hjälpa till med att ta in GCR också. Värt det? Självklart! Ibland tar det lite arbete för att uppskatta var du är i denna tid i historien, men det är värt ansträngningen, för din skull och vår skull också.

Slutsats

Slutsatsen är att Höga Vibrationer är det som orsakar allt du vill manifestera. På samma sätt orsakar låga vibrationer det du inte vill ska hända. Håll dig borta från de betydelserna och känslorna eftersom de är mycket skadliga.

Betydelsen är den ENDA som vibrerar och är Verklighetens Verkliga Källa. Det skapar ditt Öde, ”vad som var menat att vara.” Men du är en Gud-Skapare, och eftersom Betydelse är vad som Skapar/Orsakar verkligheten, utövas din Gudskraft genom att skapa betydelser för att få den Verklighet du vill ha. Du kan ändra Betydelsen av vatten, händelser och omständigheter, med din vilja (Din viljestyrka) för att skapa det resultat/den verklighet du vill ha. Lätt.

Eftersom betydelser skapar allt inklusive känslor, är det väldigt användbart att uppmärsamma hur du känner dig, eftersom det indikerar vad du skapar. Känner du dig dålig, då skapas dåliga saker i det ögonblicket. Känner du dig bra, då skapar du bra saker som du vill skall hända i det ögonblicket. Du har kraften (Guds-Skaparens Makt) för att bestämma att sakerna blir verklighet, och därmed förändra det som manifesteras i den OMEDELBART. Ska du göra det? Tja, det är upp till dig, med din vilja, så ska det bli, bra eller dåligt. Du Bestämmer.

Kort sagt, för att höja din vibration, tänk bra och glada tankar. Hur bra har du det? Förbaskat bra, skulle jag säga. Hur bra har världen det? Bra mycket bättre än vad de ens vet, när allt kommer omkring så vet vi vad som kommer och de gör inte det, inte ännu i alla fall. Kommer du att drivas av din verklighet, eller kommer du att bestämma dig för att kontrollera den? Svaret på denna fråga kan vara en fråga om att vara lycklig eller inte, livet eller döden. Det är i dina händer som det alltid (på alla sätt) har varit.

Må du få allt du vill ha och leva livet från dina drömmar / planer

Undertecknat: One Who Knows

 

Jag skrev ett annat inlägg om detta ämne som skulle vara värt att läsa:

”Emotions, Meaning & Manifesting” – En som vet – 10.2.17

Jag har också skrivit en bok som lär dig hur du använder din Guds Kraft® och det är gratis för alla. Här är en länk för gratis nedladdningar. Njut av! (I glädje)

http://inteldinarchronicles.blogspot.com/2017/02/zorra-2-4-17-re-play-links-free-book.html

 

Översättning: Lars-Eric Sidling www.st-germain.se

Du gillar kanske också...