Gyllene Nymånen i Lejonet den 21 augusti 2017

Gyllene Nymånen i Lejonet den 21 augusti 2017

16 augusti 2017

Den mest emotsedda och debatterade astrologiska händelsen denna sommar är inom kort här. Den kommande Nymånen i Lejonet, den andra av två Nymånar i rad i Lejonet, markerar både den stora finalen på denna tumultartade säsong av förmörkelser, och en eldig ny begynnelse på en kollektiv och personlig nivå.

Med början den 21 augusti kl. 20:30 svensk tid, vid 28 grader mot det mest strålande och teatraliska av tecknen, är denna Nymåne en överladdad, flammande fortsättning på den förra Nymånen i Lejonet den 23 juli, med den tillagda styrkan från den ljusstarka blå stjärnan Regulus, från den genomfarande norra noden, och viktigast, från en Total Solförmörkelse.

En solförmörkelse, sedd från Jorden, inträffar när månen passerar mellan Solen och Jorden, helt eller delvis förmörkande Solen; detta sker typiskt bara vid Nymåne när Solen och Månen står i linje med Jorden. Vid partiella solförmörkelser täcks bara en del av solskivan, vid en total förmörkelse är hela solskivan täckt av månen. Det är fallet med den kommande solförmörkelsen vi nu får bevittna, dock är det bara de som ser den från den så kallade ”totalskuggans väg”( i detta fall en 120 km bred landremsa som går från USA:s östkust till dess västkust) som får privilegiet att se ”coronan”(solens övre atmosfär, syns som en halo kring solen vid månens passage). Men oavsett om månskuggan träffar vår del av världen eller inte, välkomnar den evolutionära portalen, som denna förmörkelse representerar, oss alla, utan undantag.

Medan den djärva, Mars-influerade, Nymånen i Lejonet i juli var besläktad med den initiala knuff som satte saker i rörelse, preludiet, förordet till tidvattnens vändning, utstrålar Nymånen i augusti en energi som känns mer resolut, kompromisslös, bestämd – ingen tveksamhet, inget tvivel, ingen förtegenhet kommer att tillåtas.

Förra månaden kunde vi ha sått våra intentioner för en bemyndigande, tillfredsställande och trygg kurs; vi kunde ha visionerat oss själva byggande ett liv som äntligen erkänner och visar upp vår talang, skicklighet och unikhet för världen; vi kunde ha uttryckt vår önskan att lysa, älska och bli älskade, till Universum.

Men det är inte tillräckligt.

Denna gång måste våra röster vara högre, vår längtan starkare, våra önskningar djärvare. Viktigast är att vi måste känna engagemanget till denna framtidsvision av självuppfyllelse i varje fiber av vår varelse. Vi måste vara villiga att tro innan vi ser. Att handla som om det redan sker, att stå centrerade i vetskapen att allt nu faller på plats, och handla därefter. Vår beslutsamhet måste vara orubblig, våra ansträngningar uthålliga. Våra hjärtan måste bli generatorer för denna alternativa dimension där glädje och tillfredsställelse regerar högst. Det är nu eller aldrig. Regulus, ”Lejonets Hjärta”(översättning från den arabiska benämningen Qalb al-Asad), och den starkaste stjärnan i stjärnbilden Lejonet, vars traditionella namn är latin för ”prins” eller ”lille kung”, begär inget mindre än lojalitet och integritet och en brinnande glöd som kan matcha hennes värme och briljans.

Trots allt är poängen med förmörkelser att accelerera vårt växande och knuffa oss bortom vår bekvämlighetszon, en process som går lättare om vi rör oss med energin och ger upp motståndet. Här är ett litet utdrag ur min skrivning om Vattumannens Fullmåne/Månförmörkelse som vi upplevde tidigare denna månad.

”(…) en Förmörkelse( antingen sol- eller månförmörkelse) innebär alltid en intensifiering: Förmörkelser tenderar att skaka om status quo och för med sig betydande utvecklingar gällande större livshändelser; de går knappast obemärkta förbi, speciellt om de träffar känsliga punkter/formationer i ett födelsediagram, och de är kända för att knuffa oss av vägen och sporrar stor personlig tillväxt. Resultaten är, oftare än inte, icke förhandlingsbara, och tenderar att genljuda i veckor eller till och med månader. Kort sagt, en Förmörkelse är ett ”wildcard” – en förändrare av spelet, som delar ut ett mycket starkare energipåslag jämfört med en ”genomsnittlig” Ny- eller Fullmåne. Det är verkligen en Ny- eller Fullmåne som går på steroider.”

Att aktivera denna evolutionära potential är helt och hållet upp till oss själva, speciellt när Nymånen/Förmörkelsen uppträder i Lejonet, tecknet för Självet. Vi måste visa upp oss själva, tro på oss själva, vara villiga att stå upp för oss själva, med så stor passion och känsla av syfte som vi kan uppbåda – den rätta mängden som låter oss tänka detta lockande alternativa universum av mångfald och salighet till existens.

Med Förmörkelsen landande på Månens Norra Nod blir vi framdrivna genom en rum-tids tratt direkt mot de många möjliga framtider som väntar oss, och vi ombeds att noggrant välja, och leva som om framtiden vi vill manifestera redan inträffar inför våra ögon. Beslut tagna i detta här och nu har energin och potentialen att utvidga sina konsekvenser över en lång tidsperiod; effekterna av en Förmörkelse sägs typiskt skölja över de sex på händelsen följande månaderna.

Nymånen/Förmörkelsen får också kraft av trigonen med Uranus, regent på den Södra Noden, och av Fullmånen i Vattumannen/Månförmörkelsen som inträffade den 7 augusti. Det betyder att vi kan känna en förbindelse med de teman som landade vid tiden för Fullmånen: befrielse, omvälvning, att hitta sin ”stam” och klippa banden med ett giftigt, förtryckande, begränsande förflutet.

Ändå, denna Nymåne har också band med Merkurius Retrograd cykel i Jungfrun/Lejonet, med den direkta platsen där den kosmiska budbäraren uppträder den 5 september, precis på samma grad som denna Förmörkelse. Det står skrivet på väggen: vi försöker glömma, vi lär om, vi avprogrammerar våra sinnen, för att lära oss hur vi ska välja glädje före förtvivlan, entusiasm före apati, rådighet före tröghet, (hälsosam) stolthet före anpassning och rädsla – trots allt vi blivit lärda. Allt börjar med oss.

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

 

You may also like...