Seraphin via Rosie, 22 april 2020

Seraphin via Rosie, 22 april 2020

Det synliga osynliga | Seraphin via Rosie

22 april 2020, abundanthope.net

https://tinyurl.com/y7ogfydh

Kära Medborgare på Jorden som är så vana att bedöma allt genom era ögon. Ni tror att det ni ser är verkligt. Ni tror att det ni fysiskt inte kan se är Overkligt.

Men om du går förbi ett fält vete en blåsig dag, kommer du att se det synliga osynliga. Du kommer att höra vinden, och du kommer inte att se den, men du kommer att veta att den är där. Du kommer att vara helt övertygad om dess existens för du kan se de krusande vågorna av vete och du kan känna det på din hud.

Detta är en otrolig inspirerande och rörande syn att se – det osynliga i rörelse. Detta är bara ett enkelt exempel: hur mycket mer som är osynligt för er, trots möjligheten att se effekterna överallt och i varje ögonblick. Hela skapelsen är effekten av det Gudomliga Sinnet.

Detta är fysiska fakta som presenteras för era ögon, men ni förstår inte källan eller motivationen. Motivationen för skapandet är att sträva och växa, eftersom ni själva är avsedda att sträva framåt, att röra er allmer framåt, samla kunskap och – ännu viktigare – visdom som kan tillämpas i alla situationer.

En av de mest djupgående insikterna är att det osynliga alltid är närvarande, i och omkring oss själva, oavsett om vi vandrar genom naturen, gör vårt dagliga arbete eller om vi är instängda hemma i en avgränsad miljö, som många av er för närvarande är.

Denna brist på rörelse på fysisk nivå betyder inte att det nödvändigtvis finns en brist på rörelse på den inre nivån. Det betyder bara att ni har mer tid och möjlighet att upptäcka det.

Vi vet att många lider mentalt (om inte fysiskt) under den nuvarande nedstängningen. Vi – den himmelska hierarkin – stöder denna situation (och övervakar den noggrant) eftersom det uppmuntrar tankar om alltings ursprung, om den främsta orsaken till all rörelse, om ert andliga ursprung, om hur ni också är som vinden.

Era tankar och handlingar är denna vind som påverkar allt annat, aldrig försvinner, bara fortsätter. Kommer ni att vända er inåt, jordens barn och upptäcka ert värde? Kommer ni att upptäcka de gyllene fälten som ni har skapat? Och de är gyllene, även om de verkar vara skräp, för de är värda sin inlärningspotential i guld.

Vi ber er att uppskatta denna period av stillhet (de av er som inte är involverade i nödsituationer), för Gudomlig Timing har tillhandahållit det för er nuvarande tillväxt innan klockan ringer.

Klockan kommer att ringa i slutet av lektionen. Då är det dags för en paus medan ”lärarna” diskuterar vilket ämne ni tar nästa gång.

Underskatta inte denna mycket viktiga period; processen äger rum i global skala och är aldrig tidigare skådad, liksom det onda som föregick den, och det ymniga överflöd som kommer att följa. Vi önskar er styrka genom detta sista steg.

 

~ Seraphin

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...