Hathors via Peggy Black, 14 februari 2020

Hathors via Peggy Black, 14 februari 2020

Peggy Black ~ Hathors: Vad Gör Dig Unik?

14 februari 2020, morningmessages.com

Vi erbjuder här våra ord av uppmuntran och bemyndigande. Vi vet att du känner de intensiva energiförändringar som sker i världen såväl som i din kropp. Dessa stigande frekvenser vibrerar och pulserar med snabbare intensitet.

Många individer känner för att stänga av eller stänga ner, känner sig överväldigade, medan andra som observerar att detta energiflöde ökar bara stärker greppet om vad de tror är verkligt. De av er som är känsliga upplever en kamp för att hantera intensiteten och kaoset. Vi inbjuder dig att vara försiktig med dig själv och börja låta dig själv integrera denna nya energi lite åt gången.

Kom ihåg att när du känner rädsla eller panik är det normalt att vara försiktig med det okända, det är en del av din 3D-överlevnad. Kom ihåg att ta flera djupa andetag. Påminn dig själv om att du är helt förkroppsligad, förankrad till denna planet, att du är ditt gudomliga jag i fysisk form. Dessa enkla steg hjälper dig att koppla av, och när du kopplar av kan du och kommer du att integrera denna nya energi med mer nåd och lätthet.

Det finns de som inser att de är här för att förankra energin som flyter in och är öppna för ökningen. Dessa individer förstår och minns denna energi. Deras medvetenhet om dessa intensiva frekvenser är bekant för dem som Stjärnvarelser. Trots att de har en fysisk form som spelas ut i denna täta 3D-verklighet, kommer de ihåg att den här typen av vibrationer öppnar och väcker upp.

Denna frekvens, denna vibration som känns, är en energi med högre intensitet och en galaktisk gåva. Denna högre frekvens kan säkert orsaka störningar i fältet. Du bevittnar vad som spelas ut på din planet, med disharmonin, den intensiva uppdelningen, det intensiva vädret/de känslomässiga reaktionerna.

Denna galaktiska energi erbjuder möjligheten till dramatiska förändringar. Denna energi öppnar upp möjligheten utöver allt du någonsin har upplevt i din fysiska verklighet.

Allt detta är en del av uppstigningsprocessen. När du matchar dessa högre energier inser du att detta verkligen är nästa steg. Du blir medveten om din del i denna uppstigningsprocess. Du känner igen din del, din passion och din gåva i denna process.

Din kropp har långsamt förändrats så att du kan göra denna uppstigning med din fysiska form. Kom ihåg att du måste stödja din 3D-kropp eftersom den släpper alla gamla program och energier och uppgraderas med nya ljusprogram och koder.

En del av denna process är också att många får gudomlig inspiration och en kallelse att flytta, eller dramatiskt förändrar någon aspekt av sina liv. Vi inbjuder dig att hålla dig öppen för de idéer och den vägledning du får. Koppla av i sanningen om att du vet.

Du blir också medveten om ditt galaktiska kontrakt. Du känner dig själv som en ljusarbetare, en andlig lärare eller mentor. Men du har unika gåvor som du har uttryckt eller känner dig kallad att uttrycka. Så fråga dig själv hur dina unika gåvor kommer fram i ditt liv.

Är du en nätarbetare eller en portvakt för planeten, ansluten och uppmanad att resa till heliga platser och öppna andliga portar på jorden? Är du en ljusväktare, någon som förkroppsligar ljuset oavsett omständigheterna, en fyrbåk för mänskligheten? Är du en sändare eller upplyftare som arbetar på uppdrag av och för det mänskliga kollektiva medvetandet? Är du en healer, en siare, en vägvisare? Är du en gudomlig ritningshållare som aktiverar mallarna och uppvakningskoderna? Är du en budbärare som får vägledning från det gudomliga, från änglar eller uppstigna mästare?

Dessa gåvor och förmågor kommer fram. Vi inbjuder dig att gå in i din personliga kraft. Nu är det dags att dela dina unika gåvor. Kom ihåg att allt är energi. Du är ansluten till det kollektiva medvetandet, och med kärleksfulla avsikter kan du erbjuda dina gåvor till detta energifält i kollektivet.

Om du känner att du är en näthållare och inte kan fysiskt resa till olika platser på planeten, kom ihåg att du kan sitta tyst och föreställa dig att du är energetiskt på den platsen. Föreställ dig att du öppnar portalen eller porten eller lägger till mer medvetet kärleksfullt ljus till denna mörka plats. Du kan göra det här arbetet enkelt på detta sätt. Du kan bjuda in gudomliga varelser och änglar att gå med dig.

Om du känner att du är en ljusväktare eller sändare eller upplyftare kan du också tänka dig att du sitter tyst och strålar ljus och kärlek från ditt hjärta till någon person eller grupp av människor. Förstå att när du gör anspråk på dina unika presenter kommer du att inspireras till sätt att erbjuda denna gåva.

Det finns inga begränsningar. Du är ren gudomlig energi. Hur du översätter den gudomliga energin och använder den gudomliga energin är vad som gör dig unik. Vi ger dig bara möjlighet att stiga upp och vara aktiv med dina avsikter och ditt fokus.

Nu är tiden inne, medan denna energi är så intensiv, ta den, förankra den, använd den för att omvandla denna verklighet. Det är bara genom det mänskliga hjärtat och medvetandet som transformation sker. Du har nyckeln till att hjälpa till med att omvandla de felkvalificerade energierna på denna planet. Du är gudomligt ljus och energi manifesterad.

Vi bekräftar dig och stärker dig. Stabilisera alla vobblingar i ditt personliga energifält och använd denna gudomliga energigåva till dess fulla potential. Vi är tillgängliga för att stödja och hjälpa dig hela tiden.

”Teamet”

Månadens tanke

”Den här galaktiska energin ger möjlighet till dramatiska förändringar. Denna energi öppnar upp möjligheter utöver allt du någonsin har upplevt i din fysiska verklighet.

Allt detta är en del av uppstigningsprocessen. När du matchar dessa högre energier inser du att detta verkligen är nästa steg. Du blir medveten om din del i denna uppstigningsprocess. Du känner igen din del, din passion och din gåva i denna process.

” Teamet”

© 2020 Peggy Black Alla rättigheter förbehållna. www.morningmessages.com GRATIS 88 meddelanden tillgängliga

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...