Gudinnan Hathor via Natalie Glasson, 24 jun

hathor

Gudinnan Hathor, 24 juni 2016
via Natalie Glasson
Uppvaknande av Gudomligt Överflöd

När kärlek och medvetande förenas skapas enhet, enhet är sanningen om varje själ; det är sanningen om Skaparen och Gudinnan. Jag är Gudinnan Hathor. Det är genom ljud som jag kommunicerar med er nu. Låt er själv lyssna djupt, inte med öronen, med varje cell i er varelse. Ljudet som utgår från kärnan i min varelse vibrerar genom er varelse och tillåter oss att anslutas i harmoni och på en ny nivå av förståelse. Universum är komponerat av och med ljud. Skaparen kommunicerar med er genom heliga ljudvibrationer, vissa genljuder djupt med er, dessa är heliga ljud redan i förverkligande inom er varelse. Andra heliga ljud från Skaparen inspirerar hågkomst eller till och med motstånd, vilket är en välsignelse eftersom det innebär att ni är redo att göra ett stort språng inom källan till er varelse; er själ och Skaparen.

Ta er tid att vara tyst och lyssna med alla delar av er varelse till mina ljudvibrationer som flyter genom er varelse. Vad upplever ni?

Ta er tid att vara tyst och lyssna med alla delar av er varelse till det heliga ljudet av er egen varelse, lägg märke till ljudet som hela er varelse skapar. Håll avsikten att ansluta till ljudet i er kärna. Vad upplever ni? Hur skiljer det sig från min energi, Gudinnan Hathor?

Ta er tid att vara tyst och lyssna med alla delar av er varelse till den heliga ljudvibrationen av Skaparens Universum. Vad upplever ni? Skaparens Universum är expansivt och har så många aspekter av Skaparen, alla är uttryck för Skaparen, som alla skapar sina egna heliga ljudvibrationer. När ni tonar in på ljudet av Skaparens Universum, kan ett enat och harmoniskt ljud upplevas. Ljudet av varje själ och aspekt av Skaparen är annorlunda och varierande, men skapar ett helt och fullständigt heligt ljud som är fullständigt, healande och vackert. Ni är medlem i en helig kör som genom ert unika ljud genererar det förenade ljudet av Skaparen, som återfinns i Skaparens hela Universum och i kärnan av Skaparen. Med denna förståelse kan ni enkelt tillstå er betydelse i Skaparens Universum och er jämställda enhet med alla aspekter av Skaparen.

När ni lyssnar på ljudfrekvenser och vibrationer kanske ni inte hör ljudet; det finns många sätt för er att uppleva det heliga ljudet. Det kan vara en energi som rör sig över er varelse, som en känsla eller sinnesrörelse inom er. Tänk er att ni stod framför en orkester, även om ni var döv och inte kunde höra något ljud skulle ni ändå uppleva effekterna, energin och kraften som orkestern skapade. Det är detsamma med Skaparens Universum. Ofta är de uttryckta frekvenserna till exempel från min varelse, Gudinnan Hathor, så höga att de är utanför intervallet för er fysiska kropps hörsel. Det spelar ingen roll eftersom er själ hör allt och kommer att leverera meddelandena till er medvetna kännedom.

Jag, Gudinnan Hathor, skickar ett heligt ljud till er för att uttrycka min sanning, detta ljud består av sju gudinnevarelser och vi är i harmonisk resonans med Venus. Även om vi är sju gudinnevarelser existerar vi som en, förenad som en familj, vi är från samma källa, som aspekter av en själ. Denna information delas med er så att ni kan känna igen och komma ihåg att den ljudvibrationen, ljusfrekvensen, energivibrationen är ett rikligt uttryck som skapar känslan av en. Ni är en mänsklig form på Jorden, och ändå består ni av ett överflöd av ljus-, ljud- och energivibrationer. När ni tillåter er själv att titta djupare, bortom er mänskliga kropp kan ni känna igen det stora överflödet av Skaparen som försörjer er form och existens. Det betecknar jag, Gudinnan Hathor, som Gudomligt Överflöd.

Gudomligt Överflöd är inte en energi; Det är skapandet av många aspekter av Skaparen, som existerar och vibrerar i harmoni för att framföra en manifestation, gestaltning eller skapelse. Gudomligt Överflöd har kraften att manifestera vad som helst, på alla nivåer eller dimensioner av Skaparens Universum. Vad som helst är möjligt. Gudomligt Överflöd manifesteras genom avsikt, övertygelse, acceptans och utförande. Det är tillgängligt för varje själ och strömmar genom varje själ. Gudomligt Överflöd stöder varje själ i att skapa en verklighet på Jorden eller de inre planen, som erbjuder den största erfarenheten av uppfyllelse. När ni börjar förstå eller komma ihåg sanningen om Gudomligt Överflöd, då kommer ni att förstå nyckeln till att låsa upp närvaron av Gudomligt överflöd inom er och uttrycka detsamma i er verklighet.

Tillåt er själv att sitta lugnt och komma in i ett meditativt tillstånd. Säg uttalandena härunder ett i taget och tillåt er att uppleva den stora källan av energi och sanning de alla har och aktiverar inom er varelse. Ta er tid att vara ett uttryck för uttalandet, även om det endast är med stöd av er fantasi.

”Jag är förenad i enhet med alla aspekter av Skaparen, gudomligt ljud och energi flödar till och från mig.”

(Upplev energin i detta uttalande tills ni känner ett införlivande och aktivering av orden inom er.)

”Jag består av så många olika vibrationer av ljus, kärlek, medvetenhet, ljud och energi, och alla är uttryck för Skaparen och skapar harmoniskt min nuvarande kropp och jag.”

(Upplev energin i detta uttalande tills ni känner ett införlivande och aktivering av orden inom er.)

”Harmoniskt uttrycker jag Skaparen som ett individuellt uttryck och som en viktig del av helheten och fullheten av Skaparen.”

(Upplev energin i detta uttalande tills ni känner ett införlivande och aktivering av orden inom er.)

”Varje del av mitt liv är min skapelse; varje del består av många aspekter av Skaparen och framträder ändå som ett objekt, en situation, en person eller en upplevelse.”

(Upplev energin i detta uttalande tills ni känner ett införlivande och aktivering av orden inom er.)

”Jag hedrar nu alla aspekter av Skaparen, som harmoniskt skapar uttryck för Skaparen inom min varelse och verklighet.”

(Upplev energin i detta uttalande tills ni känner ett införlivande och aktivering av orden inom er.)

”Jag vet att varje avsikt eller begär jag skapar möts av och gestaltas från Gudomligt Överflöd; många energier som harmoniskt skapar min manifestation.”

(Upplev energin i detta uttalande tills ni känner ett införlivande och aktivering av orden inom er.)

”Det Gudomliga Överflödet jag upplever är därför en manifestation av Skaparens enhet.”

(Upplev energin i detta uttalande tills ni känner ett införlivande och aktivering av orden inom er.)

När ni har tagit er tiden att uppleva uttalandena ovan kommer ni att inse att de tillsammans är en vacker meditation som kan erbjuda större förståelse för Gudomligt Överflöd medan de individuellt erbjuder en unik inblick i er sanning. Allt och alla är ett vackert uttryck för harmoni, helhet och enhet. Det är ofta en persons oförmåga eller motstånd till att erkänna enigheten, harmonin och helheten av deras eget väsen och deras koppling till andra varelser inklusive Skaparen, som resulterar i upplevelser av bristande överflöd i deras varande och verklighet. När ni inser att Gudomligt Överflöd är helheten av Skaparens uttryck som skapar en gestaltning, då inser ni att detta också måste vara sanningen om ert väsen och era skapelser. En övertygelse, accepterande och erkänsla av enighet gryr, därför uppstår ett perspektiv ur välstånd. Ni inser att om en tro på separation upplöses, då kommer en tro på enhet och förbindelse framträda, det betyder att alla murar, blockeringar, motstånd eller upplevelser av brist börjar raderas. Den enda övertygelsen är den av konstant flöde och förbindelse, konstant stöd och näring, i sanning en konstant tillförsel av överflöd. Praktiserande av meditationen ovan kommer att hjälpa er att utveckla och komma ihåg er naturliga och inre känsla av enhet med allt. Med enhetsmedvetenheten inom er varelse tillåter ni er själv att naturligt och automatiskt få kontakt med och känna igen Gudomligt Överflöd. Inte nog med att ni inser er gudomliga rätt att uppleva Gudomliga Överflöd utan ni förstärker också er själv med förståelsen att ni har verktygen för att styra det Gudomliga Överflödet in i er verklighet. Era verktyg är era avsikter, önskemål till Skaparens Universum, igenkännande av Gudomligt Overflöd och förmåga att uttrycka Gudomligt Överflöd, således kommer gestaltningen att äga rum.

För att stödja nyckeln till Gudomligt Överflöd, som är enheten av många aspekter av Skaparen, är det underbart att använda affirmationen, ”Jag förkroppsligar och upplever……………… i överflöd.” Exempel på detta påstående är: ”Jag förkroppsligar och upplever kärlek i överflöd.” ”Jag förkroppsligar och upplever fred i överflöd.”, ”Jag förkroppsligar och upplever Skaparens stöd i överflöd.”, ”Jag förkroppsligar och upplever kärleksfull vänskap i överflöd.” Och så vidare. Ni kan skapa många affirmationer som beskriver er verklighet som rikliga välsignelser av alla aspekter av Skaparen, som förenas harmoniskt och manifesterar sig i vackra gestaltningar i er verklighet. Sålunda kommer ni att förkroppsliga och uppleva det Gudomliga Överflödet av Skaparen. Tillåt er själv att vara kreativ, tillåt er själv att inse hur omsorgsfullt ansluten ni är till Skaparen och alla aspekter av Skaparen. Detta frambringar ett nytt upplyst perspektiv på er varelse och verklighet, med gudomliga erfarenheter av uppfyllelse och överflöd.

Det är dags att väcka upp Gudomligt Överflöd inom alla aspekter av ditt väsen och låta er själ leva i en verklighet av fullkomlighet, medkänsla, kärlek och sanning. Befria er från begränsningar, med det heliga flödet av Gudomligt Överflöd. Det kan manifestera sig i vad som helst som ni vill uppleva. Kalla fram energin av Gudomligt Överflöd inifrån er varelse och Skaparen, låt det flöda genom er varelse och njut av energierna och förändringarna i er upplevelse.

Ni kan kalla på mig, Gudinnan Hathor, för att stödja er i er utforskning, förståelse och erfarenhet av Gudomligt Överflöd.

Med Gudinnans Välsignelser, kommer jag alltid att vara närvarande för att vägleda er,

Gudinnan Hathor

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

You may also like...