Hathors via Camilla KumaRa, 2 februari

hathor

Hathors 2 feb 2016

Kanal Camilla KumaRa Den enande kärleken

Våra älskade medresenärer på den kosmiska banan, färden går nu i ett accelererat tempo. För er som räknar tid är tiden i gungning. Ni närmar er en period då tiden ej bär samma förutsägbarhet som tidigare. Detta bär koppling till att fler i mänsklig form idag tillgodo gör sig vissheten om att tiden är relativ. Vi kan kalla den en projektion av ert kollektiva hologram för existensen på Jorden. I detta hologram finns de beslutade tredimensionella faktorerna som ni tryggt hängt er kvar vid. Men se, ni är nu i en tid av mod. Mod att se bortom hologrammet, mod att se klart utan färgade linser på ert varande. Här är tiden ej självklart förutsägbar. Här är tiden en samling Nu, som utifrån ert skapande varierar i vibration, sammansättning och betydelse. Utifrån er skapande gudomliga plan.

Ja älskade medresenärer, vi önskar komma med påminnelsen om de krafter som ni kan bruka för att skapa i det ni benämner tid och rum.

Det är toner och det uttalade ordet.
Det är visioner och kulörer
Det är i samklang med levande materia i rätt vibration. Er moder Jord bär oändliga gåvor för er här.

Ja här är allt serverat för er själs kreativa kraft. Vi vibrerar nu en frekvens som klingar an med solarljusets inflöden. För er att ta del av. För er att inspireras av. Kärleken är det ni Är. Skapa i kärlekens ton. Ni har allt vårt stöd. Vi är Hathors, de 7, vi är av kärlek.

 

Camilla KumaRa – Den enande kärleken

Camilla är andlig vägledare, meditationsledare, cert Akashic Records Reader, multi-D healer och förmedlare av Light Language.

www.denenandekarleken.se

https://www.facebook.com/denenandekarleken/

Du gillar kanske också...