Brendas blogg via Brenda Hoffman, 31 januari

Bild t Michaels text

Brendas blogg, 31 januari 2016
via Brenda Hoffman

Mina Kära!

Kanske ni är arg på er själv eller etern för att er jorddröm ännu inte skapats. Många av er känner det som om ingenting händer och ändå verkar något inom er nytt eller annorlunda. Inget gripbart, bara en oklar känsla som kvarstår vare sig ni är ledsen eller glad.

Det dunkla något är er skapande-gen, er nya genetiska struktur som kommer att knuffa in er i nya ni, på sätt ni ännu inte har övervägt.

Er omedelbara refräng är, ”Var är min jorddröm om jag är så speciell?” Vårt svar är som det har varit gång på gång, ”Ni kommer att skapa er jorddröm när det är dags för er att göra det och att tiden är snarare närmare än längre bort.”

Även om många av er förblir fixerade på er jorddröm vill vi påpeka en sak som har framkommit under denna jorddrömsfas. Ni har ett annat sinne – en smak/syn/berörings-typ av sinne. Ett sinne som bara fungerar när det behövs.

Kanske sista raden känns lite begränsande. Varför kan ni inte leka med ert nya sinne när ni vill? Ni kommer kunna och ni kan. Men ni gör det för att stärka eller träna det, om ni vill. Troligtvis har det inte ännu funnits en situation där ni känner ett behov av att använda det ändamålsenligt.

Detta nya sinne handlar om att veta djupt inom er var fysisk, känslomässig eller andlig smärta vistas inom er varelse eller hos en annan entitet. Vilket inte är mycket annorlunda mot vad som varit fallet för healers/klärvoajanter i årtionden, även generationer. Skillnaden är att nu kommer alla som vill, ha förmågan att se och känna bortom väggarna som skapats i 3D.

Denna avkänning inkluderar att se eller veta inom kroppar, väggar, vatten, berg, skogar, bilar eller någon annan vibrationsskapelse. På ett sätt har ni blivit påprackad supersynen av serietidningen Stålmannen för decennier sedan.

Till en början kommer ni förmodligen bli förvånad över detta nya sinne precis som er barnvarelse blev när ni fick veta att det var smärtsamt att röra en het spis. Ni lärde er sedan att använda samma ”tortyr”-objekt för att laga er mat. Så är det nu.

Ni kanske fördröjts av förmågorna ni nyligen lagt till er repertoar. Ni kan uppfatta dispyter innan någon berättar om dem. Ni kan få tag på nära och kära som är till synes förlorade. Ni kan läsa av er kropp för att avgöra vad den behöver för att livas upp. Och allt sker genom att bara veta. Inte med starkt ljussken och högljudda klockor av lovord – utan bara med vetskap om att så är fallet.

Vad förväntas ni göra med denna nya förnimmelse? Vad ni än vill. Ni har gått igenom de olika portalerna för nya ni med bravur vilket gör att ni kan skapa nya delar av ert vetande. Så är det alltså, att den vanligaste delen som skapas av de flesta av er vid denna tidpunkt är ett vetande bortom vad ni trodde ni kände till.

Detta nya sinne är lite av en gåva för de som ännu inte har skapat sin jorddröm – att låta dem undersöka sin inre varelse, efter dess verkliga behov och önskemål. Med detta nya sinne kanske ni kommer upptäcka att er jorddröm är en del av er totala dröm, men inte er kompletta dröm. Kanske detta nya sinne kommer att skifta er dröm helt. Kanske ert nya sinne inte kommer att ha något att göra med er jorddröm annat än så att ni kan uppskatta det mer fullständigt. Det har ingen betydelse.

Bara vet att ni är annorlunda. Att ni har lagt till ett sinne som var okänt av nästan alla över hela jorden under eoner. För detta sinne skulle ha varit alltför smärtsamt för de flesta under rädslans eoner. Att veta att någon kommer att skada någon och inte kunna stoppa det skulle ha lagt alltför mycket smärta och press på er. Så detta speciella sinne – att bara veta trots fysiska gränser – behövde tid för att utvecklas. Så är det nu, att ni älskar er själv tillräckligt för att låta det finnas.

En del av er hade glimtar av detta sinne/färdighet innan denna övergång satte igång på allvar. Kanske ni visste saker när ni växte upp eller som vuxen, som andra inte gjorde. Men dessa färdigheter var troligen dolda eftersom de inte var konventionella. Och de som var modiga nog att agera utanför det konventionella stämplades därefter.

Så är det nu, att ni är fullt kapabel att hävda hela er, utan rädsla för etiketter eller isolering. Ni behöver inte längre gömma er i en grotta eller inom er färdighetsnivå – och låtsas att denna känsla var en lyckträff i stället för en del av er helhet som ni ignorerade, förnekade eller glömde under eoner.

När ni vaknar upp, när ni blir ni, kommer underbara dolda talanger fram i förgrunden. Varav den första, för många, är förmågan att veta något utan att ha fått det berättat för sig eller ens bekräftat. Möjligheten att skapa förändring utan att behöva någon som berättar för er vad den förändringen är eller borde vara.

Om ni vet så mycket, vad kommer att stoppa er från att heala dem som inte vill bli healade eller hjälpta? Vad hindrar er nu? Ni har redan dykt ner i denna pool av urskillning lite genom att veta, till exempel, att ge pengar till drogmissbrukare förmodligen inte kommer att ändra deras drogvanor förrän de så önskar. I stället ger ni dem mat eller tillåter dem att hitta sin väg. Så är det nu.

Ni kommer inte få information från dem som inte vill bli botade eller interagerade med, på ett kärleksfullt sätt. Istället kommer ni finna stor glädje i att öva på er själv och andra som är begeistrade och intresserade av möjligheterna.

Ni kommer att veta. Och ni kommer att agera därefter. Så är det. Amen

 

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...