Änglarna via Ann Albers, 15 februari 2020  

 

Änglarna, 15 februari 2020  

Via Ann Albers  

 

Kära vänner, vi älskar er så mycket. 

Inte en enda själ har mer makt över er än ni själva har. Era känslor är era känslor. Er vibration är er vibration. Er själ är er och endast er, och den har makt och kontroll över er kropp, er vibration och därmed över yttre omständigheter som påverkar ert yttre liv.  

Om ni förblir anslutna till det Gudomliga kan inget ont komma åt er, för ondska är en illusion. Allt är kärlek. Ondska är det som har glömt sin sanna natur. Ondska är den yxa som hellre hugger av en arm i stället för att ge bränsle till elden. Ondska är den person som är så sårad att den anser att det är OK att skada er – men är dessa själar verkligen onda? Inte i våra ögon. Aldrig i våra ögon. De har helt enkelt blivit missbrukade. De har helt enkelt glömt sitt ljus.  

Om ni kan förbli ståndaktiga i ert ljus, oavsett vad som händer omkring er, skulle ni förbli oskadda även om bomber föll omkring er. I fullständig kontakt med det Gudomliga kan ni krama någon med en mycket smittsam sjukdom utan rädsla för att smittas. Vi rekommenderar inte att ni gör det medan ni fortfarande försöker att återknyta kontakten med ert Högre Jag. Ni är ännu inte redo, för om ni har den minsta anstrykning av rädsla eller tvivel tillåter ni dessa att komma in i er vibration. Ni låter er själva påverkas av dem.  

Det finns dock en djupare sanning. Ingenting, ingen – inget virus, ingen skurk, ex-make, föräldrar, chef, eller mördare – har mer makt över er än ert Ljus när ni är i samklang med det Gudomliga.  

Ert ljus, Guds ljus, är miljontals gånger mäktigare än något mörker, än någon som har glömt eller blivit missbrukad. Ert ljus belyser en enastående sanning. Ondska är en illusion. Det finns bara ljus som minns, och ljus som har glömt.  

Ljuset och kärleken inom er vill bara att ni ska knyta an till ljuset och kärleken i er yttre värld. De har ingen önskan att knyta an till dess mörker. De vill bara lysa genom deras mörker tills de också kan se sitt eget ljus. Ljuset och kärleken inom dig vill bara ansluta med ljuset och kärleken i din yttre värld. Den har ingen önskan att få kontakt med deras mörker. Den vill bara lysa genom sitt mörker tills de också kan se sitt eget ljus. 

Denna kärlek inom er vill skina på illusionen av världen och säga: “Jag ser er! Jag ser er själs sanna natur. Även om ni har gått vilse i mörker och illusion vet jag vilka ni verkligen är. Jag är ljuset, kärleken, hälsa, välstånd, lycka, glädje, harmoni och enighet – fältet av gränslös potential som finns hos alla och andas som Ett i allt. Jag är Ett med ljuset bakom all sorgsenhet, all ilska, all upprördhet och all avundsjuka. Jag ser bortom illusionen. Jag står bara i förbindelse med ert ljus” 

Och så, kära vänner, ju mer ni strävar efter att omfamna er själva med kärlek, och ju mer ni försöker se ljuset tränga igenom den mörkaste situation, desto mer kommer ni att känna kärleken, ljuset och Närvaron av det Gudomliga inom er och även i allt skapat.  

Ju mer tid ni tillbringar i tystnad för att knyta an till den stora, expansiv natur som är ert sanna jag, desto mer kommer ni att vara obesvärade av era utmaningar, av världen, av andra och av situationer omkring er. Även de tankar som försöker hindra er från att känna glädje, kommer att försvinna. 

Som ett träd som rotar sig i jorden och sträcker sig mot himlen förblir stadigt i stormen, så är också ni rotade i kärlek och kommer att stå emot livets stormar. Ni kommer först att tro att ni inbillar er, sedan kommer ni tro på  det och till slut kommer ni helt enkelt att veta och uppleva den godhet och kärlek som finns bakom alla illusioner mörker, smärta och lidande. 

Frukta inte världen, mina kära. Var inte rädda för politikerna, virus, krigen, brottsligheten, ilskan eller hatet. Bed för dem. Sänd dem ert ljus. Vägra att tro att mörkret har någon makt. Ljuset kommer att segra till slut. Håll er vibration på en hög nivå så att ni kan känna glädje, kärlek och frid.  

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket. 

Änglarna. 

 

 

Översättning Ulla Krogh 

 

Du gillar kanske också...