Hilarion, 1-8 februari 2015

Hilarion

1-8 februari 2015

Kära Ni,

Då ni släpper taget om alla era gamla idéer och förväntningar på hur saker skall vara och öppnar upp er själva för de nya dimensionerna av verkligheten som kommer fram, kommer ni individuellt och kollektivt få direktiv på de nästa stegen på er väg och den större delen ni spelar i den övergripande planen för mänsklighetens evolutionära resa. Uppmärksamma de trender som kommer upp genom samtal med andra, böcker som ni läser nu, historierna i nyhetsmedia och de filmer ni tittar på. Spirit arbetar ofta genom sådana vägar, för att få er att uppmärksamma den riktning var och en av er men också det stora kollektivet nu är på väg in i. De erbjuder ledtrådar och antydningar på det som kommer fram vid den här tidpunkten för att ge er vägledning och riktning. Ni kommer att förstå vägen framåt genom att vara stilla och lyssna på den tysta rösten inom er. Då ni får kontakt med de högre aspekterna av er varelse, kliver ni in i den eviga källan av det gudomliga, vilken är den sanna källan för er kraft. Då ni är i linje med den gudomliga viljan, bjuder den in lösningen och manifestationen av allt som ni behöver inse i förståelsen av ert sanna syfte för att vara på planeten vid den här tidpunkten.

Allt som ni haft som vision och avsikt kommer nu tillsammans för att skapa den verklighet som ni har sökt men ni måste släppa taget om de eventuella förutfattade meningar om hur detta skulle ta form och ara låta det ske. Genom att alltid ha det högsta bästa som avsikt och den bästa utkomsten för alla, aktiverar ni de osynliga universella krafterna som arbetar unisont med er för att kunna manifestera allt det ni önskar er. Tillåt dessa nya impulser att göra sina jobb i era liv och följ med i flödet av de kommande händelserna i den takt de uppstår. Ha tillit till att ni är på rätt väg för att få det högsta och bästa som ni har önskat. Acceptera allt som ni erbjuds och öppna upp portarna för tacksamhet så att flödet fortsätter. Då ni släpper taget om er fixering på resultaten av det ni visualiserat, öppnar ni upp slussportarna av det sanna måttet hos den essens som ni sökt och det kommer definitivt komma med gudomlig timing och föra med sig succé i alla era åtaganden.

Era kreativa projekt kommer att göra succé när ni är i linje med det gudomliga medvetandet hos allt i liv i kosmos och detta för med sig manifestationen av ert högsta öde och era bästa resultat. Acceptera allt som kommer upp till ytan med kärlek och urskillning inom era hjärtan. Ni är exakt där ni behöver vara på er andliga resa och allt uppenbaras med elegans och lätthet. Det är en bra tidpunkt att vara stolt över allt ni uppnått i era individuella och gemensamma ansträngningar och att låta ert starkare ljus skina. Var uppmärksam på möjligheten att ta till er energier och känslor ifrån andra. Återställ era gränser så skall ni se att detta upphör. Behåll en hälsosam självrespekt och egenvärde och kom ihåg att ni är lika unika och värdefulla som vem som helst av era bröder och systrar som också samskapar sina verkligheter. Det är tväranvändningen av era gemensamma mål ni behöver fokusera på och hur ni bäst tjänar gällande det, hellre än att låta andra köra över er inre visshet om den väg ni skall följa. Var sanna mot er själva i alla angelägenheter.

Erkänn den sanna gudomliga varelsen som ni är och perfektionen i er väg i livet hittills. Det är genom att vandra på den vägen, med alla dess utmaningar, hinder och upplevelser som ni nu är på denna nya plats som ligger framför er. Undersök detta nya ställe och börja upptäcka alla de gränslösa möjligheter som er expanderade medvetenhet, uppmärksamhet, kontakt och syfte för till ert inre vetande och gör det mesta av den vetskapen på kreativa och kärleksfulla sätt. Titta på era bröder och systrar i det högsta ljuset, kärlek och medkänsla och på det sättet kommer ni att fylla dem med kraft så att de kan bli allt som de kan vara. Rör er genom livet med mer styrka, mod och säkerhet i riktning mot era mål, för att uppnå allt ni önskar och var inte rädda för att uttrycka er individualitet. Tala er sanning när det behövs, med ärlighet och integritet när ni kommunicerar med andra och vet att ni är värdiga att lyssnas på. Från denna plats av egen kraft, kommer ni alltid känna er glada och nöjda, bara över att vara er själva.

Vad ni än önskar skapa i världen, måste det först förfinas inifrån med en tydlig vision av vad ni verkligen vill ha. Den bild ni har i ert huvud om hur ni tjänar och skapar, arbetar och lever kommer att ge er det stöd ni behöver för att manifestera detta i verkligheten. Se och känn denna vision tydligt, agera som om ni redan har manifesterat och tagit emot den. Visualisera er själva i era önskade situationer som om det redan är sant. Tillbringa tid med att uppleva hur det känns att vara där, hur det ser ut och hur det smakar. Börja tänka och agera som om det redan är manifesterat i er vardag. Älska vad än det är ni gör och fira era skapelser då de bär frukt. Upplev hur bra det känns att ert sanna inre ljus rör sig genom er och ut i världen. Det är dags för er att skina!

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Svensk översättning: Charlotta Olsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...