Hilarion, 5-12 april 2015

Hilarion

5-12 april 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni,

Dessa tider är av stor betydelse vilket också innebär stor möjlighet att påverka etern runt Jorden, med avsikten till den typ av värld som ni önskar att leva på; för er själva, era nära och kära och mänskligheten i allmänhet. De av er som är praktiserande (och praktiska) utövare av energin av kärlek, ljus, helande och frid kan förstora dessa positiva energier via ert kraftfulla uppsåt. Ta en stund till att avsiktligen tänka att alla kärleksfulla, upplyftande och glada energier denna tiden förstoras tusenfalt och att de bevaras och upprätthålls permanent på planeten. Låt varje ögonblick av glädje och lycka ni upplever ägnas åt upphöjandet av allt på er planet. Må allt som lever, andas och har liv på denna söta jord välsignas bortom det mätbara, med allt som är gott!

Då ni låter er gudomliga essens att fylla dessa utrymmen inom er som håller på att renas, blir ni ett allt större ljus i världen. Er lugna och fridfulla närvaro påverkar allt och alla inom er egna intressesfär. Ert leende kan göra en värld av skillnad i någons liv i dag. Då ert ökade ljus strålar utåt i världen, förbinds det med andra på det kristallina nätet och denna aktivitet startar en kedjereaktion i en allt bredare anslutningskrets. Varje rent och kärleksfullt hjärta bidrar till denna energi av den större helheten, den kollektiva energin i mänsklighetens medvetande. Detta är hur positiv förändring sker på er planet. Då mänskligheten börjar uppleva ett mer upphöjt och upplyftande tillstånd av sitt varande, så gör de valet att aldrig gå tillbaka till en värld av lidande och smärta igen; istället matar de den nya energin med sina egna kärleksfulla avsikter och väljer att leva i ett tillstånd av balans och harmoni, för de förstår hur viktigt det är för allas bästa.

Varje person har denna förmåga att skapa vad de verkligen önskar i sina liv. Varje person är skaparen av sin egen verklighet. Varje människa måste ta personligt ansvar för det som de ger ut i världen. Det människan ger ut av sitt fokus och energi i världen kommer att speglas tillbaka till dem och denna vetskap kommer att bli allt tydligare i varje människas vardag. Vi betonar vikten av att låta denna förståelse genomsyra ert medvetna medvetande. Det är en medvetenhet fylld med initiala utmaningar då ni strävar efter att omvandla era tankar, ord och gärningar, men när ni arbetar tålmodigt med er själva, kommer ni finna att det blir mycket lättare då ni går framåt in i de nya erfarenheterna av ihållande lycka och glädje i era dagliga liv. När ni sprider dessa högre frekvenser, kommer de omkring er också påverkas till att återansluta till sina egna gudomliga väsen.

Då varje person väljer att stanna i integriteten för sina sanna jag – deras glada och upplysta jag – kommer många av världens nuvarande problem att lösas på ett fredligt sätt. Samspelet mellan jordens invånare kommer att förkroppsligas och reflektera respekten av vetskapen om att alla levande varelser på planeten kommer från samma Källa. Det blir svårare att förneka att det är så eftersom denna medvetenhet utvecklar sig. Fred och syster / broderskap blir mer inbäddade i medvetandet hos alla. Viljan att vara en person av välvilja och hög integritet kommer att slå rot inom varje människas hjärta. Då varje person ser det levande beviset på denna medvetenhet som utspelas mellan invånarna på planeten, kommer det till en naturlig acceptans som det nya sättet att vara på.

Vägen framåt för en fredlig värld utvecklas i en snabbare takt. När fler individer ansluter till den inre kunskapen som kommer från att tänka med hjärtat snarare än sinnet, så släpper de tillståndet av rädsla och illusionen som deras mänskliga ego har hållit dem i och de ser att världen kan vara en trygg och lycklig plats för alla. Kvaliteten på livet och levandet blir den nya inriktningen och avsikten för majoriteten av mänskligheten och denna medvetenhet höjer ribban för alla.

Tills nästa vecka …

JAG ÄR Hilarion

Översättning: Helene Alexandersson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...