Plejaderna, 2 februari 2015

Plejaderna

2 februari 2015

Via Maryann Rada

Finns det tillräckligt med tid för att göra de saker er själ la fram för er, när ni först bestämde er för att ge er in leken på Jorden? Eller kommer systemet att kollapsa och ta med sig illusionen av en verklighet som ni har lärt känna och i varierande utsträckning lärt er älska? Bara om ni bestämmer er för att släppa några av idéerna om vilka ni är och vad ni gör här.

Ni förstår, var och en av er har en roll att fylla och att berätta sanningen. Många av er har glömt den huvudsakliga poängen med er vistelse här. Trots att ni har ett högt medvetande, hög medvetenhet, interdimensionell telekinesisk tankeform och allt annat ni har, så har ni kanske tappat tråden vad det gäller själens syfte och plan – att finna kärlek överallt och stråla den tillbaka till Källan.

När det är dags att ge er en sammanfattning av allt ni har åstadkommit i kraft av er förmåga att skapa någonting ur ingenting, kommer vi definitivt att sitta ner med er och stilla er nyfikenhet. Vet att ni har gett er själva den största möjlighet att vara effektiva varelser genom att välja att vara här på Jorden nu. Andligt, fysiskt, emotionellt och mentalt – har ni satt er prägel på allt omkring er – outplånligt, oförtrutet och utan att tappa bort er integritet.

Under eoner av tid har ni gett er själva till den större intelligensen av ”Spelet” på Jorden. Ni har slipat era förmågor till viss punkt, och nu när ni är redo på tröskeln till en ny medvetandenivå, en ny spelnivå, har ni lite tid att överväga konsekvenserna av en så stor bedrift som att ta er till denna punkt i mänsklighetens evolutionära historia. Här är ni nu, redo att gå vidare till något helt nytt, utan att riktigt veta vad det innebär, men ändå beredda att släppa taget om det som varit och gå in i en ny verklighet.

Vad kommer ni att finna när ni deltar i den kollektiva födelsen av ett nytt medvetande för mänskligheten? Det visar sig i sinom tid, men det är det som ni redan har skapat, vilket vi tidigare har antytt. Låt oss förklara på ett djupare plan för att skingra era tvivel och farhågor, eftersom det kan finnas en anledning att rikta en kollektiv uppmärksamhet åt det, bara för att vara säkra på att alla spelarna är på samma linje.

De människor som ni har haft att göra med från en tidpunkt till en annan, har varit viktiga aktörer i er egen tid. Den del av er själva som ni har sett reflekteras hos dem, har gett er en strategi när ni går in på nästa stafettsträcka. Ni har ibland varit mottagliga, ibland uppriktigt förargade och ointresserade av återspeglingen av den självupptagenhet som den andra personen visat er, men ni har alltid haft kurage nog för att föra metaforen vidare.

Det har alltid varit upp till er hur ni vill befria er från anspänningen i igenkännandet, även om det betyder att ni håller fast vid det tills ni är redo att släppa taget, och även om det i sin tur betyder att ni accepterar att det avlägsnas med våld genom oförutsedda svårigheter. Oavsett vem eller vad som kommer i er väg för att hjälpa er att ta itu med det ni ser, är det alltid ert val i slutändan.

Som saker och ting är nu har ni sett en hel del grupper av människor som tar order av andra och som kommer att få stå till svars för sin girighet och illvilja mot den mänskliga rasen. I den gruppen ingår skurkar och politiker och mörka diplomater för skuggregeringarna. Har ni lyckats se dem för vad de är, även när de är förklädda?

Ibland verkar det som om själen aldrig kommer att bryta sig loss från de transitiva kedjorna i verklighetens matrissystem, utformad för att hålla dem nere och använda dem för allt vad de är värda, angående individens livsmaterial. Ibland verkar det som om alla förföljares usla gärningar och oklarheter aldrig får någon påföljd.

Räkenskapens tid är kommen och för ett ögonblick kan man knuffa ”ibland” åt sidan och etablera någon slags längtan efter sanningen i allmänhetens ögon. Det är inte vår sak att säga hur, när eller varför ett sådant perspektivskifte skulle komma i fokus. Det är bara för oss att ge en vink när det förmodas ske, och att uppmuntra er att se in i era hjärtan och hitta modet att ta er oräddhet och leda er själva ut ur träsket där kurragömma leken har utspelats.

Kärleken finns där. Kärleken väntar på er. Den har funnit där hela tiden, överdragen med tygstycken och hexagoner och sifferpussel och ränder av alla slag. Den har, precis som er inre gudomlighet, blivit oigenkännlig med en sådan oordning i sin kärnkod. Så titta in i skuggorna, kära vänner, för ni kommer att komma närmre priset av att ha funnit de sista spåren av kärlekens vilsegångna bitar. Genom att erkänna dem för vad de är, kan ni se en tydligare bild av hela verkligheten – sanningen om er egen verklighet – och börja förstå den kärlekslösa illusion som har infiltrerat matrisen i en förödande grad. Ni har den makten. Vi föreslår att ni använder den för allas bästa.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Maryann Rada, http://opalescentnine.com

Originally posted on Renegade Thoughts, http://renegadethoughts.wordpress.com

Du gillar kanske också...