Hilarion

Hilarion

14 september, 2014

Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Mina Kära,

 

Det är dags att skilja er från de oändliga distraktionerna som framkommer i outtröttliga försök att ta er från inre kärna av kunskap. Se istället mot himlen de kosmiska konstellationerna som äger rum. Detta är absolut stora nyheter och viktigt för er att lägga märke till medan ni genomgår era dagliga rutiner och förpliktelser på planeten. Det finns nu mycket som är tillgängligt för urskiljning och att återupptäcka. Då Jorden för sig mer in i sfäriskt tidsbälte så för det till fokus många urgamla minnen och kunskap. Dessa är redo att återinföras in i civilisationen under utveckling som ni är en del av. Bli centrerade inom och se om ni är redo att föra fram dem. Jordens atmosfär har såtts med ny kunskap som bara väntar på att föras in i fokus av sådana som ni, framtagande av kunskap från det förgångna som bara behöver bli uppdaterade för att bli till stor nytta i detta nu.

 

Världen står redo att omfamna mer kunskap och nya metoder som är i linje med och i harmoni med Källa på ett sätt som inte efterlämnar spår på er planet och inte skadar någon eller något på den. Det är en potential som nu står redo att manifestera i er nya verklighet. Vi frammanar de som frivilligt anmälde sig att föra fram dessa för att assistera under dessa tider. Djupt inom er så har ni denna vetskap och denna kallelse från de höger dimensionerna kommer att aktivera denna vetskap. Vi förväntar oss att många kommer att svara denna kallelse och kommer att göra förbättringar på planeten och dess kungadömen till sina högsta prioriteter, istället för att involvera sig själva i ett oändligt sökande efter personlig vinning och makt, för detta tidigare koncept blir du hög av aska. Ni kommer från platser i universum där det högsta och bästa goda för alla är ligger längst fram i det kollektiva och kooperativa medvetandet och där alla har allt de behöver och när de behöver det. Ni bär på mallarna av detta inom er själva och är nu redo att förankra dem in i er nuvarande verklighet.

En del av er blir kanske förvånade utav kunskapen som forsar fram igenom er, för det blir i ett område som inte sågs till tidigare på ett allvarligt sätt, men om ni undersöker ert förgångna så kommer ni att se att potentialen fanns där, sjudande i bakgrunden av era liv. Låt det flöda igenom er och lita på processen, vad än som kommer igenom. Inse att var och en av er är här vid denna tid för att bidra med era unika och värdefulla gåvor till ert framkommande nya samhälle, i vilken form de än tar. Det kräver enbart er tro och självförtroende. Universum överflöd flödar in i varje liv och många dörrar som fram till nu var stängda öppnas. För att få detta överflöd så måste ni öppna er själva för att ta emot det och det görs genom daglig stillhet och inre tystnad. Detta överflöd som vi talar om kommer på vingar av kärlek i form av kreativa idéer som måste genomföras, för ett agerande krävs för att se till att manifestation av alla idéer blir fruktsamma.

 

När nu detta är sagt så är det upp till var och en av er att noga skriva en journal över alla idéer och tankar som kommer till er varje dag. Att noga hålla reda på tidpunkter och datum är också viktigt, vilket kan vara hjälpsamt för er vid en senare tidpunkt. Era av gud välsignade guider arbetar nu med er för att väcka upp dessa aspekter av ert autentiska varelse genom framförande av ord, tankar och bilder i ert sinne. Dessa är ämnade att hjälpa er och att ge er ledtrådar och tecken för att guida er på vägen. En del av kallelserna som ni får kanske förefaller omöjliga att utföra i er nuvarande situation, men om ni noga skriver ned dem i er dagbok så har ni skrifter som senare kommer att påminna då tiden för dem är kommen att manifesteras.

 

Vi, era guider, strävar att arbeta med er för att hjälpa på er spirituella framsteg och kan också hjälpa er i alla situationer som ni för närvarande försöker att hantera genom att hjälpa er att se alternativa lösningar eller genom att införa nya idéer och perspektiv in i ert medvetande så att ni kan få ert liv att fungera. Vi kan inte utföra ert spirituella, mentala, känslomässiga och fysiska arbete åt er, för det är helt och hållet ert ansvar och ett område för ert eget personliga guidande, men vi kan och göra ofta det – lyfta upp och inspirera och ge er kraft att se er väg igenom utmaningarna som ni stöter på då ni har inkarnerat på denna planet. Under er tid av stillhet och inre tystnad så tala till oss och be om assistans med ert dagliga liv, för utan er medvetna förfrågan så kan vi inte ge assistans, för vi måste hålla oss inom den universala lagen av icke-inblandning med er av gud givna fria vilja och val. Vi är här och vi är redo.

 

Till nästa vecka,

 

JAG ÄR Hilarion

 

©2009-2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://therainbowscribe.com

 

 

Du gillar kanske också...