Hilarion

Hilarion

21 september, 2014

Kanal: Marlene Swetlishoff

 

 

 

Mina Kära,

 

De som kan kan hålla sig borta från de nuvarande distraktionerna kommer samman i ett fokus för världsfred. Denna energi förstoras och multipliceras av de högre dimensionerna, för som tidigare har sagts, närhelst två eller fler kommer samman så finns också där Kristus medvetandet. Krafterna av ljus och kärlek tar stor förtjusning i att förena sig med individerna som tar del i ett globalt fokus för att föra in det högsta bästa möjliga för Jorden och hela mänskligheten. Genom ansträngningarna av dessa kombinerade krafter av ljuset så äger många positiva och godartade förändringar rum i världen. Det är ett heligt arbete som utförs med kärlek och vördnad från de som följer sitt kall. Ljusa själar runt om i världen vänder sig inom för att erbjuda sin djupaste och mest hjärtliga önskan till Skaparen av Allt Som Är i tro och tillit och en djupare förståelse av att var och en av dem är en gudomlig gnista av det gudomliga som manifesteras på Jorden.

De vänder sig sedan om för att kontemplera skönheten av världen runt omkring dem och celebrera naturens under, den otroliga soluppgången och solnedgången, myriaderna av små djur som omger dem, var och en unik och otroliga i derasutsökta detaljer. De dricker färgerna av blommorna och lägger märke till hur varje kronblad förefaller att utstråla ljus från inom. De förbinder sig med träden och lyssnar på deras tidlösa meddelanden av kamratskap, närande och stöd. De börjar att inse att livet frodas på deras planet och allt är förbundet med Allt Som Är och att de också är en del av det. De har en känsla av att varje ögonblick som de tillbringar med att kontemplera och beundra undren i denna värld som de lever på är ett bejakande och ett erkännande av tacksamhet för välståndet som skapades för deras njutning. Det är på detta sätt, inser de, som universum svarar genom att ge dem mer av vad som fyller deras hjärtan med glädje.

Fred i världen skapas av ett medvetande i taget och när detta medvetande inom varje person förstår att genom att hylla allt som är bra i sina liv, även om det inte kan förefalla mycket i andras ögon, så håller det flödet av nåd, välvilja och positiv energi som en konstant bakomliggande kraft som agerar i deras liv. Dörren till högre medvetande, till uppstigning, ligger i det konstanta och fortsatta känslorna av ett sublimt tillstånd av glädje, lycksalighet och tacksamhet. Att utöva och att känna dessa tillstånd binder folk till de högre världarna av uppfattningar och när dessa högre världar väl har uppnåtts inombords, så är det inte längre tänkbart att gå tillbaka till de gamla sätten.

Uppgiften blir då att sträva efter att uppnå dessa tillstånd av att vara och känna. Att lära sig att känna igen gamla tankar som stiger upp synbarligen från ingenstans, att observera sig själv ha dessa tankar som uppstår, och att se att det är gammal energi som inte längre användbar i en persons liv och bara släppa det utan att engagera den gamla energin genom att häfta det till något aktuellt i sitt liv – Att snabbt byta ut denna gamla tanke med en ny överväldigande. Då detta utövas så blir det lättare och lättare att förbli i det sublima tillståndet av glädje och lycksalighet, som automatiskt genererar tacksamhetskänslor. Ju fler människor som börjar att förkroppsliga dessa existenstillstånd desto mer kommer världen och folket runt omkring dem att reagera med en motsvarande godartad energi. När varje person börjar att ära sina systrar och deras bröder då de ärar sig själva så blir fred ett naturligt och nådigt slutresultat.

Det är de vars hjärtan är fredliga mitt i de största av utmaningar som skapar en bättre värld för sig själva och för andra. Det är de som förstår att genom att släppa all förbittring, vrede och behov för hämnd så håller de uppe alla och allt inom hela deras sfär av inflytande. Ni behöver bara titta på historien i er värld för att känna igen dessa skinande ljus, de människor som stod i sitt ljus, i deras fortsatta tro på att uppehålla de gudomliga koncepten av fred, förlåtelse och enhet med största mod och uthållighet trots fara och att förstå att ni också kan vara en av dem. Förbli starka och fasta i enheten av det gudomliga och allt blir bra.

 

Till nästa vecka,

 

JAG ÄR Hilarion

 

©2009-2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://therainbowscribe.com

 

Du gillar kanske också...