Hilarion via Marlene Swetlishoff, 6 mars

hilarion2

Hilarion, 6 mars 2016
via Marlene Swetlishoff

Kära Ni!

Transformationerna fortsätter medan varje cell i er kropp uppgraderas och omkalibreras. Med denna aktivitet kommer era känslor också upp för granskning och bekräftelse, då tidigare frustrationer och orättvisor som inträffade i det förflutna kan vara framträdande i ert fokus under dessa tider. Det är viktigt att hitta ett nytt sätt att se på dessa olösta frågor i ert liv. Be era andliga guider visa ett mer upplyst sätt att se på dessa situationer från det högre perspektivet. Det är dags att överväga synpunkter som är mer i linje med den högre versionen av er som ni nu går in i och anpassa er till dem.

Vet att distraktioner fortsätta att stå i centrum i alla aspekter av mänskligt liv. Samtidigt finns det en hel del förändringar som övervägs och genomförs. Nya regler skrivs och tillämpas. Framstegens hjul vänder sakta men obönhörligt och kommer fortsätta att göra förbättringar i alla aspekter av människans existens. Det finns en hel del kreativa och underbara idéer som förs fram av dessa tiders progressiva tänkare. Varje dag ger nya avslöjanden som håller människor engagerade i de fortsatta dramer som utspelar sig samtidigt som dessa underbara nya inledningar utvecklas.

Mänskligheten utsätts för det goda, det dåliga och det gräsliga och utmanas dagligen att älska allt till helhet. Det tillkommer varje själ att bibehålla sin integritet och höga krav på uppförande, medan man betraktar andra på världsscenen som visar tecken på haveriet av de accepterade normerna för mänsklig interaktion i dagens samhälle. Användandet av metoden att ständigt välsigna alla människor och situationer som frestar på ens tålamod, är ett underbart sätt att arbeta på att uppnå ert mästarskap över de tätare vibrationerna, som frodas i världsliga angelägenheter under dessa transformerande tider.

Kärlek i alla dess uttryck fortsätter att ge svar på de många förbryllande utmaningar som ansätter mänskligheten. Vi hävdar att för varje lågvibrations-handling finns det åtminstone ett dussin som kommer från en plats av kärlek och önskan om fred och god vilja. Majoriteten av mänskligheten, i dess hjärta av hjärtan, vill ha en värld av harmoniska och respektfulla lösningar på de utmaningar som hela mänskligheten står inför i sitt dagliga liv.

Fortsätt att vara kärleksfulla, medvetna och medkännande individer som upprätthåller den högre visionen för er värld. Det är er kärlek som möjliggör framträdandet av högre lösningar och upplösningar. De som deltog i fokus för fred i Syrien med James Twyman ser nu en vapenvila i det området. Det är ett kraftfullt och underbart exempel på kraften hos människor som är förenade och vad de kan åstadkomma. Ni uppmuntras starkt att lägga er energi och fokus på den kommande Planetariska Hjärtats Meditation den 11:e, 12:e och 13:e mars. Ni, i enhet med miljontals andra, KAN älska tillbaka världen till helhet. Låt oss göra detta tillsammans!

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...