Hilarion, 19-26 april 2015

Hilarion

19-26 april, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Älskade Ni,

Alltsedan urminnes tider har var och en av er besökt och återkommit till er vackra planet genom en följd av inkarnationer, från andevärlden till mänsklig form. Era hjärtan har flätats ihop med Jordens hjärta och ni strävar efter att bringa healing och återställning till henne på alla sätt som ni som individer kan, men det som ni inte kanske känner till eller är medvetna om, är effekten som era ansträngningar har i medvetandefältet som är som ett gigantiskt nät, ett nätverk och en behållare för energi som av var och en på planeten har samlats alltigenom årens lopp. Detta är energipoolen som nu börjar bli rensad genom en process som för tillfället påverkar alla men mest dem som är energikänsliga bland er. När ni märker att känslorna väller upp inifrån er, var medvetna om att det är det kollektiva fältet som ni får tillgång till. Sänd kärlek till Jorden när detta sker, för det hjälper till att skingra de gamla energierna som nu frigörs; och lösgör er varsamt från det genom att tänka på något vackert som Jorden erbjuder för alla att njuta av.

Jorden håller på att förberedas för ett nytt skifte då inflödet av kosmiska energier från de senaste dagarna börjar verka. Fler mirakler som inträffat i naturen har observerats och delats på internet, som är det aktivitetsnät som sammanbinder er. Jordens befolkning och även djuren, håller på att öppnas för kärleken inifrån som är allas verkliga särdrag. Denna förbindelse länkar samman alla på planeten till en harmonisk enhet. Det finns en större känsla av välmående som fyller upp de utrymmen där det tidigare funnits gammal energi, vilken nu har öppnats upp till det större Ljuset och blivit utrensad. Det förekommer nu många fler stunder av glädje, lycka och en känsla av tillhörighet som slår rot inom mänsklighetens medvetande. Människor hjälper varandra och ber om hjälp när de själva behöver det. De tillåter sig själva att vara sårbara för att få uppleva den healing som de behöver, de vet att när många människor kommer samman och fokuserar sina energier kan healing snabbt ske.

Det blir lättare för er att finna er väg genom den mysterierika labyrinten för ni är alla i färd med att förenkla era liv så att ni kan uppleva en ännu större känsla av lätthet och harmoni och det viktigaste av allt, känslan av frid inombords. Detta hjälper det övergripande medvetandefältet att frigöra allt som har befunnit sig i otakt och disharmoni, vilket i sin tur möjliggör och förstärker alla på planeten att ta skiftet i sitt medvetande och sin uppmärksamhet till en högre handlingsnivå. Kärleken håller på att bli den naturliga tendensen då samspel mellan mänskligheten sker och också mellan mänskligheten och djur- samt naturriket. Då detta sker blir riket för naturväsen förstärkt att inta sin rättmätiga plats i den Gudomliga ordningsföljden och i den eviga livsplanen. Ett rike på Jorden kan inte funktionera ordentligt utan de övriga. Allt är sammanlänkat med livets nät som manifesteras genom var och en.

Denna sanning kommer att bli alltmer uppenbar då händelserna har sin gång. Då en livsform upplever smärta, kommer allt inom detta livsnät också att uppleva smärtan till en eller annan grad tills det blir tydligt att man för att mildra smärtan i världen, måste införa ett annorlunda sätt av interaktion mellan Jordens invånare. Det är där som mänskligheten måste stiga fram och ta ansvar för förvaltarskapet och uppsikten av alla invånare på sin planet. Röster måste höjas och bli hörda då mänskligheten kommer samman för att ta fram lösningar där alla parter vinner för det högsta bästa för alla. Att vända sig bort från det lidande hos dem som finns omkring en är inte längre en gångbar lösning, för om man gör så kommer lidandet i hela livsnätet att fortsätta. Och om det fortsätter, kommer er planets framsteg och evolution att hämmas i sin framåtgående rörelse.

När alla på planeten samarbetar med varandra i sann ödmjukhet och fredlig god sämja, kommer stora steg i utvecklingsrörelsen att ske. De goda nyheterna är att största delen av mänskligheten är redo att stiga in i sin djupare kraft som medvetna andliga varelser. De vill inte längre fyrkantigt se på orimligheterna inom systemen som har förekommit inom alla livsområden på deras planet och de vill börja förändra dem. När majoriteten av mänskligheten blir medveten om de individer som är de katalysatorer för positiv förändring vilket de är, kommer de att entusiastiskt understödja, godkänna och bemyndiga deras fokus. Då kan större förändringar än någonsin ske i en allt ökande takt. Varför? För äntligen finns ett förenat fokus som majoriteten av mänskligheten accepterar som den verklighet de önskar och den kan då lätt förverkligas.

Till nästa vecka….

JAG ÄR Hilarion

Copyright 2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

www.therainbowscribe.com

översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...