Sananda

 

Sananda, 27 september 2014

Via John Smallman

Enheten med Gud är ett evigt tillstånd

 

 

Saker och ting utfaller mycket bra när ögonblicket för er uppvakning närmar sig. Låt er inte påverkas av alla dystra nyheter från media, eftersom ni vet att det som sker är en massiv och världsomfattande rensning av negativa energier – hat, ilska, hämndlystnad och hårda fördömanden – som växer fram i många människors medvetande och orsakar enormt känslomässiga omsvängningar hos ett stort antal av dem just nu.

 

Ni, Ljusbärare och vägvisare, gör ett oerhört värdefullt och effektivt arbete genom att hjälpa, rensa och förlösa dessa energier, när ni håller fast vid er avsikt att låta Kärlek penetrera varje hjärta, så att fred kan råda över hela världen. De många pågående meditationerna för världsfred är mycket kraftfulla av två skäl: först och främst därför att ju fler människor som mediterar med intentionen att Kärlekens Tsunami (Tsunami of Love) ska uppstå i varje hjärta, desto starkare blir energiflödet. För det andra, när ni håller fast vid denna avsikt och ert syfte är att medverka tillsammans med alla andra som har samma avsikt, kan ni också öppna ert eget hjärta mycket mer, för att ta emot Kärlekens överflöd som väntar på er inbjudan.

 

Vi, de av oss som förmedlar budskap genom de olika öppna och engagerade kanalerna, har påmint er om att Kärlek alltid är svaret på alla problem, och ni har tagit till er den sanningen. Resultatet av det åtagandet är fantastiskt, eftersom det har fått er att intensifiera era ansträngningar när ni ber eller mediterar för världsfred, genom att hålla Kärlekens Tsunami i ert hjärta när ni gör det. Det är den mest kraftfulla aktivitet ni kan göra för att komma närmare ert uppvaknande. Om ni kunde se det vi ser skulle ni bli förbluffade, därför att era outtröttliga och entusiastiska ansträngningar att föra fram hela mänskligheten till ögonblicket för deras uppvaknande håller på att lyckas bortom era vildaste fantasier.

 

Det energifält som varje människa uttrycker, som en del av sin gudomliga natur, har varit fruktansvärt undertryckt och begränsat genom de attityder som i stort sett varje mänsklig kultur genom tiderna har antagit och uppmuntrat. Ni är alla oerhört kraftfulla varelser därför att det är så Gud, er kärleksfulla Fader, skapade er. Men när ni valde att gömma er i illusionen för att spela era separationsspel, valde ni också att göra spelen mer realistiska genom att pressa tillbaka och undertrycka era medfödda gudagivna krafter, och i eoner glömde ni bort att ni hade dem. För större delen av er verkar det som att ni är små obetydliga mänskliga varelser, som antingen är välsignade eller dömda till en otroligt kort livstid, ett tidsspann så kort att det är omätbart i förhållande till den tid Universum har existerat.

 

Ni sökte separation och obetydlighet och ni har, enligt er egen uppfattning, uppnått det tillståndet eftersom det framstår för er som att det är ett tillstånd som gavs till er av misstag när Universum bildades ur intet, av en ren slump! Men Universum är en del av den illusion ni byggde upp och i vilken ni skulle spela era vansinniga och skrämmande spel, och när ni påvisade bristerna i att vara en mänsklig varelse i ett enormt, och till synes oändligt Universum, genom att välja att begränsa er själva till det tillståndet, avstängda från alla era sinnen – era oändliga och gudomliga sinnen – från sanningen om vilka ni verkligen är, har ni en situation som är helt oacceptabel. Därför hukar ni er ner och låtsas inför er själva att illusionen är verklig och försöker leva i den. Ni valde att tro att ni mer eller mindre är maktlösa, obetydliga individer i en extremt fientlig miljö som på ett eller annat sätt kommer att förgöra er. Ni är sannerligen vilsna och förvirrade!

 

Men ni är bara vilsna och förvirrade i en tillfällig dröm! En dröm som ni fortsätter att förlänga och upprätthålla, eftersom rädslan den har skapat i er framstår som mycket verklig. Den är overklig! Men så länge ni tror på den, kommer den att ha total makt över er! Ni är gudomliga väsen skapade av Gud för att leva i oändlig glädje. Han gav er all sin makt på grund av sin oändliga Kärlek för er, och ni, i ett ögonblick av vansinne, valde att separera er själva från de underverk som Han hade skapat för er, för att uppleva obetydlighet – tomhet!

 

Äntligen har ni kollektivt bestämt er för att vakna upp ur denna mardröm och återvända till det Hem, Himlen, den gudomliga Närvaron från vilken ni aldrig har varit åtskilda, och från vilken ni aldrig, aldrig någonsin skulle kunna bli separerade. Enheten med Gud är ett evigt tillstånd. Ni skapades med fri vilja, eftersom Kärlek inte binder, håller fast eller begränsar på något sätt. Följaktligen var det så att när ni valde att spela era smärtsamma spel, var ni definitivt fria att göra så. Nu håller ni på att minnas att de bara är spel, overkliga situationer som ger er smärta och lidande, eftersom att vara skild från Gud är smärtsamt.

 

Så tacka er själva för det faktum att vad ni har byggt upp är overkligt och inkonsekvent, en inbillad och totalt omöjlig existens från vilken ni har valt att vakna upp. Det uppvaknandet kommer allt närmre. En del som lever på Jorden skulle vilja behålla illusionen, därför att de i sin galenskap tror att den ger dem makt, men deras inflytande krymper när majoriteten har beslutat sig för att det finns absolut ingen mening i att fortsätta spela dessa intensiva och kärlekslösa spel, där alla lider.

 

Ni är på upploppet och ert uppvakningsögonblick är nära förestående. Tillåt inte er själva att dras med i illusionens drama med dess krig, dess fördömande och dess beslutsamhet att straffa missdådarna, och dess avsikt att kräva återbetalning av dem. I illusionen är alla syndare! I illusionen är fördömanden alltid närvarande, och fördömande är det som separerar er från varandra! Var ärliga och acceptera att ni har valt att ta ställning, nästan varenda en av er.

 

Släpp behovet av att tillhöra ”rätt sida”. Gå framåt i Kärlek och välj att dela och utöka Kärleken till alla utan undantag som ni samverkar mentalt, känslomässigt eller fysiskt med. När allt kommer omkring är ni alla, varenda en av er, Guds älskade barn. Ni är alla en del av Guds gudomliga familj, så varför skulle ni slåss med varandra eller döma varandra? Kan ni inte se hur meningslöst det är?

 

Gud är Kärlek. Källan till allt som existerar är Kärlek. Den Högsta Intelligensen, av vilken ni alla är viktiga och oskiljbara delar, är Kärlek. Inse Sanningen att ni är Kärlek och bara Kärlek, och vakna upp till den Verklighet som ni aldrig lämnade. Er Faders vilja är att ni förblir extatiskt lyckliga, för alltid. Varför skulle ni vilja välja ett annat existenstillstånd? Ni har lidit alldeles för mycket redan, så tillåt Hans Kärleksfält, det gudomliga energifältet i vilket allt som existerar för evigt är närvarande för att omfamna er än en gång och för att återbörda er till LYCKA!

 

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...