Hilarion via Marlene Swetlishoff, 17 juli

hilarion2

17-24 juli, 2016

Älskade Ni,

På de högre planen av existens är det mycket aktivitet, mycket som sker. Världen som ni känner den går genom mycket utrensning på många nivåer. Det medför siktning genom, att arbeta genom och att skingra många lager som går tillbaka genom generationer. För den oinformerade observatören, verkar det som om världen har blivit galen men så är inte fallet, det finns ett högre syfte som arbetar och detta är vad ni, Ljusarbetarna måste komma ihåg och hålla i ert fokus. Det är ett tecken på att det större Ljuset gör att man kan känna dess närvaro i er värld. Det finns, dock, andra krafter som arbetar vilka försöker motarbeta effekterna av dessa högre frekvenser och energier genom att skapa kaos, smärta, och lidande bland världens folk.

Och så har ni två distinkta polariteter som tävlar om kontrollen över denna värld. De som är av Ljuset, som håller Ljuset är mycket medvetna att deras deltagande är avgörande och det är ett deltagande som baseras på icke-våld, de förstår att deras deltagande är på en energinivå, på en nivå av intention så att Ljuset och den Gudomliga planen kan segra. Då lagren av rensning sker, mycket har hållits i DNA och i hjärtat på varje person på denna planet, när det kommer till ytan, förs upp, renat, utrensat är det mycket obehagligt. Det är ibland försvagande, men alltid är eftereffekten större frihet inom.

Var inte rädda, Kära Ni, för att öppna era hjärtan vidare. Detta är tiden, detta är stunden när allt ni är, måste komma genom. Det finns många bland er som känner sig trötta, som

blir utslitna och cyniska om förändringen någonsin kommer att ske på er planet, och vi säger till dem, var snälla och håll ert Ljus, håll visionen om en värld i fred. Det kan komma på sekunden om det är en enad nivå av att upprätthålla denna vision om en fredlig värld, det kommer att hända, det kommer att inträffa. Förlora inte hoppet, förlora inte er tro. Ljuset är här, Ljuset GÖR sitt arbete.

Varje person på planeten söker svar inom sina egna hjärtan, ifrågasätter, ber om, önskar ett bättre liv och ett bättre sätt, och detta kommer att öka i intensitet och i antal, genom alla människor på planeten. Detta leder till större intensitet i de emotionella kropparna hos mänskligheten över hela världen så det är en tid som är en testperiod. Det är en tid som varje person blir ombedd att göra ett val – att duka under för de stora förstörande distraktorerna av händelserna som sker i världen . Eller att välja att förbli fokuserade och jordade i sanningen av deras varelse, sanningen av sitt ursprung, sanningen att de är ett Gudomligt barn och att varje person på planeten också är det.

Vi, från de högre dimensionerna ser på er, De Älskade Ljusarbetarna och ser att ni önskar manifestera och uppleva den högsta utgången, men att ni blir otåliga, ni tror att vad ni har strävat efter under många decennier faktiskt inte kommer att ske. Detta är tiden att behålla er tillit och tro på att den högsta utgången kommer och positiva slutresultat, på vad som är förutsagt och påbjudet av det Gudomliga. Sluta inte med era ansträngningar. Vi står med er i detta stora arbete och ger er stöd och kraft.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning: Åsa Kock www-st-germain.se

Du gillar kanske också...