Hilarion via Marlene Swetlishoff, September 25th

hilarion2

Hilarion via Marlene Swetlishoff, 25 september

25 september – 2 oktober 2016

Älskade Ni,

Förändringens vindar är över invånarna på Jorden. De breda reformerna av de existerande strukturerna i det gamla paradigmet, börjar på allvar. Förfallet och nedbrytningen bevittnas överallt och människor känner effekterna av misslyckandet med det gamla systemet som var på plats. Det är en tid av intensiv självrannsakning inom varje människas hjärta. Människor frågar de viktiga frågorna då de går in i sig själva. De vill veta vad syftet med deras liv är, varför de är här på Jorden och vad de behöver veta för att hitta en säker grund och fotfäste. Det är en svår tid för dessa uppvaknande och extrem vänlighet och tålamod behövs visas av dem som är vakna och medvetna.

Vi har sagt många gånger tidigare, då ökade nivåer av Ljus från kosmos filtreras in i Jordens atmosfär, kommer de gamla sätten att göra saker som inte är av högsta integritet, inte längre att få stöd. Det händer nu och ni behöver vara medvetna om detta om ni inte redan är det, så att ni kan bibehålla balans och frid inom er. Det kommer att krävas beslutsam koncentration och ansträngning att motstå de gamla energiernas dragningskraft   som är allmänt förekommande under dessa tider. När ni gör ansträngningen när detta sker, hjälper det att skingra effekterna på mänsklighetens kollektiva medvetande. Tillåt er själva vården som era fyra kroppssystem (fysiska, mentala, emotionella och spirituella) fordrar när detta blir uppenbart för er.

Er själ valde denna slutcykel så att den kunde uppleva alla myriader av syner, ljud, smaker, känslor och sensationer i detta betydelsefulla vuxenblivande för Jorden och hennes invånare. Det gamla och det nya sammanflätas fortfarande men det förändras snabbt när det gamla tonas ut in i de dammiga rikena av myt och de nya paradigmet tar ett fastare tag genom detta arbete som ni gör varje dag. När ni återskapar världen genom att orubbligt hålla er till den högre visionen av vad det kan föra med sig, börjar det verkligen slå rot. Känn förväntan och upprymdheten i dessa tider, då det rör sig till slut! Er värld blir den bättre plats som ni alltid har föreställt er och ni kommer att se det hända mer och mer ofta.

De dolda rikena gör sin ökade närvaro känd och detta noteras av många människor från alla vägar och miljöer i livet. Detta är sanningen – detta är den nya och upplysta verkligheten som hade gömts helt öppet, som bara de med ögon att se och öron att höra var invigda i. Dessa har nu kraft att dela sin närvaro med mänskligheten och deras ökade närvaro för med sig elementen glädje, förundran och magi till den nya verkligheten. Jorden i hennes fulla glans blir återställd till hennes ursprungliga storslagenhet och ni, Kära Ni, spelar en roll i detta! Njut av denna förnyade kontakt med dessa underbara varelser och försök att lyssna på och kommunicera med dem.

Allt ni har drömt om när ni gjorde den extrema ansträngningen att komma till denna planet under dessa tider och alla ansträngningarna expanderade för att bibehålla ert Ljus, högre vision och integritet väntar på att smycka er med dess fulla och underbara manifestation i denna verklighet. Fred kommer till slut, tro detta med hela ert hjärta och låt den utvecklas i gudomlig timing. Ni är mycket älskade och djupt ärade för rollen ni spelar.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

Svensk översättning Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...