Hilarion

Hilarion

2 – 8 november, 2014

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni,

Många av er har ägnat er åt en större rening av ert sinnemönster och tankemönster. Nu när de känslomässiga mönstren nästan är balanserade och neutraliserade, blir tankarna nästa område för observation och omkalibrering. Detta arbete är något som bara du kan göra, det finns ingen annan som är ansvarig för dina tankar eller hur du väljer att tänka i ditt sinne. Det finns mer än ett sätt att uppfatta och titta på saker i de situationer som kommer upp i era liv. Det finns mer än ett sätt att reagera på genom din behärskning av dem, men med livstidslånga betingelser tenderar folk de flesta gånger att svara och reagera i samma gamla mönster som aldrig gav dem framgång tidigare. Detta är, med all sannolikhet, anledningen till att samma typ av situation fortsätter att dyka upp i deras dagliga liv.

Var och en av er har försökt att upptäcka mer av era egna högre aspekter och föra in dessa i er upplevelse. Ni har försökt att höja energierna inom varje steg på er väg till att förstå er själva och den verklighet som utspelas längs den vägen. Ni strävar efter att vara i den rätta sinnesramen så att ni kan öppna skattkistan av erfarenhet av er resa genom livet. Du vet att du är en gnista av den gudomliga lågan och att du är en medskapare med universum, att du har potential för underbara skapelser. Du vet att din själ är det heliga fordonet för gudomlig inspiration och för den vakna medvetenheten om din egen gudsfruktan. Du strävar efter en inre storhet i anden och du har passion och inspiration för utvecklande möjligheter. Den transformerande branden inom dig och ditt ljus styr dig mot dina drömmar, för att lysa som en ledstjärna för andra för att kunna höja medvetandet hos alla levande varelser liksom du strävar efter att höja din egen.

Denna roll kräver eftertanke, omdöme och förståelse för hur fokuserad avsikt ger ande i manifestation. När du är öppen för anden börjar du uppfatta den obegränsade potential och överflöd som alltid har varit tillgängliga för dig. Du känner igen det vackra i hela livet och du dricker denna skönhet i din dagliga upplevelse. Du vet att detta överflöd är gripbart genom anpassning till flödet av jordens rytmer och genom att tillåta det magnifika vid vad som verkligen betyder, för alla. Hedra ditt eget högsta goda i din spirituella potential och inom alla runt omkring dig. Ge föda och näring till de aktiviteter som främjar utvecklandet av denna potential och låt allt annat falla bort.

Det är endast genom att förena sina krafter med andra och genom samarbete som visionen av den nya världen kan utökas. Undersök de sätt där du kan hjälpa andra att få ut sin högre potential och sina kreativa uttryck. På så sätt kan du också utöka erfarenheterna av den kollektiva mänskligheten. Var medveten om hur du använder din egen energi och kom ihåg att hedra dem omkring dig som omger och stödjer dig. Var ädel och ödmjuk i din strävan efter mästerskap, för var och en av er har en egen väg att följa som leder till det slutliga målet mot att behärska jaget. Ingen har alla svaren. Mästerskap och ledarskap kräver medkänsla, urskiljning, osjälviskt tjänande och ren vision att tända passionen som brinner i hjärtat hos andra runt omkring dig.

Du måste fortsätta att rengöra ditt aurafält och dina individuella chakran dagligen. Anpassa ditt högre jag och din Gudomligt stöttande andliga guider och änglar för att upprätthålla dina höga förbindelser. Daglig meditation, kontemplation och initiering till de högre världarna är en nödvändighet för att upprätthålla tydlighet och målmedvetenhet. Eftersom jorden rör sig i högre frekvenser blir detta av största vikt. Ni är var och en Guds kärleksfulla nåd manifesterande här på jorden. Dessa metoder kommer att hålla dig ansluten till detta ändamål.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

Översättare: Alexandra Davidsson – www.st-germain.se

©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and websites are included.
www.therainbowscribe.com
www.movingintoluminosity.com

You may also like...