SaLuSa

SaLuSa

7 november, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Mycket händer inom nivåerna av auktoritet som kontrollerar era dagliga liv, och det är förändringar som till stor del är orsakade av de allt mer förändrade vibrationerna. De kommer till slut att lyfta er upp ur de lägre vibrationerna som inte längre är lämpliga för den Nya Åldern som nu har påbörjats. De måste förändras eller försvinna från er existensnivå, vilken upplever ett renande av allt det som är av de gamla energierna. Det medför många förändringar och också förvirring för de som är omedvetna om vad framtiden har att erbjuda. Å ena sidan så förefaller det som att allt håller på att kollapsa, men å andra sidan så avslöjar det renandet som äger rum. Ni har ingått i en ny period av er utveckling och de gamla sätten måste bereda plats åt de nya. Inom kort kommer det att bli uppenbart att en plan håller på att ta form, som kommer att föra er in i den Nya Åldern på ett sådant sätt att det inte går att ta miste på vad som äger rum.

Vi från den Galaktiska Kommandot kommer att bli mer synbara tills att vi kan göra oss kända för er alla. Innan det kan hända kommer vi att ha assisterat er med att föra in olika förändringar, vilket inkluderar NESARA, som är vad ni kanske skulle säga grädden på kakan. Vi är fullt redo att spela vår roll, och ser framemot att hjälpa er med de nödvändiga förändringarna som i sanning kommer att åstadkomma de förutsedda fördelarna med den Nya Åldern. Sedan kommer ni att få lära er om er sanna bakgrund, och hur ni har manipulerats av de mörka under tusentals år. Ni har hållits i ett tidsvakuum och förnekats de framsteg som de har använts sig av till gagn för deras egen makt och kontroll. De har dock inte längre den grad av kontroll som de hade nått tidigare, och den sinar sakta bort. Det kommer inte att finnas någon väg tillbaka för dem och de har åstadkommit sin egen undergång.

För närvarande så är livet extremt svårt för miljoner av människor som har fastnat mitt i de sista försöken från de mörka att behålla kontrollen. En del av detta är dock karma, och varje själ är på rätt plats för att uppleva vad det nu är som behövs för att avsluta deras erfarenheter. Som en konsekvens så finns det många tillfällen för att visa omsorg och er älskvärda sida, gentemot själar som annars kanske skulle ignoreras och fösas bort. Kärlek och förståelse är i stort behov, så att de kan bli medvetna om att de inte är övergivna. Kom ihåg att ni alla är Ett i Guds ögon, och älskad lika mycket som alla andra. Dessa koncept är svåra för en del att förstå, men med tiden kommer alla själar att lära sig sanningen.

St Germain har arbetat mot denna tid av förändringar under eoner av tid, och förberett för behoven hos de vars öde det är att gå vidare in i den Nya Åldern. Det betyder inte att de själar som fortfarande inte kan lyfta sig upp på något sätt kommer att försummas, de kommer i själva verket att ses om då det gäller deras speciella behov. Alla själar är lika älskvärt älskade och det är med vetskap om att de till sist kommer att höja upp sig och förena sig med dem som har gått dit före dem. Om ni kan se på andra med sådan kärlek och förståelse så kommer ni att hjälpa dem att överkomma utmaningarna som de står inför. Ni har alla stått inför liknande situationer på er resa tillbaka till Ljuset, och ni har alla fått hjälp från de som redan har stigit upp.

Ni blir gradvis mer medvetna om sanningen då det gäller vad som händer och sker runt omkring er. Ert medvetande expanderar och kommer att göra så till att ni når en nivå som kommer att förberett er för Uppstigningen, och det har varit ert mål under en mycket lång tid. Ni får tillfället nu, för det har utfärdats så av de Högre Varelserna som guidar och kontrollerar ert öde. Ni kan jämföra er själva med en ung person som förbereder att ta examen och som kan lyckas, men behöver hjälp på vägen. Ni har fått guidning under alla stadier av er utveckling, men det har aldrig varit så viktigt som det är just nu. Ni skulle kunna ha stigit upp vid vilken tidpunkt som helst om era vibrationer nådde den nödvändiga nivån, vilket var svårt jämfört med den nuvarande tidsperioden då ni får all sorts hjälp. Dessutom kommer ni att ha förberetts för denna slutliga drive och vi skulle vilja se hur så många som möjligt av er blir framgångsrika. Det är därför nödvändigt att ni håller ert fokus på ert mål, och inte låter något avskräcka er från framgång.

Ni är i en högst krävande tid som hårt testar er beslutsamhet, då så mycket äger rum runt omkring er. Under förutsättning att ni inte tappar fokus på ert mål så kommer ni absolut att bli framgångsrika, och ju längre ni går på er väg desto lättare kommer det att bli. Ni behöver in bry er om vad som händer runt omkring er, då det inte kommer att påverka era framsteg så vida ni inte låter det göra så. På alla sätt och vis så hjälp andra som ni stöter på, med ett vänligt ord eller råd. Ibland så arrangeras sådana då det känns till att ni kan assistera en annan själ som söker information. Vi vet att många av er regelbundet ber för era medresenärer, en del av dem är era vänner och familjemedlemmar. Vet att vid slutet av cykeln så kommer varje själ att ha funnit platsen som är precis rätt för dem.

Då ni har hållits tillbaka, men ni har trots det lyckats att avancera er utveckling, så är det till ert beröm, eftersom ni har genomgått extremt svåra perioder. Era behov motsvarar dock inte längre de framsteg ni har gjort, eftersom ni behöver ta ett kvantum steg framåt. Många av er är redo att stiga upp och ta er plats i de högre dimensionerna, och föga kan uppnås genom att förbli kvar i de lägre dimensionerna. Ni har därför nu enbart en relativt kort period som ni behöver tillbringa i den nuvarande dimensionen, men ni kan fortfarande uppnå erfarenhet från dem runt omkring er. Slutet på en cykel är i själva verket en viktig period och en som är exceptionell.

Jag är SaLuSa från Sirius, och agerar som rösten för många kontakter som ni har varit i kontakt med på senare tid. Jag kan säga er att allt går väl framåt, och vad som än händer runt omkring er så kommer det inte att ändra det framgångsrika slutresultatet. Jag lämnar er med Välsignelser och Kärlek från alla de som är en del av Uppstigningsprogrammet.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

You may also like...