Hilarion via Marlene Swetlishoff, 30 oktober, 2016

hilarion2

Hilarion

via Marlene Swetlishoff

30 oktober, 2016

Älskade Ni!

När ni anstränger er för att under dessa dagar hållas i jämvikt och balans, med allt som sker inom ert resonansområde, så finner ni att de intensifierade energierna har haft en inverkan, inte bara inombords på ert eget system, utan också på alla som finns inom er inflytandesfär. Energierna av dualitet är skenande och det är viktigt att komma ihåg ert syfte att upprätthålla Ljuset under dessa tider. Det är mycket lätt för er som är känsliga för energierna omkring er, att förstå att de känslor ni har fått uppleva mestadels är de som har upplevts på en kollektiv medvetandenivå. Det förekommer mycket rädsla och tvivel som frodas under dessa tider – lägg det på minnet – och centrera er och fokusera på nytt på vilka ni är och på vad ni står för.

Förbli sanna med er själva, hittills har ni inte blivit vilseledda; ni har upprätthållit er position och stannat kvar inom ert centrum inom er kärna. När energierna under de kommande dagarna trappar upp till en ännu högre nivå, är det viktigt att ni tar er tid för att uppleva det som personligen bringar er glädje, skratt, frid och inspiration. Det är viktigt att fokusera på dessa saker; att ofta ta er tid bort ifrån era Jordiska plikter och bekymmer och ta en paus, genom att gå ut i naturen och göra saker som ni vanligen skjuter upp till en annan dag, de saker som ger näring till er och fyller på er egen energi. Det är detta som ni behöver fokusera på. Känn glädjen, skratta ofta, skratta högt, det finns så mycket skönhet runtomkring er – den fyller varje vrå och utrymme i er omgivning – titta efter den och njut av den!

Ta in denna energi i kroppen efter pausen, för då blir det möjligt för er att ta ett underbyggt och tydligt beslut mot ert nästa steg. När året närmar sig sitt slut, är det dags att slutföra allt som ni under tidigare år planerade att göra, det är dags att uppfylla alla mål, projekt och avsikter som ni företog er att uppnå. Detta är en justering, i förberedelse för den nya cykel som börjar år 2017, för den är en ny nio-års-cykel. Det är dags att avsluta och fullborda allt som behöver slutföras, för att ni ska kunna göra en nystart.

Det ligger inom möjligheternas sfär att helt och hållet omskapa er själva i den nya cykeln; hur ni visar er själva för världen, hur ni talar, tänker och känner. Andras godkännande behövs inte, det är något som ligger i ert eget intresse – inte något själviskt intresse, utan ett erkännande för att en ny cykel håller på att dyka upp på horisonten, för att ni ska kunna vara i en position att dra fördel av dessa tiders alla energier – och de kommer att komma väl till pass.

Energin i världen som omger er förändras ögonblick för ögonblick och det blir svårt att bibehålla era avsikter och ert fokus, men det är möjligt att göra det. Ni har alla de verktyg och den kunskap ni behöver, för att förbli sanna med er själva, att förbli i harmoni med de högre aspekterna i er själva. Oberoende av vad som händer i världen omkring er, så vet ni inom er att allt är väl och att det alltid har varit så. Världen går runt och runt, mycket förblir detsamma som det har varit, det som har en sann mening och ett sant värde fortgår och öppnas upp för er och detta är det område där ni borde lägga ert fokus och er koncentration.

Återuppta kontakten med kärleken som bor inom ert hjärta och öppna i varje ögonblick hjärtat så mycket ni möjligtvis kan. Världen behöver er kärlek, världen behöver er lugnande och lindrande närvaro och detta är en viktig aspekt av ert arbete på denna planet. Vi är med er och stannar bredvid var och en av er, medan ni företar er era dagliga sysslor. Vi uppmanar er att ta dessa pauser vid behov och under de omvälvande tiderna är det viktigt att ta flera pauser, de behöver inte vara långa, bara så att ni ska känna er förnyade och återställda i kärnan inombords.

Sänd helande Ljus, kärlek och energi till de områden i världen som upplever Jord-förändringar, vilka inte är godartade just nu. Dessa förändringar uppbringar en förening av dessa folk, så att de ska kunna arbeta i samförstånd och harmoni med varandra, när de inser de betydelsefulla värdena i sina liv, det som rör samarbete, kommunikation och enhet – dessa är de värden av betydelse som man kommer att hålla fast vid, när världens folk får uppleva kommande händelser.

Hela mänskligheten rör sig mot det okända, det förekommer en sammanslagning av likasinnade och detta leder till fredliga resultat överallt i världen. Alla samlas runt de behövande och ger av sin hjälp och assistans, sin kärlek och sina energier och allt detta är för det högsta goda för alla på planeten.

Vi råder er att alla de svar som ni letar efter, den sanning som ni söker gällande något ämne, alltid finns och är tillgängliga för er inom er själva. Var medvetna om detta och harmonisera med era högre aspekter, med den renhet som ligger i kärnan av er Gudomliga essens. Där kommer ni alltid att vara i harmoni med Allt Som Är. Var medvetna om detta och stå starka och fokuserade, vet att allting är väl, universum snurrar, Jorden snurrar och allt är som det ska vara.

Allt som behöver förändras, befinner sig i processen av denna förändring och därför kan saker och ting verka vara rätt så intensiva. Alla dessa förändringar behöver äga rum, vi har vetat om det under flera, flera tiotals år och nu befinner vi oss mitt uppe i denna förändring. Ha tillit till att allt är som det ska vara och att ni kommer att komma ut på andra sidan av all denna förändring med glädje, frid och lycka, till en ny väg och en ny början, som är fylld med allt som är rätt och gott och riktigt i er värld och i världen som helhet. Ni är älskade, ni har alltid varit älskade. Nu är det dags att låta denna kärlek lysa, att stråla ut den till andra, som under dessa tider är så i behov av den.

Till nästa vecka …

JAG ÄR Hilarion.

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

 

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her and the same applies to the publishing of her articles in a magazine. Permission is given to share this text message on other blogs and websites, as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

 

www.therainbowscribe.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

Du gillar kanske också...