Hilarion via Marlene Swetlishoff, 20 Mars 2016

hilarion2

Hilarion, via Marlene Swetlishoff

20 Mars 2016

 

Mina Kära,

Vi från de uppstigna världarna av Ljus har blivit tillfrågade om ett meddelande specifikt till Turkiets folk, som har upplevt skrämmande fasor genom händelserna som inträffat i deras land under de senaste åtta månaderna. Många själar i Turkiet har hållit Ljuset av högre vision av fred för deras land och för världen, och har varit och fortsätter enträget att be för att detta ska komma in i deras dagliga livsupplevelse. De har funnit det svårt att förbli skilda från rädsla och ilska som genomsyrar människornas hjärtan och omgivning, då de inte har något annat val än att vara del av sitt land.

Det är vid denna tid fokus på det här landet genom världens makter. Det finns rörelser och motarbetande rörelser, som spelas ut i de politiska arenorna. Varje politiker gör drag för att hålla fast vid sina avtagande makter, och detta har demonstrerats i Turkiet genom förräderi mot sitt eget folk, då dessa makter försöker återfå kontroll över sin auktoritet. På de högre nivåerna, vad som ses är sönderfallet och ruttnandet av de gamla regimerna då systemet som de skapade föll in i förfall och förstörelse, och detta återspeglas utåt i världen som kaos och förstörelse, som högar av spillror och ruiner.

Det är så väldigt svårt att upprätthålla energierna av kärlek, hopp och förlåtelse, när detta händer i ens land och med ens folk. Ändå är detta vad som efterfrågas av dem som har hållit utrymmet av ett bättre liv och ett bättre sätt för alla. Svåra som era liv är i detta ögonblick, vet att hålla ut och upprätthålla era övertygelser i en högre kraft, en välvillig kraft, är vad som är mest viktigt att upprätthålla. Ge hjälp åt era systrar och bröder när ni kan, och be utan att upphöra för ett fredligt slut, på våldet som är så obevekligt i sin aktivitet. Era böner är kraftfulla och potenta, och gör mer gott än ni möjligen kan känna i dessa tider.

Det finns många gamla energier som kommer upp inom människor och nationer som är karmiska av naturen, inte bara i Turkiet utan i alla länder i hela världen. Innan en bättre värld för alla kan manifesteras, måste alla åldrars gamla hat och dömande från det förflutna bli balanserade genom avsikten av dess folk, när de håller kärlek, fred, harmoni och godhet inom sina hjärtan, oavsett vad som än händer. Denna önskan om fred och harmoni måste stå i fokus och avsikt, oberoende av vad som sker inom ens personliga värld, ens land, eller på världsscenen. Detta mina kära, är varför ni har valt att vara i ert land under dessa tider. Ni har utbildningen och förmågan att upprätthålla den högre visionen. Ni tjänar en större funktion som ni är medvetna om vid denna tidpunkt.

Och så är det att ni blir ombedda att vara ett förlåtande hjärta, att vara lugn i stormen av våldsam förändring, när det sveper över ert land och över varje nation över hela världen. Det är ett stort pris som ombes av de Upplysta över hela planeten, ibland krävs uppoffringar som är bortom uthärdande. Kalla på oss, oavsett vilket namn ni kallar Skaparen i ert land, vet att ni är stödda och älskade av alla i de högre världarna där vi alla lever, andas och ha vårt väsen i Källan av Allt Som Är. Ni är inte ensam i er andliga resa och växande. Vi ber Ljusarbetarna i hela världen att dagligen sända, till folket och landet i Turkiet och alla andra oroshärdar runtom i världen, den kylande Violetta Flamman av transformation. Tillsammans skapar vi en bättre värld för alla.

Till nästa vecka …

 

JAG ÄR Hilarion

 

 

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana 

The Hilarion Connection©, Book One available here  

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited unless authorized by her. Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

website links are included as the source of the messages.

www.movingintoluminosity.com

Thank you for including the above website link when posting this message.

 

 

 

 

Du gillar kanske också...