Hilarion, 7-14 mars 2015

Hilarion

7-14 mars 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni,

Tidens passerande accelererar eller snarare är det så era liv påverkas. Det finns många epoker av Jordens historia som kommer i linje med den nuvarande tidslinjen och informationen och kunskapen som förlorats i antikens dimmor förs nu tillbaka på ett reviderat och uppdaterat sätt. Det sker en process av integration och också en rekalibrering till den nya Jordens verklighet för allt och alla på planeten. Det är en utmanande tid för många människor över hela världen och de nuvarande och ständigt ökande energierna för med sig till dem, att de måste omvärdera och återställa sina egna prioriteringar, sina mål och avsikter. Denna aktivitet kommer att fortsätta under de kommande åren, då varje individ går framåt enligt sin egen nivå av tillväxt och expansion. Under denna accelererade process av tillväxt för varje individ, kommer det finnas många stopp och starter längs vägen. Det anstår varje person att känna sig själv och sina personliga och planetära cykler och sedan börja arbeta i samklang med dem. Varje individ följer nu fast sin egen stjärna, sin egen individuella väg och högre öde. Det är viktigt att ha tålamod med varandra då denna process fortskrider, för det finns plats för hela mänskligheten i sin olikhet, att helt expandera på underbara och fantastiska sätt. Det som verkar fel för en individ är exakt det rätta för en annan. Varje person lär sig att lyssna till, och blir inställda och känsliga för sin egen inre kompass. Detta kan skapa kollision av viljor då och då, och man måste ta hänsyn till att låta alla i ens närhet och influenssfär att tillåta dem gå framåt i sin egen takt, då de processar metamorfosen som sker inom dem. De inre förändringarna som sker påverkar alla och det är viktigt att komma ihåg detta när man interagerar med varandra. Inse att alla gör sitt bästa i varje ögonblick och kan bara assimilera sig på sin egen förståelsenivå. Släpp alla fixerade och rigida idéer och förväntningar och överlämna er till det naturliga flödet av händelser. Var snälla mot er själva och andra och praktisera opartiskhet i alla situationer.

De av er som redan har passerat genom majoriteten av er utrensnings- och reningsprocess arbetar med att förfina era fem kroppssystem. Ni har lärt er att se skönheten i varje ögonblick i er personliga värld och människorna i den. Då kärlek, respekt och uppskattning för varandra och för er värld expanderar och växer, och ni släpper de tidigare uppfattade begränsningarna inom alla områden i era liv och ersätter dem med beslutsamheten att ta sig igenom dessa utmanande möjligheter i enhet och fred kommer att vara den främsta motivationen i varje persons hjärta. Det sker ett större närmande av Jordens folk. Varje person på Jorden är viktig i den gudomliga planen och att hjälpa varandra med ett öppet hjärta, ödmjukhet, ärlighet, vänlighet och generositet är sättet att skapa förändringen som ni önskar föra in i denna värld.

Man förstår nu att kärlek, medkänsla och vänlighet är de motiverande krafterna bakom varje ord och handling, bakom varje tanke och känsla som ni har i ert hjärta för att skapa en mer fredlig, blomstrande liv i överflöd. Då man är medveten om valet ni gör och hur dessa val kan påverka andra runt er, sök alltid bara deras högsta och största goda i allt ni gör. Då var och en av er sköter er livsträdgård, slår den högsta potentialen rot och växer i varje persons verklighet och får näring av deras omsorg, tålamod och flit. Det finns en fantastisk kraft i en stark intention som får bränsle av kärlek. När ni har som vana att välsigna världen, välsignar världen er tiofalt tillbaka.

Genom att odla vanan att fokusera på sakerna i ert liv som ger er glädje och manövrera er runt alla distraktioner som kommer i er väg, kan ni vara försäkrade att ert fokus och er beslutsamhet kommer att börja manifestera detta i ert liv på underbart synkroniserade sätt- Tro på er själva, Kära Ni, att ni har kraften och förmågan att skapa livet ni drömmer om. Håll ut i era beslutsamma handlingar att påverka en positiv förändring i era liv, era nära och käras liv, och i er värld. Ni förtjänar att ha allt ert hjärta önskar sig helt manifesterat här på Jorden.

Tills nästa vecka…

JAG ÄR Hilarion

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Svensk översättning: Åsa Falk –  www.st-germain.se

Du gillar kanske också...