Hilarion, 8 februari 2015

Hilarion

8 februari, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

Kära Ni

Livet på planeten kvicknar till som gensvar på de kosmiska energierna som sköljer in över ytan och djupt in i dess kärna. Det pågår en myriad av förändringar inom energifälten för alla levande livsformer. Allt och alla försöker anpassa sig till de ökade frekvensnivåer som nu ansätter Jorden och alla hennes invånare, såväl synliga som osynliga. Dessa energier är nu ännu starkare än tidigare och arbetar med att lossa och upplösa alla blockeringar inom varje individ på ett sätt som möjliggör ett frigörande från alla restriktiva mönster av igår. Det är en kraftfull och många gånger obekväm process, men var säkra på att slutresultatet blir gott för alla. Det är många kaotiska krafter i arbete nu och det verkar som om världen och alla i den hamnat i galenskap. Också detta är övergående. De som fortsätter att sätta sig emot utrensningsprocessen märker nu att det är svårare och svårare att sköta sina agendor, och bekvämt nå sina mål, än de varit vana med. Det är en stor möjlighet för de som går vägen av ljus och invigning att komma till mästerskap av sina fem kropps system. Vid denna tidpunkt av uppstigningsprocessen tävlar alla dimensioner om uppmärksamhet, alla som tidigare varit undertryckta och kuvade kommer fram med en häftighet som är chockerande och ostoppbar och måste ges uttryck för att frigöras. Tillåt er att följa den högre vision ni har haft framför er och var snälla mot er själva och alla inom er inflytelsesfär. Ni är den lugnande närvaron i stormens öga, kraften för återupprättandet av gudomlig ordning och balans. Allt är nu i en process av återbalansering; allt som skriker efter sanning och rättvisa söker uppmärksamhet. Världens folk kommer inte längre att förnekas rätten till makt över sin kropp, själ och sitt sinne, allt medan makthavarna fortsätter med sina obevekliga försök att återta kontrollen. Det är en strid som kommer att förloras och slutet på deras styre på Jorden kommer närmare.

Vårt råd till våra älskade ljusarbetare är i grunden samma som förut. Jorda er själva ordentligt varje dag, kalla på ljusets krafter för beskydd dagligen, arbeta med att hålla ert energifält rent från all negativitet och från energier från de kring er som inte vill ert bästa. Stoppa om er med kraftfull bekräftelse och åkallan och sprid kärlek, fred och välvilja varhelst ni kan. Kom ihåg att ni är en mäktig kraft för det goda i den här världen och att fred kommer att återupprättas när illusionens fjättrar faller av. Det låter banalt, men vad världen behöver nu är kärlek, ljuv kärlek. Håll i minnet att ni är mycket känsliga för energierna runtomkring er och att ni hela tiden måste arbeta med att inte reagera negativt på dessa när de uttrycks genom människor i er familj, i omgivningen eller genom världshändelser. Allt är inte som det verkar vara, mycket gott arbete pågår bakom scenen.

När varje individ gör anspråk på sin frihet från alla de mönster de blivit medvetna om och som behöver erkännas, från alla hinder och återkommande mönster som har förhindrat deras förflyttning framåt mot fred, harmoni, framgång, glädje och mästerskap, så förkroppsligar de sin verkliga prakt. Genom att göra så förändras de och höjer ribban mot möjligheter och högre potentialer för hela mänskligheten så att alla kan frisläppas genom deras förbindelse med det kollektiva fältet av medvetenhet. Er kamp genom upplösningen av de täta energierna har inte varit förgäves- där ni har gått har ni rensat ut tätheten så att andra kan gå framåt utan sådan kamp och hinder. Som spårare för kollektivet kom ni utrustade för att vinna över tätheten och stå emot alla frestelser i er väg, de som så lätt kunde ha distraherat er och fört er bort från er ert syfte. Ni har segrat och står nu på tur att flytta till nästa steg i er uppstigningsresa.

Målet är nu att bli ett så skinande omutligt ljus att ingen person, händelse eller hinder kan påverka er så ni knuffas bort från er väg. Era intentioner att bibringa världen det allra bästa och högsta kommer att skapa det ni föreställer er. Ni hjälper allt liv att minnas den kraftfulla styrkan i kärlek genom att vara de levande, andandes exemplen på det i era dagliga gärningar och val.

Fortsätt att låta ert ljus skina!

Tills nästa vecka

JAG ÄR Hilarion

Översättning: Markku – st-germain.se

Du gillar kanske också...