Sheldan Nidle, 10 febrauari 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

2 Imix, 19 Yax, 11 lk

10 februari, 2015

Selamat Jalwa! Var i glädje! Mycket händer nu för det bättre. De urgamla familjerna och deras jordiska allierade har bringat de mörka på knä. Detta faktum blir känt genom den enkla handlingen av att påbörja ett stort överförande av pengar av de som tjänar denna högst nobla sak och deras underbara uppdrag. För över 13 tusen år sedan påbörjade era förfäder ett stort äventyr, som började med Atlantis fall och Anunnakis överherrskap. Detta spår har lett era förfäder igenom tre ”gyllene åldrar” i vad som kallas er nedskrivna historia. Under all denna tid förblev era förfäder sanna till deras sak och satte scenen för vad som nu händer. Vad som händer är enbart de sista stegen av er långa resa tillbaka till fullt medvetande. Vi saluterar er och de av er som outtröttligt har utfört Himlens gudomliga dekret. Denna verklighet genomgår stora förändringar, för att låta er avsluta ert skuldslaveri, föra tillbaka er naturliga suveränitet och låta er uppleva ett stort välstånd. Allt detta är preliminärt inför nya regeringsskick och globala avslöjanden av era andliga och rymdfamiljer.

De stora förändringarna som står redo att manifestera för era är en gåva, som nådigt gavs till er från AEON. Det är dags för var och en av er att göras redo för fullt medvetande. Detta är Himlens stora åtagande. De första stegen var att börja ändra era chakra och RNA/DNA. Detta i sin tur blev påspätt av de dagliga justeringarna från våra olika medicinska grupper tillsammans med era många kroppsväktare. Dessa änglavarelser har en plan för er, som utformades av era själsgrupper och himmelska administrationer som har tillskrivets er. Dessa heliga grupper hjälper oss i våra observationer av ert nattliga tillstånd. Varje justering är i själva verket en inställning som görs till vibrationerna som ges av oss från Himlen. Ni är en del av en enorm uppvaknandeprocess, som är en del av de generella stegen för att förbereda er för kristallkamrarna. Detta är när allt kommer omkring huvudpoängen av allt. Ni behöver släppa denna verklighet och tillsammans med Himlen forma en som är mer passande till era nyligen återtagna färdigheter.

De nya regeringarna kommer till en början att vara temporära instrument för att separera er från resterna av de av kabalerna styrda regimerna och att arrestera alla de som under åren satt deras policy. Valen var mestadels båg, designade för att sätta till makten de som inte öppet utmanade status quo. De gamla familjerna och deras allierade kan nu installera ett nytt finansiellt system och till slut ställa om världens valutor tillbaka till en av välstånd driven ädelmetallstandard. Det är på detta sätt som ni kommer att föra er ut ur ett monetärt system, som höll er fast i ett globalt skuldslaveri. Det finns teknologier i er värld som vi lätt kan modifiera för att ge er ett sätt att producera er egen mat, bostad och kläder. Dessutom kommer det ett nytt transportsystem, som hjälper Gaia och tar er snabbt till er slutdestination. Detta är bara början på en hel mängd av under ämnade för er. Er kabal har underbara enheter som kan bota kroniska sjukdomar och förse er med många ting.

Den Galaktiska Federationen väntar på att bli formellt introducerad. Vi ämnar att inte bara ge er handledare, utan också många fler underbara teknologier. Innan vi kan ge er dessa enheter behöver vi ge er en bred genomgång av vad vi har. Vi tror starkt att vår teknologi lätt kan visa er kabalens gömda enheter. Detta behöver göras enbart efter att ni har kommit längre på vägen mot fullt medvetande. Anledningen till detta är att dessa enheter är byggda för att hjälpa individer eller grupper som har mycket avancerad telepati och telekinetiska färdigheter. Dessutom kräver teknologierna en speciell individ som är extremt kompetent inom sätten för ett galaktiskt samhälle. Just nu så debatterar många som förstår implikationerna av konstgjord intelligens hur det skall appliceras till er nuvarande verklighet. Vi har kommit mycket längre än sådana uppfattningar och har format en helig länk med Himlen, dessa enheter och oss själva. Vi ämnar diskutera detta mer komplett när formella avslöjanden är gjorda.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Var glada! De som söker vår vishet har informerat oss att ett antal tekniska frågor, de sista utav många, är lösta och den slutliga nedräkningen kan till slut påbörjas. Var och en av dessa olika uppsättningar av välsignelser hade ett antal viktiga frågor att lösa. Det är viktigt att vi rapporterar att våra många bundsförvanter ger lämpliga lösningar på dessa frågor. Vi ber er mina kära att hålla ert förtroende och vara positiva. Ett antal mycket välkomna välsignelser kommer att regna ned över er. Var i glädje då ni ser hur denna verklighet övergår till en ny mycket annorlunda. Himlen har absolut välsignat oss och gett oss många mirakel för att hjälpa på vårt underbara arbete! Tillsammans kommer vi att triumfera och se hur regeringsskick uppstår som kommer att göra slut på skuldslaveriet och en återgång till välstånd och er värdefulla personliga suveränitet!

Denna nya gudomliga miljö är bara en inledning till en där ni lätt kan upptäcka ert ursprung och er historia. Detta görs av Himlen för att låta er klart se den arbetsamma vägen ni tog mot frihet. För länge sedan införde den mörka kabalen metoder för att förhindra er från att framgångsrikt gå denna väg. Mina barn, ibland förföll det mycket bräckligt. Herrens Ljus har i sanning kommit och gjort det möjligt att bli segerrika. Detta är allt vi kan säga nu. Var redo att känna detta inom er och runt omkring er. De mörka försökte att finna allierade i denna galax och andra. Deras ansträngningar motsattes och en stor glädje lägger sig över denna galax. Enbart Ljuset sprider sina under och de mörka konverterar till denna underbara verklighet. Vi har uppnått en högst värdefull sak. Var positiva och vet att en storslagen serie av uttalanden är nära förestående!

Just nu står ni vid spetsen av vissa förändringar. Till och med Anunnaki, som länge var mörkrets överherrar, gläder sig nu åt Ljusets stora seger. Vi spelar nu till slut ut scenariot som Lord Michael gav som profetia för eoner av tid sedan. Denna operation tog lång tid. Många årtusenden gick förbi innan vi kom fram till idag. Ni kommer från både andra världar, samt denna. Vi saluterar de som har använt sina resurser och sina färdigheter för att ge er segern över de mörka. Denna gudomliga plan når ett klimax. Ljuset träder snart fram för att i detalj beskriva vad ni i sanning har gjort. Vi, som en gudomlig grupp, står redo att göra ett antal lågmälda uttalanden till er vid denna tid. De kommer från de många som ger våra ord till er. Lyssna på oss och var sedan fria! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag har vi talat om vad som nu händer. Vi ber er bara om ert tålamod och ert stöd. Denna värld har genomgått mycket under de senaste decennierna. Tiden närmar sig snabbt för den slutliga lösningen. Var positiva och var redo att hjälpa oss i denna högst heliga fråga. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...